Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Numere 25:1-18

25  Isilaele hanaali mwa Shitimi,+ sicaba sakala kueza buhule ni bana ba Moabi babasizana.+  Basali bamemela sicaba kwa matabelo a milimu yabona,+ mi sicaba sakala kuca ni kukubamela milimu yabona.+  Ka mukwa ocwalo, Isilaele aswalisana ni bona kulapela Baale wa Peori,+ mi buhali bwa Jehova bwatukela Isilaele.  Jehova abulelela Mushe, ali: “Uunge bazamaisi* kaufela ba batu ba, mi ubabulaye ni kubapaheka fapilaa Jehova musihali fa nalela,* ilikuli buhali bwa Jehova bobutuka butuhele kutukela Isilaele.”  Mushe kihaa li kwa baatuli ba Isilaele+ “Yomuñwi ni yomuñwi wamina abulaye baana baba mwatasaa zamaiso yahae babalapezi* Baale wa Peori.”+  Kono ka yona nako yeo, yomuñwi wa Maisilaele ataha ni musali wa Mumidiani+ kwa banabahabo yena, Mushe ni kopano kaufela ya Maisilaele inze baiponela, hane banze balila kwa munyako wa tende ya makopanelo.  Finehasi+ mwanaa Eliazare mwanaa muprisita Aruni haboni cwalo, ananuha kapili-pili kuzwa mwahalaa kopano mi ashimba lilumo mwa lizoho lahae.  Mi alatelela muuna wa Muisilaele mwa tende yahae mi ayo bataba ka lilumo sibeli sabona, apunya muuna wa Muisilaele ni kuyo punya musali kwa busali bwahae. Honafo, kozi yeo yeneitahezi Maisilaele yayemiswa.+  Bane bashwile kabakala kozi yeo neli ba 24,000.+ 10  Jehova kihaa li ku Mushe: 11  “Finehasi+ mwanaa Eliazare mwanaa muprisita Aruni ukelusize buhali bwaka kwa sicaba sa Isilaele kakuli hasika tuhelela nihanyinyani babasika sepahala ku na mwahalaa bona.+ Ki lona libaka hanisika yundisa Maisilaele kakuli nitokwa kulapelwa feela ninosi.+ 12  Kabakaleo, umubulelele kuli: ‘Nieza tumelelano ya kozo ni yena. 13  Mi ikaba tumelelano ya kamita ya buprisita yakalatelela yena ni bana bahae babaka taha mwamulaho wahae,+ kakuli hasika tuhelela mutu yasasepahali ku Mulimu wahae+ mi utahisize kuli libi za sicaba sa Isilaele likwahelwe.’” 14  Cwale libizo la muuna wa Muisilaele yanaabulailwe hamoho ni musali wa Mumidiani neli Zimiri mwanaa Salu, nduna wa lubasi lwa bana ba Simioni ku bahandataa bona. 15  Libizo la musali wa Mumidiani yanaabulailwe neli Kozobi mwanaa Zuri;+ Zuri neli muzamaisi wa masika a mwa lubasi lwa bahandatahe mwa Midiani.+ 16  Hasamulaho, Jehova ali ku Mushe: 17  “Munyandise Mamidiani mi mubabulaye,+ 18  kakuli baminyandisize ka bupumi bwabona mwa taba ya Peori+ ni mwa taba ya Kozobi mwanaa nduna wa kwa Midiani, kaizelaa bona yanaabulailwe+ ka lizazi la kozi yene itahile kabakala taba ya Peori.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “litoho.”
Linzwi ka linzwi, “fapilaa lizazi.”
Kamba “babaswalisani ni.”