Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 1:1-54

1  Mi Jehova abulela ku Mushe mwa lihalaupa la Sinai,+ mwa tende ya makopanelo,+ fa lizazi lapili mwa kweli yabubeli, ka silimo sabubeli kuzwa fobazwela mwa naha ya Egepita.+ Ali:  “Ubale+ kopano kaufela ya Maisilaele,* yomuñwi ni yomuñwi* ka lubasi lwahae, ka kuya ka mabasi a bahandataa bona, ka kuya ka palo ya mabizo a baana kaufela.  Wena ni Aruni muñole kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu+ ka kuya ka litopa zabona,* babakona kuba mwa mpi mwa Isilaele.  “Mwa lusika ni lusika uunge mwateñi muuna alimuñwi; yomuñwi ni yomuñwi wabona ulukela kuba toho ya lubasi lwa bahandatahe.+  Ki a mabizo a baana babaka yema ni wena: mwa lusika lwa Rubeni, ukaanga Elizuri+ mwanaa Shedeuri;  mwa lusika lwa Simioni, ukaanga Shelumiele+ mwanaa Zurishadai;  mwa lusika lwa Juda, ukaanga Nashoni+ mwanaa Aminadabi;  mwa lusika lwa Isakare, ukaanga Netanele+ mwanaa Zuari;  mwa lusika lwa Zabuloni, ukaanga Eliabi+ mwanaa Heloni; 10  mwa lusika lwa bana ba Josefa: mwa lusika lwa Efraimi,+ ukaanga Elishama mwanaa Amihudi; mwa lusika lwa Manase, ukaanga Gamaliele mwanaa Pedazuri; 11  mwa lusika lwa Benjamine, ukaanga Abidani+ mwanaa Gidioni; 12  mwa lusika lwa Dani, ukaanga Akiezere+ mwanaa Amishadai; 13  mwa lusika lwa Asere, ukaanga Pagiele+ mwanaa Okurani; 14  mwa lusika lwa Gadi, ukaanga Eliasafi+ mwanaa Deuele; 15  mwa lusika lwa Nafetali, ukaanga Akira+ mwanaa Enani. 16  Bao ki bona bane babizizwe mwa kopano. Ki bona manduna+ ba masika a bo ndataa bona, litoho za Maisilaele babaeza likiti.”+ 17  Ka mukwa ocwalo, Mushe ni Aruni baanga baana bao bane baketilwe ka mabizo abona. 18  Bakubukanya kopano kaufela fa lizazi lapili mwa kweli yabubeli, ilikuli bañoliswe, yomuñwi ni yomuñwi ka libizo lahae, ka lubasi lwahae, ni ka lubasi lwa bahandatahe, kukala ku wa lilimo ze 20 kuisa kwahalimu,+ 19  sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. Kihaa bañola bali mwa lihalaupa la Sinai.+ 20  Bana ba Rubeni, bona baikulu ba mweli wa Isilaele,+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe alimuñwi ka alimuñwi, 21  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Rubeni neli 46,500. 22  Baikulu ba Simioni+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe alimuñwi ka alimuñwi, 23  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Simioni neli 59,300. 24  Baikulu ba Gadi+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe, 25  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Gadi neli 45,650. 26  Baikulu ba Juda+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe, 27  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Juda neli 74,600. 28  Baikulu ba Isakare+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe, 29  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Isakare neli 54,400. 30  Baikulu ba Zabuloni+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe, 31  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Zabuloni neli 57,400. 32  Baikulu ba Josefa bane basimuluhile ku Efraimi+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe, 33  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Efraimi neli 40,500. 34  Baikulu ba Manase+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe, 35  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Manase neli 32,200. 36  Baikulu ba Benjamine+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe, 37  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Benjamine neli 35,400. 38  Baikulu ba Dani+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe, 39  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Dani neli 62,700. 40  Baikulu ba Asere+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe, 41  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Asere neli 41,500. 42  Baikulu ba Nafetali+ nebakolohanyizwe ka mabizo abona, ka mabasi abona, ni ka mabasi a bahandataa bona. Baana kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi, nebabalilwe, 43  mi palo ya bane bañolisizwe mwa lusika lwa Nafetali neli 53,400. 44  Bao ki bona bane bañozwi ki Mushe ni Aruni hamoho ni manduna ba Isilaele ba 12, yomuñwi ni yomuñwi ka kuyemela lubasi lwa bahandatahe. 45  Maisilaele kaufela ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu bane bakona kuba mwa mpi mwa Isilaele, nebañolisizwe ka kuya ka mabasi a bahandataa bona, 46  mi palo kaufela ya bane bañolisizwe neli 603,550.+ 47  Kono Malivi+ nebasika ñoliswa mwahalaa bona ka mabasi a bo ndataa bona.+ 48  Jehova naaize ku Mushe: 49  “Ki lusika lwa Livi feela lousike wañolisa, mi usike wabalela palo yabona kwa Maisilaele babañwi.+ 50  Ukete Malivi kuli bababalele tabernakele ya Bupaki+ ni lisebeliso zayona kaufela ni lika zayona kaufela.+ Bakalwala tabernakele ni lisebeliso zayona kaufela,+ mi bakasebeleza kwateñi,+ mi bakatoma mafulo abona kupotoloha tabernakele.+ 51  Nako kaufela tabernakele haitutiswa, Malivi baswanela kuilutulula;+ mi tabernakele haiyahiwa, Malivi baswanela kuitoma; mi mutu kaufela yasika lumelezwa* yataha bukaufi ni yona uswanela kubulaiwa.+ 52  “Yomuñwi ni yomuñwi wa Maisilaele uswanela kutoma tende yahae mwa mafulo afilwe, mutu ni mutu ka kuya ka sitopa sa masika amalaalu+ safumaneha ku sona,* kulikana ni litopa zabona.* 53  Mi Malivi baswanela kutoma mafulo abona kupotoloha tabernakele ya Bupaki, ilikuli kopano ya Maisilaele isike yatukelwa ki buhali;+ mi Malivi baswanela kubabalela* tabernakele ya Bupaki.”+ 54  Sicaba sa Isilaele saeza lika kaufela zanaalaezi Jehova ku Mushe. Baeza honacwalo feela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Kamba “toho ni toho yabona.”
Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zabona.”
Linzwi ka linzwi, “mutu usili,” fo kikuli, mutu yasi Mulivi.
Kamba “ka kuya ka sisupo sahae.”
Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zabona.”
Kamba “kulibelela; kueza sebelezo yabona kwa.”