Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Numere 30:1-16

30  Cwale Mushe abulelela litoho+ za masika a Isilaele, ali: “Ki a manzwi alaezi Jehova:  Haiba muuna aeza buitamo+ ku Jehova kamba akonka+ kuli ukaikambusa kwa nto yeñwi, haswaneli kukwenuhela manzwi ahae.+ Uswanela kueza lika kaufela zaitamile kueza.+  “Mi haiba musali aeza buitamo ku Jehova kamba aitama kuli ukaikambusa kwa nto yeñwi, ka nako yasali mwanana ni hasaina mwa ndu ya ndatahe  mi ndatahe autwa buitamo bwaezize kamba buitamo bwahae bwa kuikambusa kwa nto yeñwi, mi hamuhanisi, buitamo bwahae kaufela bukatokwa kutalelezwa, mi buitamo kaufela bwaezize bwa kuikambusa kwa lika zeñwi bukatokwa kutalelezwa.  Kono haiba ndatahe amuhanisa hautwa kuli uezize buitamo kamba kuli uitamile kuli ukaikambusa kwa lika zeñwi, buitamo bwahae habuna kutokwa kutalelezwa. Jehova ukaswalela musali yo kakuli ndatahe umuhanisize.+  “Kono haiba musali yo anyalwa mwahalaa nako yaezize buitamo kamba sepiso yafile asika nahanisisa  mi muunaa hae autwa zateñi mi hamuhanisi ka lizazi lautwa taba yeo, buitamo bwahae kamba buitamo bwaezize bwa kuikambusa kwa lika zeñwi bukatokwa kutalelezwa.  Kono haiba muunaa hae amuhanisa ka lizazi lautwa zateñi, wakona kufelisa buitamo kamba sepiso yanaaezize musalaa hae asika nahanisisa,+ mi Jehova ukaswalela musali yo.  “Kono haiba mbelwa kamba musali yalelekilwe aeza buitamo, ukatokwa kupeta lika kaufela zaitamile. 10  “Kono haiba musali uezize buitamo kamba uitamile kuli ukaikambusa kwa lika zeñwi inzaa li mwa ndu ya muunaa hae 11  mi muunaa hae uutwile zateñi mi hasika hana kamba kumuhanisa, buitamo bwahae kaufela kamba buitamo bwanaaezize bwa kuikambusa kwa lika zeñwi bukatokwa kutalelezwa. 12  Kono haiba muunaa hae, ka lizazi lautwa zateñi, afelisa buitamo kaufela bwa musalaa hae kamba buitamo bwanaaezize musalaa hae ka kukonka kuli ukaikambusa kwa lika zeñwi, fo buitamo bo habuna kutokwa kutalelezwa.+ Muunaa hae ubufelisize, mi Jehova ukaswalela musali yo. 13  Haiba musali aeza buitamo kamba akonka kuli ukaikambusa kwa nto yeñwi, ili kuitima lika zeñwi, muunaa hae ki yena yakatiisa buitamo bo kamba kubufelisa. 14  Kono haiba kufita mazazi, muunaa hae asa muhanisi, fo utiisa buitamo kaufela bwa musalaa hae kamba buitamo kaufela bwaezize musalaa hae bwa kuikambusa kwa lika zeñwi. Utiisa buitamo bo bakeñisa kuli naasika hanisa musalaa hae ka lizazi lamuutwa aeza buitamo bo. 15  Kono haiba muunaa hae afelisa buitamo bo hasamulaho, kuzwa lizazi lautwa zateñi, fo muuna yo ki yena yakalwala mulatu wa musalaa hae.+ 16  “Ye ki yona milao yeo Jehova naalaezi Mushe ka za muuna ni musalaa hae, ni ka za ndate ni mwanaa hae wamusizana yasali yomunyinyani yali mwa ndu ya ndatahe.”

Litaluso ze kwatasi