Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Numere 28:1-31

28  Kutuha fo, Jehova ali ku Mushe:  “Laela Maisilaele mi ubabulelele kuli: ‘Mubone teñi kuli mwanifa nubu yaka, sona sinkwa saka. Munifange linubu zaka za kucisa ka mulilo kuli linitahiseze munko omunati,* mulifange ka linako zetomilwe.’+  “Mi ubabulelele kuli: ‘Ki ye nubu ya kucisa ka mulilo yemuka fa Jehova: ka zazi mukafa lingunyana zabaana zepeli za silimo silisiñwi, zeiketile, muka lifanga kamita sina nubu ya kucisa.+  Ngunyana yamuuna iliñwi muka ifa kakusasana, mi ngunyana yamuuna yeñwi muka ifa ka swalala,*+  hamoho ni fulaulo yenekile yeeza kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa,* yekopanyizwe ni oli ya olive yesitilwe yeeza kalulo iliñwi ya tikanyo yeya hane mwa hini,* yefiwa sina nubu ya bubeke.+  Ki nubu ya kucisa+ yekafiwanga kamita, yene mulaezwi kufa hane muli kwa Lilundu la Sinai, kuli itahise munko omunati,* ili nubu ya kucisa ka mulilo yeezezwa Jehova,  hamoho ni nubu yayona ya zenwiwa, yeeza kalulo yabune ya hini, yefiwa hamoho ni ngunyana yamuuna yeñwi ni yeñwi.+ Musele bucwala mwa sibaka sesikenile sina nubu ya zenwiwa yefiwa Jehova.  Mi mukafa ngunyana yamuuna yeñwi ka swalala.* Muife hamoho ni nubu ya bubeke yeswana ni yene mufile kakusasana ni nubu yayona ya zenwiwa, muife sina nubu ya kucisa ka mulilo, kuli itahise munko omunati* ku Jehova.+  “‘Kono fa lizazi la Sabata,+ muswanela kufa nubu ya lingunyana zepeli zabaana za silimo silisiñwi, zeiketile, ni fulaulo yenekile yeeza likalulo zepeli za tikanyo yeya halishumi mwa efa, yelubilwe ka oli, yefiwa sina nubu ya bubeke, hamoho ni nubu yayona ya zenwiwa. 10  Yeo ki nubu ya kucisa ya la Sabata, yefiwa hamoho ni nubu ya kamita ya kucisa, ni nubu yayona ya zenwiwa.+ 11  “‘Kwa makalelo a kweli ni kweli,* mukafa Jehova nubu ya kucisa ya lipohwana zepeli, ngu yamuuna iliñwi, ni lingunyana zabaana ze 7, zeiketile, za silimo silisiñwi, yeñwi ni yeñwi,+ 12  mi pohwana yeñwi ni yeñwi muife hamoho ni fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yeeza litikanyo zetaalu zabulishumi, yefiwa sina nubu ya bubeke,+ mi ngu yamuuna+ iliñwi muife hamoho ni fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yeeza litikanyo zepeli zabulishumi, yefiwa sina nubu ya bubeke, 13  mi mufe fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yeeza tikanyo iliñwi yabulishumi, sina nubu ya bubeke, ili ya kufa hamoho ni ngunyana yamuuna yeñwi ni yeñwi, sina nubu ya kucisa, kuli itahise munko omunati,*+ ili nubu ya kucisa ka mulilo yeezezwa Jehova. 14  Mi linubu za zenwiwa libe za waine yeeza hafu ya hini yefiwa hamoho ni poho+ ni kalulo yabulaalu ya hini yefiwa hamoho ni ngu yamuuna+ ni kalulo yabune ya hini yefiwa hamoho ni ngunyana yamuuna.+ Yeo ki yona nubu ya kucisa ya ka kweli yemuka fanga kweli ni kweli mwa silimo kaufela. 15  Hape mufe Jehova pulinyana iliñwi sina nubu ya sibi, ka kuekeza kwa nubu ya kucisa ya kamita yefiwa hamoho ni nubu yayona ya zenwiwa. 16  “‘Lizazi labu 14 mwa kweli yapili likaba la Paseka ya Jehova.+ 17  Mi ka lizazi labu 15 la kweli yeo, kukaezwa mukiti. Mukaca sinkwa sesisika ya mumela, ka mazazi a 7.+ 18  Fa lizazi lapili, mukaba ni mukopano okenile. Musike mwaeza musebezi ufi kamba ufi obukiti. 19  Mukafa Jehova nubu ya kucisa ya lipohwana zepeli, ngu yamuuna iliñwi, ni lingunyana zabaana ze 7 za silimo silisiñwi, yeñwi ni yeñwi. Muswanela kufa lifolofolo zeiketile.+ 20  Mulife hamoho ni linubu za bubeke za fulaulo yenekile yelubilwe ka oli;+ litikanyo zetaalu zabulishumi lifiwe hamoho ni poho mi litikanyo zepeli zabulishumi lifiwe hamoho ni ngu yamuuna. 21  Ukafa tikanyo iliñwi yabulishumi hamoho ni ngunyana yeñwi ni yeñwi ya lingunyana zabaana ze 7, 22  ni puli iliñwi yekafiwa sina nubu ya sibi kuli kuezwe sebelezo ya kukwahela libi zamina. 23  Kwandaa nubu ya kucisa ya kakusasana, yefiwa sina nubu ya kucisa ya kamita, mukafanga linubu zeo. 24  Ka nzila yeswana, zazi ni zazi ka mazazi a 7, mufange lika zeo sina lico,* sina nubu ya kucisa, yetahisa munko omunati* ku Jehova. Iswanela kufiwa hamoho ni nubu ya kucisa ya kamita ni nubu yayona ya zenwiwa. 25  Fa lizazi labu 7, mukaba ni mukopano okenile.+ Musike mwaeza musebezi ufi kamba ufi obukiti.+ 26  “‘Ka lizazi la miselo ya mitamuno,+ hamutiseza Jehova nubu ya bubeke bobunca,+ mube ni mukopano okenile hamueza mukiti wa lisunda.+ Musike mwaeza musebezi ufi kamba ufi obukiti.+ 27  Mukafa nubu ya kucisa ya lipohwana zepeli, ngu yamuuna iliñwi, ni lingunyana zabaana ze 7 za silimo silisiñwi yeñwi ni yeñwi,+ kuli litahise munko omunati* ku Jehova, 28  ni linubu zazona za bubeke za fulaulo yenekile yelubilwe ka oli, yeeza litikanyo zetaalu zabulishumi yekafiwa hamoho ni poho yeñwi ni yeñwi, ni litikanyo zepeli zabulishumi zekafiwa hamoho ni ngu yamuuna iliñwi, 29  ni tikanyo iliñwi yabulishumi yekafiwa hamoho ni ngunyana yeñwi ni yeñwi ya lingunyana zabaana ze 7, 30  ni pulinyana iliñwi yekafiwa sina nubu ya sibi kuli kuezwe sebelezo ya kukwahela libi zamina.+ 31  Mulife ka kuekeza kwa nubu ya kucisa ya kamita ni kwa nubu yayona ya bubeke. Liswanela kuba lifolofolo zeiketile,+ zefiwa hamoho ni linubu zazona za zenwiwa.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa manzibwana amabeli.”
Kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa neieza malita a 2.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Hini ki tikanyezo mone kukwana malita a 3.67. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa manzibwana amabeli.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Linzwi ka linzwi, “a likweli zamina.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Linzwi ka linzwi, “sinkwa.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”