Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Numere 33:1-56

33  Maisilaele nebazamaile cwana habazwa mwa naha ya Egepita,+ ka litopa zabona,*+ banze baetelezwi ki Mushe ni Aruni.+  Mushe naanzaa ñola libaka zene batibelela ku zona mwa musipili wabona kulikana ni mwanaalaelelwa ki Jehova, mi nebazamaile cwana hane banze batibelela mwa sibaka sesiñwi kuya ku sesiñwi+  Bafunduka mwa Ramisese+ mwa kweli yapili, ka lizazi labu 15 la kweli yeo.+ Ka lizazi lelitatama, hamulaho wa Paseka,+ Maisilaele bafunduka banze banani buikolwiso,* Maegepita kaufela inze baiponela.  Ka nako yeo, Maegepita nebanze bapumbeka baeli kaufela banaabulaile Jehova mwahalaa bona,+ kakuli Jehova naaatuzi milimu yabona.+  Maisilaele kiha bafunduka mwa Ramisese mi bayo tibelela mwa Sukoti.+  Hasamulaho, bafunduka mwa Sukoti mi bayo tibelela mwa Etami,+ ye kwa museto wa lihalaupa.  Kutuha fo, bafunduka mwa Etami mi bamenuha kuliba kwa Pihahiroti, yetalimani ni Baale-zefoni,+ mi bayo tibelela fapilaa Migidoli.+  Hasamulaho, bafunduka mwa Pihahiroti mi basila liwate+ kuliba kwa lihalaupa,+ mi bazamaya musipili wa mazazi amalaalu mwa lihalaupa la Etami+ mi bayo tibelela mwa Mara.+  Kiha bafunduka mwa Mara ni kutaha mwa Elimi. Cwale mwa Elimi nekunani maweluwelu a 12 a mezi ni likota za nzalu ze 70, mi batibelela mwateñi.+ 10  Kutuha fo, bafunduka mwa Elimi mi bayo tibelela kwa Liwate Lelifubelu. 11  Hasamulaho, bafunduka kwa Liwate Lelifubelu mi bayo tibelela mwa lihalaupa la Sini.+ 12  Mi bafunduka mwa lihalaupa la Sini ni kuyo tibelela mwa Dofoka. 13  Hasamulaho, bafunduka mwa Dofoka mi bayo tibelela mwa Alushi. 14  Kutuha fo, bafunduka mwa Alushi mi bayo tibelela mwa Refidimi,+ mi mwateñi sicaba nesisika fumana mezi a kunwa. 15  Hasamulaho, bafunduka mwa Refidimi mi bayo tibelela mwa lihalaupa la Sinai.+ 16  Bafunduka mwa lihalaupa la Sinai ni kuyo tibelela mwa Kiburoti-hatava.+ 17  Kiha bafunduka mwa Kiburoti-hatava mi bayo tibelela mwa Hazeroti.+ 18  Hasamulaho, bafunduka mwa Hazeroti mi bayo tibelela mwa Ritima. 19  Kutuha fo, bafunduka mwa Ritima mi bayo tibelela mwa Rimoni-perezi. 20  Kiha bafunduka mwa Rimoni-perezi mi bayo tibelela mwa Libina. 21  Bafunduka mwa Libina mi bayo tibelela mwa Risa. 22  Kutuha fo, bafunduka mwa Risa mi bayo tibelela mwa Kehelata. 23  Kiha bafunduka mwa Kehelata mi bayo tibelela kwa Lilundu la Sheferi. 24  Hasamulaho, bafunduka kwa Lilundu la Sheferi mi bayo tibelela mwa Harada. 25  Kiha bafunduka mwa Harada mi bayo tibelela mwa Makeloti. 26  Kutuha fo, bafunduka+ mwa Makeloti mi bayo tibelela mwa Tahati. 27  Hasamulaho, bafunduka mwa Tahati mi bayo tibelela mwa Tera. 28  Kiha bafunduka mwa Tera mi bayo tibelela mwa Mitika. 29  Hasamulaho, bafunduka mwa Mitika mi bayo tibelela mwa Ashimona. 30  Kutuha fo, bafunduka mwa Ashimona mi bayo tibelela mwa Moseroto. 31  Kiha bafunduka mwa Moseroto mi bayo tibelela mwa Bene-jakana.+ 32  Mi bafunduka mwa Bene-jakana mi bayo tibelela mwa Hori-hagidigadi. 33  Kutuha fo, bafunduka mwa Hori-hagidigadi mi bayo tibelela mwa Jotibata.+ 34  Hasamulaho, bafunduka mwa Jotibata mi bayo tibelela mwa Aburona. 35  Kiha bafunduka mwa Aburona mi bayo tibelela mwa Ezioni-geberi.+ 36  Hasamulaho, bafunduka mwa Ezioni-geberi mi bayo tibelela mwa lihalaupa la Zini,+ fo kikuli, mwa Kadeshi. 37  Hasamulaho, bafunduka mwa Kadeshi mi bayo tibelela kwa Lilundu la Hori,+ kwa museto wa naha ya Edomo. 38  Mi muprisita Aruni akambamela fa Lilundu la Hori ka taelo ya Jehova mi ashwela fateñi, ili ka silimo sabu 40 kuzwa fobazwela Maisilaele mwa naha ya Egepita, mwa kweli yabuketalizoho, ka lizazi lapili la kweli yeo.+ 39  Aruni naanani lilimo ze 123 hashwela fa Lilundu la Hori. 40  Cwale mulena wa Aradi,+ Mukanana yanaapila mwa Negebe, mwa naha ya Kanana, autwa kuli Maisilaele bataha. 41  Hamulaho wa nako, bafunduka kwa Lilundu la Hori+ mi bayo tibelela mwa Zalumona. 42  Hasamulaho, bafunduka mwa Zalumona mi bayo tibelela mwa Punoni. 43  Kutuha fo, bafunduka mwa Punoni mi bayo tibelela mwa Oboto.+ 44  Kiha bafunduka mwa Oboto mi bayo tibelela mwa Iye-abarimi, kwa museto wa Moabi.+ 45  Hasamulaho, bafunduka mwa Iyimi mi bayo tibelela mwa Diboni-gadi.+ 46  Bafunduka mwa Diboni-gadi mi bayo tibelela mwa Alumoni-dibilataimi. 47  Kiha bafunduka mwa Alumoni-dibilataimi mi bayo tibelela mwa malundu a Abarimi,+ fapilaa Nebo.+ 48  Mafelelezo bafunduka mwa malundu a Abarimi mi bayo tibelela mwa lihalaupa la mwa naha ya Moabi, kwatuko ni Jordani, kwa Jeriko.+ 49  Bazwelapili kutibelela kwatuko ni Jordani, kukalela kwa Beti-jeshimoti mane kuyo fita ni kwa Abele-shitimi,+ mwa lihalaupa la mwa naha ya Moabi. 50  Jehova abulelela Mushe mwa lihalaupa la mwa naha ya Moabi, kwatuko ni Jordani, kwa Jeriko, ali: 51  “Bulelela Maisilaele, mi ubataluseze, uli: ‘Mukasila Jordani ni kukena mwa naha ya Kanana.+ 52  Mulukela kuleleka batu kaufela babayahile mwa naha ni kusinya maswaniso abona kaufela a macwe+ ni maswaniso abona kaufela a sipi,*+ mi muswanela kutuba libaka zabona kaufela zelumbile za kulapelela.+ 53  Mi mukayola naha ni kupila mwateñi, kakuli nika mifa naha yeo kuli ibe yamina.+ 54  Muswanela kuaba naha ka loto+ kuli ibe saanda mwahalaa mabasi amina. Muswanela kuekeza kwa saanda semufa sikwata sesituna, mi muswanela kufukuza kwa saanda semufa sikwata sesinyinyani.+ Mutu ni mutu ukafiwa saanda sahae kulikana ni koiwela loto yahae. Mukafiwa liluwo lamina sina saanda ka kuya ka masika a bo ndataa mina.+ 55  “‘Kono haiba musaleleki batu babayahile mwa naha,+ batu bao bemuka tuhelela kupila baka mikataza sina lutokwa lolu mwa meeto amina ni sina miutwa mwa lubaci, mi baka minyandisa mwa naha yemuka pila ku yona.+ 56  Mi nika mieza mone nibata kubaezeza.’”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zabona.”
Linzwi ka linzwi, “bayemiselize lizoho mwahalimu.”
Kamba “a sipi yeshengunuzwi.”