Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 12:1-16

12  Cwale Miriame ni Aruni bakala kunyaza Mushe kabakala musali wa kwa Kushi yanaanyezi, bakeñisa kuli naanyezi musali wa kwa Kushi.+  Nebanze bali: “Kana kikuli Jehova ubulezi feela ka Mushe? Kana hasika bulela ni ka luna?”+ Mi Jehova naateeleza.+  Cwale Mushe neli mutu yaishuwa hahulu kufita batu kaufela*+ bane bali mwa lifasi.  Kapili-pili Jehova abulela ku Mushe ni Aruni ni Miriame, ali: “Hamuzwe, muye kwa tende ya makopanelo mwa bulaalu bwamina.” Ka mukwa ocwalo, baya mwa bulaalu bwabona.  Mi Jehova ashetumuka ali mwa lilu+ mi ato yema fa munyako wa tende mi abiza Aruni ni Miriame. Mi bubeli bwabona basutelela.  Kihaa li ku bona: “Hamuutwe manzwi aka, shangwe. Kabe mwahalaa mina nekunani mupolofita wa Jehova, nenika izibahaza ku yena mwa pono,+ mi nenika bulela ku yena mwa tolo.+  Kono hakucwalo ku mutangaaka Mushe! Ufiwa kubabalela ndu yaka kaufela.*+  Nibulelanga ku yena pata ka pata,*+ patalaza, isiñi ka linguli; mi ubonanga sibupeho sa Jehova. Cwale kiñi hamusika saba kunyaza mutangaaka, yena Mushe?”  Buhali bwa Jehova kiha bubatukela, mi azwa ku bona. 10  Lilu lazwa fahalimwaa tende, mi hamubone! Miriame anatwa ka mbingwa yesweu sina litwa.+ Aruni kihaa talima Miriame, mi abona kuli unatilwe ka mbingwa.+ 11  Kapili-pili Aruni ali ku Mushe: “Nakukupa mulenaaka! Shangwe, usike waluota kabakala sibi se! Luezize cwalo ka butoto. 12  Shangwe, usike wamutuhelela kusiyala cwalo sina mutu yashwile, yapepilwe acilwe neku!” 13  Mi Mushe akala kuhuweleza ku Jehova, inzaa li: “Wena Mulimu, haku mufolise shangwe! Nakupa!”+ 14  Jehova ali ku Mushe: “Ndatahe hanaaka mukwela mati mwa pata, kana naasike aba yaswabile ka mazazi a 7? Azwiswe mwa sicaba, abe kwande a mafulo+ ka mazazi a 7, mi hasamulaho ukakutisezwa mwa mafulo.” 15  Ka mukwa ocwalo, Miriame azwiswa mwa sicaba, aba kwande a mafulo ka mazazi a 7,+ mi sicaba nesisika funduka kufitela nako yanaakutiselizwe Miriame mwa mafulo. 16  Sicaba kiha sifunduka mwa Hazeroti+ mi sakala kutibelela mwa lihalaupa la Parani.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yaikokobeza hahulu (yanani hahulu musa) kufita mutu ufi kamba ufi.
Linzwi ka linzwi, “Mwa ndu yaka kaufela, ubonisa kuli wasepahala.”
Linzwi ka linzwi, “mulomo ka mulomo.”