Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Nehemia 5:1-19

5  Kono baana ni basali babona batongoka hahulu banabahabo bona ba Majuda.+  Babañwi nebali: “Lu babañata, luna ni bana baluna babashimani ni babasizana. Lutokwa kufumana bubeke, kuli luce mi lupile.”  Babañwi nebali: “Lufa masimu aluna a buloto ni masimu aluna a veine ni mandu aluna sina swalele kuli lufumane bubeke mwa nako ya tala.”  Mi babañwi bona nebali: “Lukolotile masheleñi ka kufa masimu aluna a buloto ni a veine sina swalele, kuli lufe ñamba ku mulena.+  Cwale luna ni banabahabo luna lu nama iliñwi ni mali alimañwi,* mi bana baluna baswana feela sina bana babona; kono cwale lunani kufa bana baluna babashimani ni babasizana sina batanga, mi babañwi ba bana baluna babasizana sebali kale mwa butanga.+ Mi haluna maata a kufelisa taba ye, kakuli masimu aluna a buloto ni a veine seli a basili.”  Nahalifa hahulu haniutwa sitongo sabona ni manzwi ao.  Kiha ninahanisisa litaba ze, mwa pilu yaka, mi nazekisa manduna ni babakweli ba babusi, mi nali ku bona: “Yomuñwi ni yomuñwi wamina ubata kekelezo* hakolotisa mwanabahabo yena.”+ Hape, nabiza mukopano omutuna kabakala bona.  Mi nali ku bona: “Luezize ka molukonela kaufela kuliulula banabahabo luna ba Majuda bane balekisizwe kwa macaba; kono cwale kikuli mukalekisa banabahabo mina,+ ilikuli lubaliulule hape?” Habautwa cwalo, bakuza, batokwile sa kubulela.  Kiha nili ku bona: “Hamuezi hande. Kiñi hamusa sabi Mulimu waluna+ kuli lusike lwashubulwa ki macaba, bona lila zaluna? 10  Mi hape na, ni banabahesu, ni likombwa zaka, lubakolotisanga masheleñi ni bubeke. Shangwe, halutuheleñi kubata kekelezo halu bakolotisa.+ 11  Nikupa kuli kacenu le mubakutiseze masimu abona a buloto,+ masimu abona a veine ni a likota za olive, ni mandu abona, hamohocwalo ni nto iliñwi ku ze 100 zabona,* kwa masheleñi, kwa bubeke, kwa waine yenca, ni kwa oli, yemubata kuli bamife sina kekelezo.” 12  Habautwa cwalo, bali: “Luka bakutiseza lika zeo, mi haluna kutokwa sesiñwi ku bona. Lukaeza honacwalo moubulelezi.” Kiha nibiza baprisita mi nakonkisa batu bao kuli babuluke sepiso yeo. 13  Hape natutula pokoto ya fa sifuba ya siapalo saka,* mi nali: “Haike Mulimu wa niti atutule cwalo mutu kaufela yasabuluki sepiso ye, amuzwise mwa ndu yahae ni kumutokwisa maluwo ahae, mi atutulwe cwalo, abe mukungulu.” Kopano kaufela kiha ili: “Ameni!”* Balumbeka Jehova, mi batu baeza kulikana ni mone basepiselize. 14  Mi kuzwa lizazi lenibeiwa mubusisi wabona+ mwa naha ya Juda, kukala ka silimo sabu 20+ kuisa silimo sabu 32+ sa puso ya Mulena Aritazerisi,+ ili lilimo ze 12, hanisika ca lico zefiwanga mubusisi,+ ibe na kamba banabahesu. 15  Kono babusisi bane baliteñi pili ku na nebaimeza batu, mi zazi ni zazi nebaanganga ku bona lishekele* ze 40 za silivera kuli baleke sinkwa ni waine. Hape likombwa zabona nebanyandisa batu. Kono na hanisika eza cwalo+ kabakala kusaba Mulimu.+ 16  Hape nenitusize mwa musebezi wa kuyaha limota le, mi nelusika leka simu niyekana;+ likombwa zaka kaufela nebakubukani kwateñi kueza musebezi. 17  Nekunani Majuda ni babakweli ba babusi, ba 150, bane baca fa tafule yaka, kubeya ni batu bane batile ku luna kuzwa mwa macaba. 18  Zazi ni zazi nenilaelanga baana kuli banilukiseze* poho iliñwi, lingu ze 6 zende hahulu, ni linyunywani, mi hañwi hamulaho wa mazazi alishumi, nelubanga ni waine yeñata ya mufuta kaufela. Kono kusina taba ni zeo kaufela, nenisa batangi lico zeswanela kufiwa mubusisi, kakuli batu nese baimelizwe ki musebezi. 19  Unihupule, mi unishemube,* wena Mulimu waka, kabakala lika kaufela zeniezelize sicaba se.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “nama ya banabahabo luna ki yona nama yaluna.”
Kamba “kekelezo yetuna.”
Fo kikuli, ka kweli.
Linzwi ka linzwi, “natutula fa sifuba saka.”
Kamba “Kube cwalo!”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “nenilifanga kuli nilukisezwe.”
Kamba “mi unieze hande.”