Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 15:1-41

15  Jehova hape abulela ku Mushe, ali:  “Bulelela Maisilaele mi ubataluseze, uli: ‘Hase mukeni mwa naha yeni mifa kuli muyahe ku yona+  mi mufa Jehova nubu ya kucisa ka mulilo kuzwelela kwa likomu kamba lingu—ibe kuli ki nubu ya kucisa+ kamba ki sitabelo sesifiwa hakuezwa buitamo bobuipitezi kamba ki nubu ya kuitatela+ kamba nubu yefiwa ka linako za mikiti yamina,+ ilikuli itahise munko omunati* ku Jehova+  mutu yafa nubu yahae uswanela hape kufa Jehova nubu ya bubeke bwa fulaulo yenekile,+ yeeza kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa,* yekopanyizwe ni oli yeeza kalulo iliñwi ya tikanyo yeya hane mwa hini.*  Hape muswanela kufa nubu ya zenwiwa, ili waine yeeza kalulo yabune ya hini, hamoho ni nubu ya kucisa+ kamba sitabelo sa ngunyana yamuuna.  Kamba haiba ki ngu, muswanela kufa nubu ya bubeke ya fulaulo yenekile yeeza likalulo zepeli za tikanyo yeya halishumi mwa efa, yekopanyizwe ni oli yeeza kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halaalu mwa hini.  Mi muswanela kufa nubu ya zenwiwa, ili waine yeeza kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halaalu mwa hini, kuli itahise munko omunati* ku Jehova.  “‘Kono haiba mufa poho sina nubu ya kucisa+ kamba sina sitabelo sa buitamo bobuipitezi+ kamba mufa matabelo a kuikabela afiwa ku Jehova,+  hape muswanela kufa poho yeo hamoho ni nubu ya bubeke+ ya fulaulo yenekile yeeza likalulo zetaalu za tikanyo yeya halishumi mwa efa, yekopanyizwe ni oli yeeza hafu ya hini. 10  Hape muswanela kufa nubu ya zenwiwa,+ ili waine yeeza hafu ya hini, sina nubu ya kucisa ka mulilo, kuli itahise munko omunati* ku Jehova. 11  Kuezwe cwalo kwa poho yeñwi ni yeñwi kamba kwa ngu yeñwi ni yeñwi kamba ku yeñwi ni yeñwi ya lingunyana zabaana kamba ku yeñwi ni yeñwi ya lipuli. 12  Mueze cwalo kwa lifolofolo kaufela zemufa, yeñwi ni yeñwi yazona, ka kuya ka palo yazona. 13  Mutu kaufela yali Muisilaele ka sipepo uswanela kufa nubu yahae ya kucisa ka nzila yeo, kuli itahise munko omunati* ku Jehova. 14  “‘Haiba muzwahule yayahile ni mina kamba yabile mwahalaa mina ka nako yetelele ni yena ubata kufa nubu ya kucisa ka mulilo, kuli itahise munko omunati* ku Jehova, uswanela kueza sina momuezeza.+ 15  Mina baba mwa puteho, ni muzwahule yayahile ni mina mukaba ni mulao ulimuñwi. Ikaba mulao wa kuya kuile mwa masika amina kaufela. Muzwahule uswanela kuba sina mina fapilaa Jehova.+ 16  Kuswanela kuba ni mulao ulimuñwi ni katulo iliñwi yetama mina ni muzwahule yayahile ni mina.’” 17  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali: 18  “Bulelela Maisilaele mi ubataluseze, uli: ‘Hase mukeni mwa naha yeni miisa ku yona 19  mi muca kwa lico* za mwa naha yeo,+ muswanela kufa Jehova nubu. 20  Muswanela kufa nubu ya lico za mase za mitamuno,+ ili linkwa za laundi zenani lisuba fahali. Muswanela kuifa sina nubu ya zeengiwa fa mapulelo. 21  Kwa lico za mase za mitamuno, muunge kwateñi zemuka fa Jehova sina nubu mwa masika amina kaufela. 22  “‘Cwale haiba mufosa mi mupalelwa kumamela litaelo ze kaufela zabulezi Jehova ku Mushe, 23  kaufela zamilaezi Jehova ka Mushe kuzwa lizazi lamilaela Jehova kuisa kwapili mwa masika amina kaufela, 24  mi haiba nekuezizwe cwalo ka mafosisa mi kopano neisa zibi, fohe kopano kaufela iswanela kufa pohwana iliñwi sina nubu ya kucisa kuli itahise munko omunati* ku Jehova, mi baife hamoho ni nubu yayona ya bubeke ni ya zenwiwa sina mokuezezwanga kamita,+ mi kufiwe pulinyana iliñwi sina nubu ya sibi.+ 25  Muprisita ukaezeza kopano kaufela ya Maisilaele sebelezo ya kukwahela libi, mi sibi sabona sikaswalelwa,+ kakuli neba siezize ka kusaziba, mi batiselize Jehova nubu yabona ya kucisa fa mulilo ni nubu yabona ya sibi fapilaa Jehova kabakala kuli nebafosize ka kusaziba. 26  Kopano kaufela ya Maisilaele ni muzwahule yayahile mwahalaa bona bakaswalelwa, kakuli batu kaufela nebafosize ka kusaziba. 27  “‘Haiba mutu aeza sibi ka kusaziba, uswanela kufa puli yamusali yesafiteleli silimo silisiñwi sina nubu ya sibi.+ 28  Mi muprisita ukaeza sebelezo ya kukwahela sibi sa mutu yo yafoselize Jehova ka kueza sibi ka kusalela, ilikuli sibi sahae sikwahelwe, mi ukaswalelwa.+ 29  Haili ka za mutu yali Muisilaele wa ka sipepo ni muzwahule yayahile mwahalaa Maisilaele, kube ni mulao ulimuñwi ku mina mwa taba ya mutu yafosa ka kusalela.+ 30  “‘Kono mutu yafosa ka bomu,+ ibe kuli ki Muisilaele wa ka sipepo kamba ki muzwahule, yo unyefula Jehova mi ulukela kubulaiwa, azwiswe mwahalaa sicaba sahabo. 31  Bakeñisa kuli unyaziselize linzwi la Jehova ni kutula mulao wahae, mutu yo kaniti ulukela kubulaiwa.+ Sibi sahae si fahalimwaa hae.’”+ 32  Maisilaele hane bali mwa lihalaupa, bafumana muuna yanaasweli kulwalela likota fa lizazi la Sabata.+ 33  Bane bamufumani inzaa lwalela likota bamutisa ku Mushe ni Aruni ni kwa kopano kaufela. 34  Bamutama,+ kakuli nekusika bulelwa mwanaaswanelwa kuezezwa. 35  Jehova kihaa li ku Mushe: “Muuna yo uswanela kubulaiwa,+ mi kopano kaufela iswanela kumupobaula ka macwe kwande a mafulo.”+ 36  Ka mukwa ocwalo, kopano kaufela yamuzwiseza kwande a mafulo mi yamupobaula ka macwe kufitela ashwa, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 37  Hape Jehova abulelela Mushe kuli: 38  “Bulelela Maisilaele mi ubataluseze kuli baikezeze manjobo kwa mingundo ya liapalo zabona, mi balukele muhala wa mubala wa ndilu fahalimwaa manjobo a kwa mungundo wa siapalo,+ mi baezange cwalo mwa masika abona kaufela. 39  ‘Mubange ni manjobo ao kwa mingundo ya liapalo zamina ilikuli hamu abona, muhupulange litaelo kaufela zamifile Jehova ni kulimamela.+ Musike mwalatelela lipilu zamina ni meeto amina, zetahisa kuli musike mwasepahala ku na.*+ 40  Manjobo ao aka mitusa kuhupulanga, mi mukamamela litaelo zaka kaufela ni kuba babakenile ku Mulimu wamina.+ 41  Ki na Jehova Mulimu wamina, yamizwisize mwa naha ya Egepita kuli nimibonise kuli ki na Mulimu wamina.+ Ki na Jehova Mulimu wamina.’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa neieza malita a 2.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Hini ki tikanyezo mone kukwana malita a 3.67. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Linzwi ka linzwi, “sinkwa.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”
Fo kikuli, kueza buhule bwa kwa moya kamba kulapela milimu isili.