Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere

Chapters

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Kuñolisa baana kuli bakenywe mwa mpi (1-46)

  • Malivi habakenywi mwa mpi (47-51)

  • Kuyaha mwa mafulo ka mukwa oonga-ongilwe hande (52-54)

 • 2

  • Mafulo aonga-ongiwa ka litopa za masika amalaalu (1-34)

   • Sitopa sa Juda siba kwa upa (3-9)

   • Sitopa sa Rubeni siba kwa mboela (10-16)

   • Mafulo a Livi aba mwahali (17)

   • Sitopa sa Efraimi siba kwa wiko (18-24)

   • Sitopa sa Dani siba kwa mutulo (25-31)

   • Palo kaufela ya baana bane bañolisizwe (32-34)

 • 3

  • Bana ba Aruni babashimani (1-4)

  • Malivi baketiwa kuli basebeze (5-39)

  • Kuliulula baeli (40-51)

 • 4

  • Musebezi wa Makohati (1-20)

  • Musebezi wa Magerishoni (21-28)

  • Musebezi wa Mamerari (29-33)

  • Litaba za sipalo ka bukuswani (34-49)

 • 5

  • Kuzwisa mwa sicaba babasilafezi (1-4)

  • Kuipulela libi ni kulifa tifo (5-10)

  • Muezezo wa kuitusisa mezi kuli kubonwe nji musali ubukile (11-31)

 • 6

  • Buitamo bwa Bunazareni (1-21)

  • Kufuyolwa ki baprisita (22-27)

 • 7

  • Linubu zeneeitusisizwe kwa kakulo ya tabernakele (1-89)

 • 8

  • Aruni utukisa lilambi ze 7 (1-4)

  • Malivi bakeniswa, bakalisa sebelezo yabona (5-22)

  • Lilimo za kukena ni kutuhela sebelezo ya Malivi (23-26)

 • 9

  • Tukiso ya kueza Paseka hamulaho wa lizazi lelitomilwe (1-14)

  • Lilu ni mulilo fahalimwaa tabernakele (15-23)

 • 10

  • Litolombita za silivera (1-10)

  • Kufunduka kuzwa mwa Sinai (11-13)

  • Kuzamaya ka mukwa oonga-ongilwe (14-28)

  • Hobabi ukupiwa kuetelela Isilaele (29-34)

  • Tapelo ya Mushe sicaba hane sifundukanga (35, 36)

 •  11

  • Kubilaela kutahisa mulilo ozwa ku Mulimu (1-3)

  • Sicaba sililela nama (4-9)

  • Mushe uikutwa kusakona (10-15)

  • Jehova ufa moya kwa baana-bahulu ba 70 (16-25)

  • Elidadi ni Medadi; Joshua uutwa lifufa kabakala Mushe (26-30)

  • Makwali alumelwa; sicaba sifiwa koto kabakala mukwañuli (31-35)

 • 12

  • Miriame ni Aruni balwanisa Mushe (1-3)

   • Mushe neli mutu yaishuwa hahulu kufita batu kaufela (3)

  • Jehova uyemela Mushe (4-8)

  • Miriame unatiwa ka mbingwa (9-16)

 • 13

  • Matwela ba 12 balumiwa mwa naha ya Kanana (1-24)

  • Matwela baalishumi bafa piho yemaswe (25-33)

 • 14

  • Sicaba sibata kukutela kwa Egepita (1-10)

   • Piho yende ya Joshua ni Kalebu (6-9)

  • Jehova wahalifa; Mushe ukupela sicaba ku Mulimu (11-19)

  • Koto: kuba mwa lihalaupa ka lilimo ze 40 (20-38)

  • Maisilaele batulwa ki Maamaleke (39-45)

 • 15

  • Milao ka za linubu (1-21)

   • Mulao ulimuñwi kwa bana ba naha ni bazwahule (15, 16)

  • Linubu zefiwa kabakala libi za kusalela (22-29)

  • Koto yefiwa ku babaezize sibi ka bomu (30, 31)

  • Mutu yatulile mulao wa Sabata wabulaiwa (32-36)

  • Liapalo libe ni manjobo kwa mingundo (37-41)

 • 16

  • Bukwenuheli bwa Kora, Datani, ni Abirami (1-19)

  • Bakwenuheli baatulwa (20-50)

 • 17

  • Mulamu wa Aruni otubuzi lipalisa uba sisupo (1-13)

 • 18

  • Misebezi ya baprisita ni Malivi (1-7)

  • Likabelo za baprisita (8-19)

   • Tumelelano ya lizwai (19)

  • Malivi bafiwe kalulo yabulishumi mi ni bona bafe kalulo yabulishumi (20-32)

 • 19

  • Komu yekunoñu ni mezi a kuikenisa ka ona (1-22)

 • 20

  • Miriame ushwela mwa Kadeshi (1)

  • Mushe unata licwe mi ueza sibi (2-13)

  • Edomo uhanela Isilaele kufita (14-21)

  • Lifu la Aruni (22-29)

 • 21

  • Mulena wa Aradi watulwa (1-3)

  • Noha ya kopa (4-9)

  • Isilaele upotoloha naha ya Moab (10-20)

  • Mulena Sihoni wa Muamori watulwa (21-30)

  • Mulena Ogo wa Muamori watulwa (31-35)

 • 22

  • Balaki ubiza Balaami (1-21)

  • Mbongolo ya Balaami yabulela (22-41)

 • 23

  • Nguli ya Balaami yapili (1-12)

  • Nguli ya Balaami yabubeli (13-30)

 • 24

  • Nguli ya Balaami yabulaalu (1-11)

  • Nguli ya Balaami yabune (12-25)

 • 25

  • Isilaele ueza sibi ka kufosa ni basali ba Mamoabi (1-5)

  • Finehasi uunga muhato (6-18)

 • 26

  • Sipalo sabubeli sa masika a Isilaele (1-65)

 • 27

  • Bana ba Zelofehadi babasizana (1-11)

  • Joshua ufiwa bueteleli kuli ayole Mushe (12-23)

 • 28

  • Litaelo ka za mwakufela linubu zeshutana-shutana (1-31)

   • Linubu za ka zazi ni zazi (1-8)

   • Za la Sabata (9, 10)

   • Linubu za ka kweli ni kweli (11-15)

   • Za Paseka (16-25)

   • Za Mukiti wa Lisunda (26-31)

 • 29

  • Litaelo ka za mwakufela linubu zeshutana-shutana (1-40)

   • Lizazi la kuliza tolombita (1-6)

   • Lizazi la Sebelezo ya Kukwahela Libi (7-11)

   • Mukiti wa Minganda (12-38)

 • 30

  • Buitamo bwa baana (1, 2)

  • Buitamo bwa basali ni bana babasizana (3-16)

 • 31

  • Kufa Midiani koto kabakala bumaswe bwahae (1-12)

   • Balaami wabulaiwa (8)

  • Mulao ka za lika zehapilwe mwa ndwa (13-54)

 • 32

  • Mileneñi kwa upa wa Jordani (1-42)

 • 33

  • Mone bazamaela Maisilaele mwa musipili wabona mwa lihalaupa (1-49)

  • Litaelo ka za kutula Kanana (50-56)

 • 34

  • Milulwani ya Kanana (1-15)

  • Baana babafilwe musebezi wa kuaba naha (16-29)

 • 35

  • Mileneñi ya Malivi (1-8)

  • Mileneñi ya masabelo (9-34)

 • 36

  • Mulao ka za kunyalwa kwa basali babayola saanda (1-13)