Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 2:1-34

2  Cwale Jehova abulela ku Mushe ni Aruni, ali:  “Maisilaele baswanela kutoma mafulo abona mwa sibaka sesifilwe kwa sitopa sa masika amalaalu+ sebafumaneha ku sona, mutu ni mutu fakaufi ni sisupo sa lubasi lwa bahandatahe. Baswanela kutoma mafulo abona kutalimana ni tende ya makopanelo, kuipotoloha kaufelaa yona.  “Babaka tomela mafulo abona kwa upa, kona kwa mapazulelo a lizazi, ikaba sitopa sa masika amalaalu sa mafulo a Juda, ka kuya ka litopa zabona;* nduna wa bana ba Juda ki Nashoni+ mwanaa Aminadabi.  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 74,600.+  Babaka toma mafulo abona kwatuko ni yena ikaba ba lusika lwa Isakare; nduna wa bana ba Isakare ki Netanele+ mwanaa Zuari.  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 54,400.+  Bakatatamiwa ki ba lusika lwa Zabuloni; nduna wa bana ba Zabuloni ki Eliabi+ mwanaa Heloni.  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 57,400.+  “Kaufela bane bañolisizwe mwa limpi za mafulo aetelelwa ki Juda ki ba 186,400. Ki bona babaka kalisa kufunduka.+ 10  “Sitopa sa masika amalaalu sa mafulo a Rubeni,+ ka kuya ka litopa zasona,* sikatomela mafulo asona kwa mboela; nduna wa bana ba Rubeni ki Elizuri+ mwanaa Shedeuri. 11  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 46,500.+ 12  Babaka toma mafulo abona kwatuko ni yena ikaba ba lusika lwa Simioni; nduna wa bana ba Simioni ki Shelumiele+ mwanaa Zurishadai. 13  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 59,300.+ 14  Bakatatamiwa ki ba lusika lwa Gadi; nduna wa bana ba Gadi ki Eliasafi+ mwanaa Reuele. 15  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 45,650.+ 16  “Kaufela bane bañolisizwe mwa limpi za mafulo aetelelwa ki Rubeni ki ba 151,450, mi ki bona babaka ba babubeli kwa kufunduka.+ 17  “Tende ya makopanelo haitutiswa,+ mafulo a Malivi aswanela kubeiwa mwahali ki mafulo amañwi. “Baswanela kuzamaya ka mukwa oswana habanze batoma mafulo,+ mañi ni mañi mwa sibaka sahae, ka kuya ka litopa za masika amalaalu zebafumaneha ku zona. 18  “Sitopa sa masika amalaalu sa mafulo a Efraimi, ka kuya ka litopa zasona,* sikatomela mafulo asona kwa wiko; nduna wa bana ba Efraimi ki Elishama+ mwanaa Amihudi. 19  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 40,500.+ 20  Ukatatamiwa ki ba lusika lwa Manase;+ nduna wa bana ba Manase ki Gamaliele+ mwanaa Pedazuri. 21  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 32,200.+ 22  Bakatatamiwa ki ba lusika lwa Benjamine; nduna wa bana ba Benjamine ki Abidani+ mwanaa Gidioni. 23  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 35,400.+ 24  “Kaufela bane bañolisizwe mwa limpi za mafulo aetelelwa ki Efraimi ki ba 108,100, mi ki bona babaka ba babulaalu kwa kufunduka.+ 25  “Sitopa sa masika amalaalu sa mafulo a Dani, ka kuya ka litopa zasona,* sikatomela mafulo asona kwa mutulo; nduna wa bana ba Dani ki Akiezere+ mwanaa Amishadai. 26  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 62,700.+ 27  Babaka toma mafulo abona kwatuko ni yena ikaba ba lusika lwa Asere; nduna wa bana ba Asere ki Pagiele+ mwanaa Okurani. 28  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 41,500.+ 29  Bakatatamiwa ki ba lusika lwa Nafetali; nduna wa bana ba Nafetali ki Akira+ mwanaa Enani. 30  Bane bañolisizwe mwa mpi yahae ki ba 53,400.+ 31  “Kaufela bane bañolisizwe mwa mafulo a Dani ki ba 157,600. Ki bona babaka ba ba mafelelezo kwa kufunduka,+ ka kuya ka sitopa sa masika amalaalu sebafumaneha ku sona.” 32  Bao ki bona Maisilaele bane bañolisizwe ka kuya ka mabasi a bahandataa bona; palo kaufela ya batu ba mwa mafulo ao bane bañolisizwe mwa mpi neli 603,550.+ 33  Kono Malivi nebasika ñoliswa+ hamoho ni Maisilaele babañwi,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 34  Maisilaele baeza lika kaufela zanaalaezi Jehova ku Mushe. Batoma mafulo abona cwalo ka litopa za masika amalaalu+ zene bafumaneha ku zona mi bafunduka cwalo,+ yomuñwi ni yomuñwi ka kuya ka lubasi lwahae ni ka kuya ka lubasi lwa bahandatahe.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zabona.”
Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zasona.”
Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zasona.”
Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zasona.”