Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 13:1-33

13  Cwale Jehova abulela ku Mushe, ali:  “Luma baana kuli bayo twela* naha ya Kanana, yenifa Maisilaele. Ukaluma muuna alimuñwi mwa lusika ni lusika, yomuñwi ni yomuñwi yali nduna+ mwahalaa bona.”+  Ka mukwa ocwalo, Mushe abaluma kuzwa mwa lihalaupa la Parani+ kulikana ni taelo ya Jehova. Baana bao kaufela nebali litoho za Maisilaele.  Ki a mabizo abona: mwa lusika lwa Rubeni, neli Shamua mwanaa Zakuri;  mwa lusika lwa Simioni, neli Shafati mwanaa Hori;  mwa lusika lwa Juda, neli Kalebu+ mwanaa Jefune;  mwa lusika lwa Isakare, neli Igali mwanaa Josefa;  mwa lusika lwa Efraimi, neli Hoshea+ mwanaa Nuni;  mwa lusika lwa Benjamine, neli Paliti mwanaa Rafu; 10  mwa lusika lwa Zabuloni, neli Gadiele mwanaa Sodi; 11  mwa lusika lwa Josefa,+ ili mwa lusika lwa Manase,+ neli Gaddi mwanaa Susi; 12  mwa lusika lwa Dani, neli Amiele mwanaa Gemali; 13  mwa lusika lwa Asere, neli Seturi mwanaa Mikaele; 14  mwa lusika lwa Nafetali, neli Nahabi mwanaa Vofusi; 15  mwa lusika lwa Gadi, neli Geuele mwanaa Maki. 16  Ao ki ona mabizo a baana bane balumilwe ki Mushe kuli bayo twela naha. Mi Mushe abeya Hoshea mwanaa Nuni libizo la Joshua.*+ 17  Mushe hanaa baluma kuli bayo twela naha ya Kanana, naaize ku bona: “Hamukambamele kwa Negebe, mi muyo kambama mwa sibaka sa malundu.+ 18  Muyo bona kuli ki naha ya mufuta mañi+ ni kuli batu babapila mwateñi ki babamaata kamba ki babafokola, kana ki babanyinyani kamba ki babañata, 19  ni kuli kana naha ki yende kamba ki yemaswe ni kuli kana mileneñi yebapila ku yona ki mafulo kamba ki mileneñi yesilelelizwe. 20  Mi muyo bona nji naha ki yenunile kamba ki yeotile+ ni kuli kana kunani likota mwateñi kamba hakuna. Mube ni bundume+ mi muunge kwa miselo ya mwa naha.” Cwale neli nako yelibuzwa litolwana za veine zapili.+ 21  Ka mukwa ocwalo, bakambama mi bayo twela naha, kukalela mwa lihalaupa la Zini+ kuisa kwa Rehobo+ ni kwa Lebo-hamati.*+ 22  Habakambamezi kwa Negebe, bafita mwa Hebroni+ mone kupila Maanaki,+ ili bo Akimani, Sheshai, ni Talimai.+ Cwale muleneñi wa Hebroni neuyahilwe lilimo ze 7 pili muleneñi wa Zoani wa mwa Egepita usika yahiwa kale. 23  Habafitile mwa Musindi* wa Eshikoli,+ balema mutai onani sikoyowela silisiñwi sa litolwana za veine, ili one bashimbile baana bababeli fa mutiyo, mi bashimba ni lipomegaraneti ni lifeiga.+ 24  Babiza sibaka seo kuli ki Musindi* wa Eshikoli*+ bakeñisa sikoyowela sene balemile Maisilaele mwateñi. 25  Hamulaho wa mazazi a 40,+ bakuta kuzwa kwa kutwela naha. 26  Kiha bakutela ku Mushe ni Aruni ni kwa kopano kaufela ya Maisilaele mwa lihalaupa la Parani, kwa Kadeshi.+ Babihela kopano kaufela mi bababonisa miselo yebeiwa mwa naha yeo. 27  Babihela Mushe, bali: “Luizo kena mwa naha yene ululumile kuya ku yona, mi luli ki naha mokububa mabisi ni linosi,+ mi ki ye miselo ya mwateñi.+ 28  Kono batu babapila mwa naha yeo bamaata, mi mileneñi yabona yesilelelizwe ki yemituna hahulu. Hape luboni mwateñi Maanaki.+ 29  Maamaleke+ bapila mwa naha ya Negebe,+ mi Mahiti, Majebusi,+ ni Maamori,+ bapila mwa sibaka sa malundu, mi Makanana+ bona bapila kwatuko ni liwate+ ni kwa munanga wa Jordani.” 30  Cwale Kalebu alika kukuzisa sicaba hane sinze siyemi fapilaa Mushe, ka kubulela kuli: “Halukambameñi kapili-pili, mi lukaluwa naha yeo, kakuli luli lwakona kuikoma.”+ 31  Kono baana bane bakambami ni yena bali: “Halukoni kukambama kuyo lwanisa batu ba, kakuli bamaata kulufita.”+ 32  Mi bazwelapili kufa Maisilaele piho yemaswe+ ka za naha yene baizo twela, ka kubulela kuli: “Naha yene luile ku yona kuyo itwela ki naha yeca babayahile ku yona, mi batu kaufela beluboni mwateñi ki baana babatuna hahulu.+ 33  Mi mwateñi luboni Makwenyepa, bona bana ba Anaki,+ babasimuluha kwa Makwenyepa, mi neluipona sina limbimba haluibapanya ku bona, mi ni bona neba lubona cwalo.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bayo tatuba.”
Kamba “Jehoshua,” lelitalusa “Jehova ki Yena Yapilisa.”
Kamba “kwa munyako wa Hamati.”
Kamba “Mulapo.”
Kamba “Mulapo.”
Lelitalusa “Sikoyowela sa Miselo ya Veine.”