Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Nehemia 11:1-36

LITABA ZE MWAHALI

  • Mwa Jerusalema kukala kupila batu hape (1-36)

11  Cwale manduna ba sicaba nebapila mwa Jerusalema;+ kono batu babañwi kaufela baposa loto+ kuli kuketiwe mutu alimuñwi ku baalishumi yakapila mwa Jerusalema, ona muleneñi okenile, mi babañwi ba 9 bapile mwa mileneñi yemiñwi.  Hape sicaba safuyola batu kaufela bane baitatezi kupila mwa Jerusalema.  Mi ba, ki bona bazamaisi ba provinsi* bane bapila mwa Jerusalema: (Maisilaele babañwi kaufela, baprisita, Malivi, batanga babasebeleza kwa tempele,*+ ni bana ba batanga ba Salumoni,+ nebapila mwa mileneñi yemiñwi ya Juda, mañi ni mañi fa saanda sahae mwa muleneñi wahabo yena.+  Hape mwa Jerusalema nekupila babañwi ba lusika lwa Juda ni lwa Benjamine.) Ku ba lusika lwa Juda nekunani Ataya mwanaa Oziasi mwanaa Zakaria mwanaa Amaria mwanaa Shefatia mwanaa Mahalalele wa lubasi lwa Perezi,+  ni Maaseya mwanaa Baruki mwanaa Kolohoze mwanaa Hazaya mwanaa Adaya mwanaa Joyaribi mwanaa Zakaria wa lubasi lwa Mashela.  Bana ba Perezi kaufela bane bapila mwa Jerusalema neli baana babamaata ba 468.  Mi ba, neli bona ba lusika lwa Benjamine: Salu+ mwanaa Meshulami mwanaa Joedi mwanaa Pedaya mwanaa Kolaya mwanaa Maaseya mwanaa Itiele mwanaa Jeshaya,  hape nekunani Gabai ni Salai, mi baana kaufela neli ba 928;  mi Joele mwanaa Zikiri ki yena yanaali muzamaisi wabona, mi Juda mwanaa Hasenua ki yena yanaali mubakweli wa muzamaisi mwa muleneñi. 10  Mi ba, neli bona baprisita: Jedaya mwanaa Joyaribi, Jakini,+ 11  Seraya mwanaa Hilikia mwanaa Meshulami mwanaa Zadoki mwanaa Merayoti mwanaa Akitubu,+ muzamaisi wa ndu* ya Mulimu wa niti, 12  ni banabahabo bona bane basebeleza mwa ndu, ili baana ba 822; ni Adaya mwanaa Jerohami mwanaa Pelalia mwanaa Amazi mwanaa Zakaria mwanaa Pashuri+ mwanaa Malikija, 13  ni banabahabo yena, bona litoho za mabasi a bahandataa bona, ili baana ba 242; ni Amashai mwanaa Azarele mwanaa Akazai mwanaa Meshilemoti mwanaa Imeri, 14  ni banabahabo bona, ili baana babatiile, bababundume, ba 128; mi muzamaisi wabona neli Zabidiele, muuna yanaazwa mwa lubasi lolutumile. 15  Mi ba, neli bona Malivi: Shemaya+ mwanaa Hashubi mwanaa Azirikami mwanaa Hashabia mwanaa Buni, 16  ni Shabetai+ ni Jozabadi,+ babañwi ba litoho za Malivi, bane bazamaisa misebezi yeneezwa kwande a ndu ya Mulimu wa niti; 17  ni Matania,+ mwanaa Mika mwanaa Zabidi mwanaa Asafi,+ muopelisi wa lipina, yanaaetelelanga mwa milumbeko ka nako ya litapelo,+ ni Bakibukia, yena mubakweli wahae mwahalaa banabahabo yena, ni Abuda mwanaa Shamua mwanaa Galali mwanaa Jedutuni.+ 18  Malivi kaufela bane bali mwa muleneñi okenile neli ba 284. 19  Mi balibeleli ba minyako neli bo Akubu, Talumoni,+ ni banabahabo bona bane balibelelanga kwa minyako, mi kaufelaa bona neli ba 172. 20  Maisilaele babañwi kaufela, baprisita, ni Malivi, nebali mwa mileneñi yemiñwi kaufela ya Juda, mañi ni mañi fa saanda sahae. 21  Batanga bane basebeleza kwa tempele*+ nebapila mwa Ofele,+ mi Ziha ni Gishipa ki bona bane bazamaisa batanga bane basebeleza kwa tempele.* 22  Yanaazamaisa Malivi mwa Jerusalema neli Uzi mwanaa Bani mwanaa Hashabia mwanaa Matania+ mwanaa Mika, yomuñwi wa bana ba Asafi, bona baopeli; naazamaisa musebezi wa mwa ndu ya Mulimu wa niti. 23  Kakuli mulena naafile mulao ka zabona,+ mi baopeli nebafiwanga sebatokwa ka zazi ni zazi. 24  Mi Petahia mwanaa Meshezabele wa mwa lubasi lwa Zera mwanaa Juda neli yena muelezi wa mulena* mwa litaba kaufela za sicaba. 25  Haili ka za minzi yabona ni masimu abona, babañwi ba lusika lwa Juda nebapila mwa Kiriati-ariba+ ni mwa litoloponyana ze mwa matuko ayona, mwa Diboni ni mwa litoloponyana ze mwa matuko ayona, mwa Jekabizeele+ ni mwa minzi ya mwateñi, 26  mwa Jeshua, mwa Molada,+ mwa Beti-peleti,+ 27  mwa Hazari-shuali,+ mwa Beere-sheba ni mwa litoloponyana ze mwa matuko ayona, 28  mwa Zikilagi,+ mwa Mekona ni mwa litoloponyana ze mwa matuko ayona, 29  mwa Eni-rimoni,+ mwa Zora,+ ni mwa Jarumuti, 30  mwa Zanoa,+ mwa Adulami ni mwa minzi ya mwateñi, mwa Lakishi+ ni masimu a mwateñi, ni mwa Azeka+ ni mwa litoloponyana ze mwa matuko ayona. Bayaha* cwalo kukalela mwa Beere-sheba kuyo fita kwa Musindi wa Hinomu.+ 31  Mi ba lusika lwa Benjamine nebayahile mwa Geba,+ mwa Mikimashi, mwa Aija, mwa Betele+ ni mwa litoloponyana ze mwa matuko ayona, 32  mwa Anatota,+ mwa Nobu,+ mwa Anania, 33  mwa Hazori, mwa Rama,+ mwa Gitaimi, 34  mwa Hadidi, mwa Zeboimi, mwa Nebalati, 35  mwa Lodi, ni mwa Ono,+ mwa musindi wa likwala za misebezi ya mazoho. 36  Mi litopa zeñwi za Malivi ba mwa Juda nelifilwe kuyo yaha mwa naha ya Benjamine.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sikiliti.”
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Kamba “tempele.”
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Linzwi ka linzwi, “naali kwa lizoho la mulena.”
Kamba “Batoma mafulo.”