Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Nehemia 3:1-32

3  Eliashibi+ muprisita yapahami ni banabahabo yena ba baprisita, bakala kuyaha Munyako wa Lingu.+ Bakakula kalulo ya munyako wo+ ni kubeya likwalo mwa libaka zazona; bakakula kalulo yeo kuyo fita kwa Tawala ya Mea,+ ni kwa Tawala ya Hananele.+  Baana ba mwa Jeriko+ bayaha sibaka sesitatama kuzwa fo; mi Zakuri mwanaa Imiri ayaha sesitatama.  Bana ba Hasenaa bayaha munyako obizwa Munyako wa Litapi;+ babeya kwateñi likota,+ kihona babeya likwalo, lipakiso, ni likwaliso mwa libaka zazona.  Mi Meremoti+ mwanaa Uria mwanaa Hakozi, alukisa sibaka sesitatama kuzwa fo, mi Meshulami+ mwanaa Berekia mwanaa Meshezabele, alukisa sibaka sesitatama, mi Zadoki mwanaa Baana, alukisa sibaka sesitatama.  Mi ba kwa Tekoa+ balukisa sibaka sesitatama kuzwa fo, kono baana babatumile mwahalaa bona nebasa lati kuikokobeza kuli baeze* musebezi wa malenaa bona.  Joyada mwanaa Pasea ni Meshulami mwanaa Besodeya balukisa Munyako wa Muleneñi wa Kale;+ babeya kwateñi likota, kihona babeya likwalo, lipakiso, ni likwaliso mwa libaka zazona.  Melatia wa Mugibioni+ ni Jadoni wa kwa Meronota, baana ba kwa Gibioni ni Mizipa,+ balukisa sibaka sesitatama kuzwa fo, mi nebazamaiswa ki* mubusisi wa naha ye Mwabuse Bwa Nuka.*+  Uziele mwanaa Harehaya, yomuñwi wa bambuti ba gauda, alukisa sibaka sesitatama kuzwa fo, mi Hanania, yomuñwi wa bane baezanga mafula a kutola anunka hande,* alukisa sibaka sesitatama; mi baeza bulilo bwa macwe kukalela mwa Jerusalema kuyo fita kwa Limota Lelituna.+  Refaya mwanaa Huri, nduna wa kalulo yeñwi ya sikiliti sa Jerusalema, alukisa sibaka sesitatama kuzwa fo. 10  Jedaya mwanaa Harumafi, alukisa sibaka sesitatama, sene sili fapilaa ndu yahae, mi Hatushi mwanaa Hashabineya, alukisa sibaka sesitatama. 11  Malikija mwanaa Harimi+ ni Hashubi mwanaa Pahati-moabi+ balukisa kalulo* yeñwi, hamohocwalo ni Tawala ya Lioveni.+ 12  Mi Shalume mwanaa Haloheshi, nduna wa kalulo yeñwi ya sikiliti sa Jerusalema, alukisa sibaka sesitatama, hamoho ni bana bahae babasizana. 13  Hanuni ni batu ba mwa Zanoa+ balukisa Munyako wa Musindi;+ bauyaha, kihona babeya likwalo, lipakiso, ni likwaliso mwa libaka zazona, mi balukisa kalulo ya limota yeeza liñokolwa ze 1,000* kuyo fita kwa munyako obizwa Munyako wa Mabunda A Mufuse.+ 14  Malikija mwanaa Rekabi, nduna wa sikiliti sa Beti-hakerema,+ alukisa Munyako wa Mabunda A Mufuse; auyaha, mi abeya likwalo, lipakiso, ni likwaliso mwa libaka zazona. 15  Shaluni mwanaa Kolohoze, nduna wa sikiliti sa Mizipa,+ alukisa Munyako wa Liweluwelu;+ auyaha, auezeza situwa, mi abeya likwalo, lipakiso, ni likwaliso mwa libaka zazona, hape alukisa limota la Lisa+ la Liabwa lelifita kwa Simu ya Mulena+ ni kuyo fita kwa Mapahamelo+ ashetumuka kuzwa mwa Muleneñi wa Davida.+ 16  Nehemia mwanaa Azibuki, nduna wa kalulo yeñwi ya sikiliti sa Beti-zuri,+ alukisa sibaka sesitatama, sene sikalela fapilaa Mabita A Davida+ kuyo fita kwa lisa+ lene liyepilwe, ni kuyo fita kwa Ndu ya Babamaata. 17  Malivi balukisa sibaka sesitatama kuzwa fo, ka kuetelelwa ki Rehumi mwanaa Bani; mi Hashabia, nduna wa kalulo yeñwi ya sikiliti sa Keila,+ alukisa sibaka sesitatama, sesi mwa sikiliti sahae. 18  Banabahabo bona balukisa sibaka sesitatama kuzwa fo, ka kuetelelwa ki Bavai mwanaa Henadadi, nduna wa kalulo yeñwi ya sikiliti sa Keila. 19  Mi Ezeri mwanaa Jeshua,+ nduna wa Mizipa, alukisa kalulo yetatama, yeneli fapilaa ñambamo yeliba kwa Ndu ya Lilwaniso ye kwa Matiyelo A Limota.+ 20  Baruki mwanaa Zabai,+ asebeza ka kutukufalelwa mi alukisa kalulo yetatama, yenekalela kwa Matiyelo A Limota kuyo fita kwa munyako wa ndu ya Eliashibi,+ muprisita yapahami. 21  Meremoti+ mwanaa Uria mwanaa Hakozi, alukisa sibaka sesitatama, sene sizwa kwa munyako wa ndu ya Eliashibi kuyo fita kwa mafelelezo a ndu ya Eliashibi. 22  Mi baprisita, bona baana ba mwa sikiliti sa Jordani,*+ balukisa sibaka sesitatama kuzwa fo. 23  Benjamine ni Hashubi, balukisa sibaka sesitatama, sene sili fapilaa ndu yabona. Mi Azaria mwanaa Maaseya mwanaa Anania, alukisa sibaka sesitatama, sene sili bukaufi ni ndu yahae. 24  Binui mwanaa Henadadi, alukisa kalulo yetatama, yezwa kwa ndu ya Azaria kuyo fita kwa Matiyelo A Limota+ ni kwa kona ya limota. 25  Palali mwanaa Uzai, alukisa sibaka sesitatama, sene sili fapilaa Matiyelo A Limota ni tawala ye kwatuko ni Ndu ya Mulena,+ ye kwahalimu, bukaufi ni Lapa la Balibeleli.+ Mi Pedaya mwanaa Paroshi+ alukisa sibaka sesitatama kuzwa fo. 26  Mi batanga bane basebeleza kwa tempele*+ bane bapila mwa Ofele,+ balukisa sibaka sesitatama, kuyo fita fapilaa munyako obizwa Munyako wa Mezi+ kwa upa ni tawala yeumbukile. 27  Ba kwa Tekoa+ balukisa kalulo yetatama, yenekalela fapilaa tawala yetuna yeumbukile, kuyo fita kwa limota la Ofele. 28  Baprisita balukisa sibaka sesitatama, sene sili fahalimwaa Munyako wa Lipizi,+ mi mañi ni mañi alukisa sibaka sene sili fapilaa ndu yahae. 29  Zadoki+ mwanaa Imeri, alukisa sibaka sesitatama, sene sili fapilaa ndu yahae. Mi Shemaya mwanaa Shekania, mulibeleli wa Munyako wa Kwa Upa,+ alukisa sibaka sesitatama kuzwa fo. 30  Hanania mwanaa Shelemia ni Hanuni mwana wabu 6 wa Zalafi, balukisa kalulo yetatama kuzwa fo. Mi Meshulami+ mwanaa Berekia, alukisa sibaka sesitatama, sene sili fapilaa ndu* yahae. 31  Malikija, yomuñwi wa bambuti ba gauda, alukisa sibaka sesitatama, kuyo fita kwa ndu ya batanga bane basebeleza kwa tempele*+ ni ya balekisi, fapilaa Munyako Kokutatubelwa,* ni kuyo fita kwa muzuzu o fahalimwaa kona ya limota. 32  Mi bambuti ba gauda ni balekisi balukisa sibaka sesitatama, sene sili mwahalaa muzuzu o fahalimwaa kona ya limota ni Munyako wa Lingu.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “nebasa lati kubeya milala yabona mwa.”
Linzwi ka linzwi, “nebali ba lubona lwa.”
Kamba “wa Mwabuse Bwa Nuka ya Eufrati.”
Kamba “bane bapanga lisende.”
Kamba “kalulo yepimilwe.”
Ibato ba limita ze 445. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba mwendi, “sikiliti sesili bukaufi.”
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Kamba “muzuzu.”
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Kamba “Munyako wa Hamifikadi.”