Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Nehemia 4:1-23

4  Sanibalati+ amano utwa kuli nelusweli kuyaha sinca limota, anyema, mi ahalifa* hahulu, mi aswalelela kunyefula Majuda.  Abulela fapilaa banabahabo yena ni mpi ya Samaria, ali: “Majuda babafokola ba, baezañi? Kana bahupula kuli bakakona kueza musebezi wo banosi? Kana bakafa matabelo? Kana bahupula kuli bakafeza kuyaha mwa lizazi lililiñwi? Kana banahana kuli bakakona kuyahisa ka macwe acile ebazwisa mwa mabunda a matakala?”+  Cwale Tobia+ wa Muamoni,+ yanaayemi kwatuko ni yena, ali: “Nihaiba luwawa hane lukapahama fa limota la macwe lebayaha, neluka liwisa.”  Mawe Mulimu waluna, haku luutwe, kakuli lusweli lwashubulwa,+ mi ukutiseze lishubu labona fa litoho zabona,+ mi utahise kuli baezwe sina tutu yehapilwe mi baisiwe mwa buhapiwa kwa naha isili.  Mi usike wakwahela mulatu wabona kamba kutakula sibi sabona fapilaa hao,+ kakuli bashwauzi bayahi.  Lwazwelapili kuyaha limota, mi limota kaufela lakopana, layahiwa sinca kuisa fahalaa butelele bwalona bwa kuya mwahalimu, mi batu bazwelapili kuisa pilu kwa musebezi.  Cwale Sanibalati, Tobia,+ Maarabia,+ Maamoni, ni Maashidodi+ bamano utwa kuli musebezi wa kulukisa mamota a Jerusalema neuzwelapili ni kuli mwa libaka mone kusinyehile nekusweli kutibiwa, bahalifa hahulu.  Balelisana hamoho kuli bayo lwanisa Jerusalema ni kutisa filikanyo mwateñi.  Kono lwalapela ku Mulimu waluna mi lwabeya balibeleli kuli balusileleze ku bona musihali ni busihu. 10  Kono batu ba mwa Juda nebali: “Maata a babeleki* afokozi, mi matakala ki amañata hahulu; haluna kukona kuyaha limota.” 11  Mi lila zaluna nebanze babulela, bali: “Lukakena mwahalaa bona basalemuhi kamba kulubona, lubabulaye ni kuyemisa musebezi.” 12  Nako kaufela Majuda bane bapila bukaufi ni bona hane bataha, neba lubulelelanga* kuli: “Baka lutaseza kuzwelela mwa maneku kaufela.” 13  Kiha nibeya balibeleli mwa mikulo, kwabuse bwa limota, mwa libaka zeatami, mi nababeya ka mabasi abona banze basweli mikwale, malumo, ni buta. 14  Hanibona kuli basabile, nayema kapili-pili mi nabulelela manduna+ ni babakweli ba babusi ni batu babañwi kaufela, nali: “Musike mwabasaba.+ Muhupule Jehova, Mulimu yomutuna, yasabisa;+ mi mulwanele banabahabo mina, bana bamina babashimani ni babasizana, basali bamina, ni mandu amina.” 15  Lila zaluna hase bautwile kuli neluzibile sene baeza, ni kulemuha kuli Mulimu wa niti upalelwisize mulelo wabona, kaufelaa luna lwakuta kuyo yaha limota. 16  Kuzwa ka lona lizazi leo, babañwi kwa batu baka nebaezanga musebezi,+ babañwi bona nebaswalanga malumo, litebe, ni buta, banze baapezi liapalo za ndwa za tusipi. Mi manduna+ nebayemi mwamulaho wa ba ndu kaufela ya Juda, kubatusa 17  hane bayaha limota. Bane balwala mishimbo nebasebeza ka lizoho lililiñwi, inze basweli silwaniso* mwa lizoho leliñwi. 18  Mi yomuñwi ni yomuñwi wa bayahi naaitamile mukwale mwa teka haanze ayaha, mi mulizi wa lunaka+ naayemi kwatuko ni na. 19  Kiha nibulelela manduna ni babakweli ba babusi, ni batu babañwi kaufela, nali: “Musebezi ki omutuna mi uyandulukile, mi luna lushambaukani hahulu fa limota. 20  Hamuka utwa mulumo wa lunaka, muto kubukanela koluinzi. Mulimu waluna uka lulwanela.”+ 21  Kiha luzwelapili kusebeza, babañwi banze basweli malumo, kuzwa hakupatalala kuisa manzibwana linaleli halibonahala. 22  Ka yona nako yeo, nabulelela batu, nali: “Yomuñwi ni yomuñwi wa baana abe ni sikombwa sahae mwa Jerusalema busihu, mi baka lukantela busihu ni kusebeza ka nako ya musihali.” 23  Ka mukwa ocwalo, na, ni banabahesu, ni likombwa zaka,+ ni balibeleli bane banilatelela, nelusa tubuli liapalo zaluna, mi mañi ni mañi waluna naanze asweli silwaniso mwa lizoho lahae la bulyo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “afilikana.”
Kamba “balwali ba mishimbo.”
Linzwi ka linzwi, “neba lubulelela haalishumi.”
Kamba “lilumo.”