Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Numere 24:1-25

24  Balaami haboni kuli Jehova naalata* kufuyola Isilaele, naasika ya hape kuyo bata liposo za bulauli,+ kono asikuluhela kwa lihalaupa.  Balaami hainula meeto ahae ni kubona Maisilaele banze bali mwa mafulo ka kuya ka masika abona,+ moya wa Mulimu wataha fahalimwaa hae.+  Kihaa bulela manzwi a, ali+ “Ki a manzwi a Balaami mwanaa Beori,Manzwi a mutu yakwaluzwi meeto,   Manzwi a mutu yautwa linzwi la Mulimu,Yaboni pono ya Yamaata Kaufela, Yakubami inzaa kwaluzwi meeto+   Wena Jakobo, litende zahao ki zende hahulu,Matibelelo ahao ki amande hahulu, wena Isilaele!+   Linamalalile sibaka sesitelele sina misindi,*+Sina masimu a kwatuko ni nuka,Sina likota za aloe zacezi Jehova,Sina likota za sidare ze kwatuko ni mezi.   Mezi azwelapili kushulumuka mwa lihemele zahae za mezi zepeli,Mi peu* yahae icezwi kwatuko ni mezi amañata.+ Mulenaa hae+ ni yena ukaba yomutuna kufita Agagi,+Mi mubuso wahae ukapahamiswa.+   Mulimu umuzwisa mwa Egepita;Ubasileleza sina poho ya mwa mushitu* moiitusiseza manaka ayona. Ukatimeza macaba, bona baba muhatelela,+Mi ukaca masapo abona, ni kuatubaka ka masho ahae.   Uobami, ubutile sina tau,Mi sina tau, ki mañi yakalika kumunyunga? Baba kufuyola bafuyozwi,Mi baba kukuta bakutilwe.”+ 10  Cwale Balaki ahalifela hahulu Balaami. Balaki akamba mazoho ahae ka kusheununa, mi ali ku Balaami: “Neni kubizize kuli uto kuta lila zaka,+ kono cwale hausika eza sesiñwi kwandaa kubafuyola halaalu. 11  Cwale kutela haenu kapili-pili. Nenibata kuli nikububeke luli,+ kono cwale hakubone! Jehova ukutimile likute.” 12  Balaami aalaba Balaki, ali: “Kana linumwana zene ulumile ku na nenisika libulelela kuli: 13  ‘Balaki niha naaka nifa ndu yahae yetezi silivera ni gauda, hanikoni kuikezeza nto ifi kamba ifi* yetula taelo ya Jehova, ibe yende kamba yemaswe. Nikabulela feela saka nibulelela Jehova’?+ 14  Mi cwale nikutela kwa sicaba sahesu. Taha nikutaluseze sebaka eza batu ba, kwa sicaba sahao kwapili.”* 15  Kihaa bulela manzwi a, ali+ “Ki a manzwi a Balaami mwanaa Beori,Manzwi a mutu yakwaluzwi meeto,+ 16  Manzwi a mutu yautwa linzwi la Mulimu,Manzwi a mutu yaziba Yapahami ka Kufitisisa,Yaboni pono ya Yamaata Kaufela,Yakubami inzaa kwaluzwi meeto: 17  Nika mubona, kono isiñi cwale;Nika mubona, kono isiñi kwapilinyana. Naleli+ ikazwa ku Jakobo,Mi mulamu wa bulena+ ukayema mwa Isilaele.+ Mi ukapwaca pata ya Moabi*+Mi ukapwaca tutendele twa bana kaufela ba mifilifili. 18  Mi Edomo ukahapiwa,+Ki cwalo, Seiri+ ukahapiwa ki lila zahae,+Isilaele inzaa bonisa bundume bwahae. 19  Mi yazwa ku Jakobo ukahapa,+Mi ukayundisa mutu kaufela yabandukile mwa muleneñi.” 20  Habona Amaleke, azwelapili kubulela manzwi a, ali: “Amaleke neli yena wapili kwa macaba,+Kono kwa mafelelezo, ukatimezwa.”+ 21  Habona Makeni,+ azwelapili kubulela manzwi a, ali: “Sibaka sahao sitiile, mi ndu yahao iyahezwi fa licwe. 22  Kono mutu yomuñwi ukacisa Kaine lotee. Kukafita nako yekuma kai Asiria asika kuisa kale mwa buhapiwa?” 23  Mi azwelapili kubulela manzwi a, ali: “Ki bumai! Ki mañi yakapunyuha, Mulimu hakaeza cwalo? 24  Lisepe likazwa kwa munanga wa Kitimi,+Mi bakanyandisa Asiria,+Bakanyandisa Ebere. Kono ni yena ukayundiswa.” 25  Cwale Balaami+ ananuha, mi akutela habo yena. Balaki ni yena aikela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “naabona kuli ki nto yende mwa meeto ahae.”
Kamba “milapo.”
Kamba “bana.”
Kubonahala kuli yeo ki folofolo yeswana ni nali.
Linzwi ka linzwi, “nto ya mwa pilu yaka.”
Kamba “kwa mafelelezo a mazazi.”
Kamba “toho ya Moabi kwa matafunelo.”