Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Numere 19:1-22

19  Hape Jehova abulelela Mushe ni Aruni, ali:  “Jehova ufile mulao wo, uize: ‘Bulelela Maisilaele kuli bakutiseze komu yekunoñu, yeiketile, yesina sesinyazahala,+ ili yesika paniwa kale.  Muife muprisita Eliazare, mi uka iisa kwande a mafulo, mi ikayo bulaelwa fapilaa hae.  Cwale muprisita Eliazare ukaanga kwa mali ayona ka munwana wahae ni kuasasa fapilaa tende ya makopanelo ha 7.+  Mi komu kihona ikacisezwa fapilaa hae. Litalo layona ni nama yayona ni mali ayona hamohocwalo ni siloko sayona likaciswa.+  Mi muprisita ukaanga kota ya sidare, sishañata sa hisopa,+ ni bwanda bwa bufubelu bobutona, mi uka lilatela mwa mulilo moisweli kucisezwa komu.  Mi cwale muprisita ukatapisa liapalo zahae mi ukatapa fa mubili* ka mezi, mi hasamulaho ukakutela mwa mafulo; kono muprisita ukaba yasika kena kufitela manzibwana.  “‘Mutu yacisize komu ukatapisa liapalo zahae mwa mezi mi ukatapa fa mubili* ka mezi, mi ukaba yasika kena kufitela manzibwana.  “‘Mutu yakenile ukaolela mufuse wa komu+ yeo ni kuulatela kwande a mafulo mwa sibaka sesikenile, mi mufuse wo uswanela kubulukiwa ki kopano ya Maisilaele kuli uitusiswe kwa kulukisa mezi a kuikenisa ka ona.+ Ki nubu ya sibi. 10  Yaolela mufuse wa komu ukatapisa liapalo zahae mi ukaba yasika kena kufitela manzibwana. “‘Wo ukaba mulao wa kamita kwa Maisilaele ni ku muzwahule yayahile mwahalaa bona.+ 11  Mutu kaufela yaswala mutu yashwile ukaba yasika kena ka mazazi a 7.+ 12  Mutu yo uswanela kuikenisa ka mezi* ao fa lizazi labulaalu, mi fa lizazi labu 7 ukaba yakenile. Kono haiba asaikenisi fa lizazi labulaalu, haana kuba yakenile fa lizazi labu 7. 13  Mutu kaufela yaswala situpu sa mutu mi asaikenisi, usilafalize tabernakele ya Jehova,+ mi mutu yo uswanela kubulaiwa, azwiswe mwa Isilaele.+ Bakeñisa kuli hasika sasiwa mezi a kuikenisa ka ona,+ ukazwelapili kuba yasika kena. Masila ahae akasiyala ku yena. 14  “‘Ki wo mulao okalatelelwa haiba mutu ashwela mwa tende: Mutu kaufela yakakena mwa tende yeo ni mutu kaufela yanaali mwa tende yeo, ukaba yasika kena ka mazazi a 7. 15  Piza kaufela yesika kwahelwa ka sikwahezo ikaba yesika kena.+ 16  Kutuha fo, mutu kaufela yakaswala mutu yabulailwe ka mukwale kamba situpu kamba lisapo la mutu kamba libita, ali mwa naheñi, ukaba yasika kena ka mazazi a 7.+ 17  Baswanela kuunga kwa mufuse wa nubu ya sibi yeneicisizwe ni kuuiseza mutu yasika kena yo, baubeye mwa piza mi basele mwateñi mezi abuba. 18  Cwale mutu yakenile+ ukaanga sishañata sa hisopa+ ni kusicupwa mwa mezi mi uka asasa fa tende ni fa lipiza kaufela ni batu bane bali mwateñi ni ku mutu yanaasweli lisapo kamba mutu yabulailwe kamba situpu kamba libita. 19  Mutu yakenile ukasasa mutu yasika kena mezi ao fa lizazi labulaalu ni fa lizazi labu 7, mi uka mukenisa kwa sibi fa lizazi labu 7;+ mi cwale mutu yasika kena yo uswanela kutapisa liapalo zahae ni kutapa fa mubili ka mezi, mi ukaba yakenile manzibwana. 20  “‘Kono mutu yasika kena, yasike aikenisa, ukabulaiwa, azwiswe mwa puteho,+ kakuli usilafalize sibaka sesikenile sa Jehova. Naasika sasiwa mezi a kuikenisa ka ona, ka mukwa ocwalo hasika kena. 21  “‘Ki wo mulao wa kamita obaka latelela: Mutu yasasa mezi a kuikenisa+ ka ona uswanela kutapisa liapalo zahae, mi mutu yaswala mezi a kuikenisa ka ona ukaba yasika kena kufitela manzibwana. 22  Nto kaufela yakaswala mutu yasika kena ikaba yesika kena, mi mutu yakaswala nto yeo ukaba yasika kena kufitela manzibwana.’”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “nama yahae.”
Linzwi ka linzwi, “nama yahae.”
Linzwi ka linzwi, “ka ona.”