Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 18:1-32

18  Jehova kihaa li ku Aruni: “Wena ni bana bahao babashimani ni lubasi lwa bahandataho mukaikalabela bufosi kaufela bobuka ezwa kwa sibaka sesikenile,+ mi wena ni bana bahao babashimani mukaikalabela bufosi kaufela bobuka ezwa mwa sebelezo yamina ya buprisita.+  Hape usuteleze banabahabo wena ba lusika lwa Livi, lona lusika lwa bo kuku wahao, kuli baswalisane ni wena mi bakusebeleze,+ wena ni bana bahao babashimani fapilaa tende ya Bupaki.+  Bakapeta buikalabelo bwabona ku wena ni kwa tende kaufela.+ Kono basike basutelela kwa lisebeliso za sibaka sesikenile ni kwa aletare, kuli basike bashwa, bona ni wena.+  Bakaswalisana ni wena mi bakapeta buikalabelo bwabona bwa mwa tende ya makopanelo ni sebelezo kaufela ya mwa tende, mi hakuna mutu yasika lumelezwa* yakasutelela ku mina.+  Mulukela kupeta buikalabelo bwamina bwa mwa sibaka sesikenile+ ni bwa kwa aletare,+ ilikuli buhali+ busike bwatela sicaba sa Isilaele hape.  Ki na yangile banabahabo mina Malivi mwahalaa Maisilaele, kuli nibafe sina mpo ku mina.+ Bafilwe ku Jehova kuli baeze sebelezo ya mwa tende ya makopanelo.+  Wena ni bana bahao babashimani ki mina mufilwe buikalabelo bwa kueza misebezi yamina ya buprisita kwa aletare ni kubabalela ze kwa buse bwa lisila,+ mi mukaeza sebelezo yeo.+ Nimifile sebelezo ya buprisita sina mpo, mi mutu kaufela yasika lumelezwa* yakasutelela bukaufi uswanela kubulaiwa.”+  Jehova azwelapili kubulelela Aruni, ali: “Ki na yakufile musebezi wa kubabalela linubu kaufela zenifiwa.+ Nifile wena ni bana bahao babashimani kabelo ya lika zekenile kaufela zebafa Maisilaele sina nubu, kuli ibe kabelo yamina ya kamita.+  Kwa linubu za kucisa ka mulilo zekenile hahulu, zekaba zahao ki ze: nubu kaufela yebafa, kukopanyeleza ni linubu zabona za bubeke+ ni linubu zabona za sibi+ ni linubu zabona za mulatu+ zeba nitiseza. Lika zeo likaba zekenile hahulu ku wena ni kwa bana bahao babashimani. 10  Mulicele mwa sibaka sesikenile hahulu.+ Muuna kaufela wakona kuca kwateñi. Likaba nto yekenile ku mina.+ 11  Ze ni zona likaba zahao: limpo zebafa+ hamoho ni linubu za kuzungisa+ kaufela za Maisilaele. Nilifile wena ni bana bahao babashimani ni bana bahao babasizana sina kabelo yamina ya kamita.+ Mutu kaufela yakenile mwa ndu yahao wakona kuca kwateñi.+ 12  “Nikufa za mitamuno yabona,+ ili oli kaufela yende ka kufitisisa ni waine kaufela yenca yende ka kufitisisa ni bubeke, zebafa ku Jehova.+ 13  Mitamuno ya zebakutula kaufela mwa naha yabona, yebaka tiseza Jehova, ikaba yamina.+ Mutu kaufela yakenile mwa ndu yahao wakona kuca kwateñi. 14  “Nto kaufela yeneezwi* mwa Isilaele ikaba yahao.+ 15  “Za maizibulo za zepila kaufela,*+ zebaka fa Jehova, ibe mweli wa mutu kamba folofolo, likaba zahao. Kono ulukela kuliulula mweli wa mutu,+ mi uliulule ni folofolo ya maizibulo kwa lifolofolo zesika kena.+ 16  Uiliulule ka teko ya tiululo, hase ikwanisize kweli iliñwi kamba kufitelela, uiliulule ka teko ye bato likana lishekele* za silivera zeketalizoho,+ ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile.* Shekele iliñwi ilikana ni ligera* ze 20. 17  Yeusike waliulula feela ki poho ya maizibulo ni ngunyana yamuuna ya maizibulo ni puli ya maizibulo.+ Zeo ki zekenile. Usase mali azona fa aletare,+ mi ucise mafula azona ka mulilo kuli atahise munko omunati* ku Jehova.+ 18  Mi nama yazona ikaba yahao. Ikaba yahao, sina sifuba sa nubu ya kuzungisa ni lihutu la bulyo halili zahao.+ 19  Linubu zekenile kaufela zebaka fa Maisilaele ku Jehova,+ nilifile ku mina ni bana bamina babashimani ni bana bamina babasizana sina kabelo ya kamita.+ Ki tumelelano ya lizwai ya kamita* fapilaa Jehova, yemuka mamela ni bana bamina.” 20  Jehova azwelapili kubulelela Aruni, ali: “Hauna kuba ni saanda mwa naha yabona, mi hauna kuba ni kabelo ya mubu mwahalaa bona.+ Ki na kabelo yahao ni saanda sahao mwahalaa Maisilaele.+ 21  “Cwale hakubone, nifile bana ba Livi sabulishumi kaufela+ sebafa Maisilaele kuli ibe saanda sabona kabakala sebelezo yebaeza, ili sebelezo ya mwa tende ya makopanelo. 22  Maisilaele habasana kusutelela kwa tende ya makopanelo, haiba baeza cwalo, bakaeza sibi mi bakashwa. 23  Malivi ki bona babaka eza sebelezo ya mwa tende ya makopanelo, mi bakaikalabela bufosi bwabona.+ Ki mulao wa kuya kuile mwahalaa masika amina kaufela, wa kuli habaswaneli kuba ni saanda mwahalaa Maisilaele.+ 24  Kakuli nifile Malivi saanda sesieza kalulo yabulishumi yebafa Maisilaele, ili nubu yebaka fa Jehova. Ki lona libaka haniize ku bona: ‘Basike baba ni saanda mwahalaa Maisilaele.’”+ 25  Jehova kihaa li ku Mushe: 26  “Ubulelele Malivi, uli: ‘Mukaanga kwa Maisilaele kalulo yabulishumi yeni mifile kuli ibe saanda samina,+ mi muunge kalulo yabulishumi kwa kalulo yabulishumi yeo kuli ibe nubu ku Jehova.+ 27  Mi ikaangiwa kuba nubu yamina, sina bubeke bobuzwa fa mapulelo+ kamba sina waine kamba oli yetezi mwa silubelo. 28  Ka mukwa wo, ni mina mukafa Jehova nubu kwa likalulo zabulishumi kaufela zemuamuhela kwa Maisilaele, mi ku zemuamuhela, muswanela kufa nubu ya Jehova ku muprisita Aruni. 29  Kwa limpo kaufela zende ka kufitisisa zemufiwa,+ mukafa Jehova nubu ya mufuta kaufela, sina nubu yekenile.’ 30  “Mi ubabulelele, uli: ‘Hamufa nubu ya limpo zende ka kufitisisa, ikaangiwa sina nubu ya Malivi yezwa fa mapulelo kamba sina waine kamba oli yezwa mwa silubelo. 31  Mina ni ba ndu yamina mwakona kucela nubu yeo mwa sibaka sifi kamba sifi, kakuli ki kabelo yamina yemufiwa kabakala sebelezo yemueza kwa tende ya makopanelo.+ 32  Hamuna kueza sibi mwa taba ye, ibile feela mufile zende ka kufitisisa, mi musike mwasilafaza lika zekenile za Maisilaele, kakuli haiba mueza cwalo mukashwa.’”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mutu usili,” fo kikuli, mutu yasi wa lusika lwa Aruni.
Linzwi ka linzwi, “mutu usili,” fo kikuli, mutu yasi wa lusika lwa Aruni.
Fo kikuli, nto kaufela yekeniselizwe Mulimu ka kuneelwa ku Mulimu, kusakonahali kuikutisa kamba kuiliulula.
Linzwi ka linzwi, “za nama kaufela.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “ka shekele yekenile.”
Gera neieza ligilamu ze 0.57. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Fo kikuli, tumelelano yeinelezi, yesacinci.