Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 27:1-23

27  Cwale kiha kutaha bana babasizana, ili bana ba Zelofehadi,+ mwanaa Heferi, mwanaa Giliadi, mwanaa Makiri, mwanaa Manase, wa mabasi a Manase mwanaa Josefa. Mabizo a bana bahae babasizana neli Mahala, Noa, Hogula, Milika ni Tiriza.  Bayema fapilaa Mushe, muprisita Eliazare, manduna,+ ni kopano kaufela, kwa munyako wa tende ya makopanelo, mi bali:  “Ndataa luna naashwezi mwa lihalaupa, kono naasika swalisana ni sikwata sene siyemi hamoho kulwanisa Jehova, sene siyemela Kora,+ kono naashwile kabakala sibi sahae mi naasina bana babashimani.  Libizo la ndataa luna likayundelañi mwa lusika lwahae kabakala kutokwa mwana wamushimani? Hamu lufe saanda mwahalaa banabahabo ndataa luna.”  Mushe kihaa tisa taba yabona fapilaa Jehova.+  Jehova kihaa li ku Mushe:  “Bana ba Zelofehadi babulela niti. Uswanela kubafa saanda mwahalaa banabahabo ndataa bona mi ubafe saanda sa ndataa bona.+  Mi ubulelele Maisilaele, uli: ‘Haiba mutu ashwa asina mwana wamushimani, mufe mwanaa hae wamusizana saanda sahae.  Mi haiba haana mwana wamusizana, mufe saanda sahae kwa banabahabo yena. 10  Mi haiba haana banabahabo yena, mufe saanda sahae kwa banabahabo ndatahe. 11  Mi haiba ndatahe haana banabahabo yena, mufe saanda sahae ku mwanahabo wa fakaufi mwa lubasi lwa ndatahe, mi ukaluwa saanda seo. Ikaba mulao wa katulo kwa Maisilaele, sina Jehova mwalaelezi Mushe.’” 12  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Kambamela fa lilundu le la Abarimi,+ kuli ubone naha yenika fa Maisilaele.+ 13  Hase uiboni, ni wena ukabulukiwa sina mobabulukezwi ba sicaba sahenu,*+ sina mwanaabulukezwi Aruni muhulwanaa hao,+ 14  kakuli kopano hane inizekisa mwa lihalaupa la Zini, nemusika mamela taelo yaka ya kunibonahalisa kuba yakenile fapilaa bona ka mezi.+ A ki ona mezi a Meriba+ kwa Kadeshi+ mwa lihalaupa la Zini.”+ 15  Mushe kihaa li ku Jehova: 16  “Haike Jehova, Mulimu yafa bupilo kwa batu kaufela,* akete mutu yakazamaisa kopano, 17  yaka baetelela mwa litaba kaufela, ili yebaka latelela mwa lika kaufela, ilikuli kopano ya Jehova isike yaba sina lingu zesina mulisana.” 18  Ka mukwa ocwalo, Jehova ali ku Mushe: “Uunge Joshua mwanaa Nuni, ili muuna yanani moya, mi ubeye mazoho ahao fahalimwaa hae.+ 19  Kihona uka muyemisa fapilaa muprisita Eliazare ni fapilaa kopano kaufela, mi umufe bueteleli fapilaa bona.+ 20  Umufe kwa maata* amañwi ahao,+ ilikuli kopano kaufela ya Maisilaele imuteeleze.+ 21  Yena ukayema fapilaa muprisita Eliazare, yaka mubuzeza ku Jehova ka kuitusisa Urimi+ kuli azibe katulo yahae. Bakaeza misebezi yabona ka taelo yahae, yena ni Maisilaele kaufela babali ni yena ni kopano kaufela.” 22  Mushe kihaa eza sina mwanaa mulaelezi Jehova. Aanga Joshua mi amuyemisa fapilaa muprisita Eliazare ni fapilaa kopano kaufela, 23  mi abeya mazoho ahae fahalimwaa hae ni kumufa bueteleli,+ sina Jehova mwanaabulelezi ka Mushe.+

Litaluso ze kwatasi

Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.
Linzwi ka linzwi, “moya kwa nama kaufela.”
Kamba “kukutekeha.”