Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 3:1-51

3  Cwale a ki ona masika a Aruni ni Mushe, nako yabulela Jehova ni Mushe fa Lilundu la Sinai.+  Ki a mabizo a bana ba Aruni babashimani: Nadabi yena mweli, ni Abihu,+ Eliazare,+ ni Itamare.+  Ao ki ona mabizo a bana ba Aruni babashimani, baprisita babatozizwe bane babeilwe mwa sebelezo* ya buprisita.+  Kono Nadabi ni Abihu nebashwezi fapilaa Jehova ka nako yene batahisa mulilo osika lumelezwa fapilaa Jehova+ mwa lihalaupa la Sinai, mi nebasika pepa bana babashimani. Kono Eliazare+ ni Itamare+ nebazwezipili kusebeza sina baprisita hamoho ni ndataa bona Aruni.  Jehova kihaa li ku Mushe:  “Utise lusika lwa Livi,+ mi ubayemise fapilaa muprisita Aruni, mi baka musebeleza.+  Bakapeta buikalabelo bwabona ku yena ni kwa kopano kaufela fapilaa tende ya makopanelo ka kueza sebelezo yabona kwa tabernakele.  Bakababalela lisebeliso kaufela+ za kwa tende ya makopanelo ni kupeta buikalabelo bwabona kwa Maisilaele ka kueza misebezi ya kwa tabernakele.+  Ukafa Malivi ku Aruni ni bana bahae babashimani. Ki babafilwe, bafilwe ku yena mwahalaa Maisilaele.+ 10  Ukete Aruni ni bana bahae babashimani, mi bakaeza misebezi yabona ya buprisita,+ mi mutu ufi kamba ufi yasika lumelezwa* yakasutelela bukaufi ukabulaiwa.”+ 11  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali: 12  “Haili na, bona! Niinga Malivi mwahalaa Maisilaele mwa sibaka sa baeli kaufela* ba Maisilaele,+ mi Malivi bakaba baka. 13  Kakuli mweli kaufela ki waka.+ Lizazi lenibulaya baeli kaufela mwa naha ya Egepita,+ neniisumekezi baeli kaufela mwa Isilaele kukala ka baeli ba batu kuisa kwa maizibulo a lifolofolo.+ Likaba zaka. Ki na Jehova.” 14  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe mwa lihalaupa la Sinai,+ ali: 15  “Uñolise bana ba Livi ka kuya ka mabasi a bahandataa bona ni ka mabasi abona. Uñolise baana kaufela kukala ka wa kweli iliñwi kuisa kwahalimu.”+ 16  Ka mukwa ocwalo, Mushe abañolisa ka kuya ka taelo ya Jehova, sina mwanaalaelezwi. 17  Ki a mabizo a bana ba Livi babashimani: Ki Gerishoni, Kohati, ni Merari.+ 18  Cwale ki a mabizo a bana ba Gerishoni babashimani ka mabasi abona: Ki Libini ni Shimei.+ 19  Bana ba Kohati babashimani ka kuya ka mabasi abona neli Amirami, Izihari, Hebroni, ni Uziele.+ 20  Bana ba Merari babashimani ka mabasi abona neli Mahali+ ni Mushi.+ Ao ki ona mabasi a Malivi ka kuya ka mabasi a bahandataa bona. 21  Ku Gerishoni nekusimuluhile lusika lwa Malibini+ ni lusika lwa Mashimei. Ao ki ona masika a Magerishoni. 22  Palo ya baana kaufela bane bañolisizwe ku bona, kukala ka wa kweli iliñwi kuisa kwahalimu neli 7,500.+ 23  Masika a Magerishoni naatomezi mafulo aona kwamulaho wa tabernakele,+ kwa lineku la wiko. 24  Nduna wa Magerishoni mwa lubasi lwa bahandataa bona neli Eliasafi mwanaa Laele. 25  Buikalabelo bwa bana ba Gerishoni+ babashimani mwa tende ya makopanelo neli bwa kubabalela tabernakele ni tende,+ ni zeapesa tende,+ lisila+ la fa munyako wa tende ya makopanelo, 26  masila a lapa alepelela,+ lisila+ la kwa munyako wa lapa lelipotoloha tabernakele ni aletare, mihala yayona, ni misebezi kaufela yeneamana ni zona. 27  Ku Kohati nekusimuluhile lusika lwa Maamirami, lusika lwa Maizihari, lusika lwa Mahebroni, ni lusika lwa Mauziele. Ao ki ona anaali masika a Makohati.+ 28  Palo ya baana kaufela bane bañolisizwe, kukala ka wa kweli iliñwi kuisa kwahalimu neli 8,600; nebanani buikalabelo bwa kubabalela sibaka sesikenile.+ 29  Mabasi a bana ba Kohati naatomezi mafulo aona kwa lineku la mboela wa tabernakele.+ 30  Nduna wa lusika lwa Makohati mwa mabasi a bahandataa bona neli Elizafani mwanaa Uziele.+ 31  Buikalabelo bwabona neli bwa kubabalela Aleka,+ tafule,+ matomelo a lilambi,+ lialetare,+ lisebeliso+ zeneitusiswa kwa sebelezo ya mwa sibaka sesikenile, ni lisila+ la fa munyako, hamohocwalo ni misebezi kaufela yeneamana ni zona.+ 32  Toho ya manduna ba Malivi neli Eliazare+ mwanaa muprisita Aruni, yanaaokamela bane babona za misebezi ya kwa sibaka sesikenile. 33  Ku Merari nekusimuluhile lusika lwa Mamahali ni lusika lwa Mamushi. Ao ki ona anaali mabasi a Merari.+ 34  Palo ya baana kaufela bane bañolisizwe, kukala ka wa kweli iliñwi kuisa kwahalimu neli 6,200.+ 35  Nduna wa mabasi a Merari ku bahandataa bona neli Zuriele mwanaa Abihaili. Nebatomezi mafulo abona kwa lineku la mutulo wa tabernakele.+ 36  Bana ba Merari nebanani buikalabelo bwa kubabalela mafulemu+ a tabernakele, mabalelo ayona,+ misumo yayona,+ matomelo ayona, lisebeliso zayona kaufela,+ ni misebezi kaufela yeamana ni zona,+ 37  ni misumo yenepotolohile lapa kaufela ni matomelo ayona,+ limapo zayona, ni mihala yayona. 38  Bane batomile mafulo abona fapilaa tabernakele, kwa lineku la upa, fapilaa tende ya makopanelo, kwa mapazulelo a lizazi, neli Mushe ni Aruni ni bana ba Aruni babashimani. Ki bona bane bafilwe buikalabelo bwa kubabalela sibaka sesikenile, ili musebezi one baezeza Maisilaele. Mutu ufi kamba ufi yasika lumelezwa,* yasutelela bukaufi naakabulaiwa.+ 39  Malivi babaana kaufela, kukala ka wa kweli iliñwi kuisa kwahalimu, bane bañolisizwe ki Mushe ni Aruni ka mabasi abona, ka kuya ka taelo ya Jehova neli ba 22,000. 40  Jehova kihaa li ku Mushe: “Ñolisa baeli kaufela babaana kwa Maisilaele, kukala ka wa kweli iliñwi kuya kwahalimu,+ ubabale, mi ukolohanye mabizo abona. 41  Ulukela kuniketela Malivi—ki na Jehova—mwa sibaka sa baeli kaufela ba Maisilaele,+ mi uunge lifolofolo za Malivi mwa sibaka sa lifolofolo kaufela za maizibulo za Maisilaele.”+ 42  Mushe kihaa ñolisa baeli kaufela mwahalaa Maisilaele, sina Jehova mwanaa mulaelezi. 43  Palo ya baeli babaana kaufela bane bañolisizwe, kukala ka wa kweli iliñwi kuisa kwahalimu neli 22,273. 44  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali: 45  “Uunge Malivi mwa sibaka sa baeli kaufela mwahalaa Maisilaele, mi uunge lifolofolo za Malivi mwa sibaka sa lifolofolo za Maisilaele, mi Malivi bakaba baka. Ki na Jehova. 46  Uunge teko ya tiululo+ ya kuliulula ka yona baeli ba Maisilaele ba 273, babafitelezi palo ya Malivi,+ 47  mutu ni mutu umuungele lishekele* zeketalizoho,+ ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile.* Shekele iliñwi ilikana ni ligera* ze 20.+ 48  Ufe masheleñi ao ku Aruni ni bana bahae babashimani sina teko ya tiululo ya kuliulula ka yona babafitelezi palo yabona.” 49  Ka mukwa ocwalo, Mushe aanga masheleñi a teko ya tiululo ku bane bafitelezi teko ya tiululo yenefiwa ki Malivi. 50  Aanga masheleñi kwa baeli ba Maisilaele, ili lishekele ze 1,365, ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile. 51  Mushe kihaa fa masheleñi a teko ya tiululo ku Aruni ni bana bahae babashimani kulikana ni linzwi* la Jehova, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bane batalizwe mazoho.”
Linzwi ka linzwi, “mutu usili,” fo kikuli, mutu yasi wa lusika lwa Aruni.
Linzwi ka linzwi, “mutu kaufela wapili kuzwa mwa mba.”
Linzwi ka linzwi, “Mutu usili,” fo kikuli, mutu yasi Mulivi.
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “ka shekele yekenile.”
Gera neieza ligilamu ze 0.57. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “mulomo.”