Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Muekelesia 8:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Puso ya batu babasika petahala (1-17)

    • Utwa litaelo za mulena (2-4)

    • Mutu unani maata a kuzamaisa yomuñwi, kumueza maswe (9)

    • Haiba koto isafiwi kapili ku babaezize maswe (11)

    • Muce, munwe, mi munyakalale (15)

8  Ki mañi yaswana sina mutu yabutali? Ki mañi yaziba mwakutatululela butata?* Butali bwa mutu bubenyisa pata yahae mi bunolofaza sifateho sahae sesisosobani.  Nili: “Utwa litaelo za mulena+ kabakala buitamo bouezize ku Mulimu.+  Usike waakufa kuzwa fapilaa hae.+ Usike wayemela nto ifi kamba ifi yemaswe;+ kakuli waakona kueza saalata kaufela,  kabakala kuli linzwi la mulena limaata;+ ki mañi yakona kumubulelela kuli: ‘Uezañi?’”  Yamamela mulao haana kutahelwa ki kozi,+ mi pilu yebutali ikaziba nako yeswanela ya kueza nto yeñwi ni mwaku iezeza.*+  Kakuli taba ni taba inani nako yayona ni mwaku iezeza,*+ kabakala kuli butata bwa batu buatile hahulu.  Haubona hakuna yaziba zekaezahala, ki mañi yakona kumubulelela molika ezahalela?  Sina hakusina mutu yanani maata fahalimwaa moya* kamba yakona kutibela moya, hakuna yanani maata fahalimwaa lizazi la lifu.+ Sina hakusina mutu yalukululwa ka nako ya ndwa, ni bumaswe habuna kutuhelela bababueza kubanduka.*  Niboni litaba zeo kaufela, mi neniisize pilu yaka kwa misebezi kaufela yeezizwe mwatasaa lizazi, mwahalaa nako yeo mutu abile ni maata a kuhatelela yomuñwi, kumueza maswe.*+ 10  Mi nabona babamaswe habapumbekwa, bona bane bakenanga ni kuzwa mwa sibaka sesikenile, kono kapili-pili balibalwa mwa muleneñi mone baezezanga cwalo.+ Ni zona zeo halina tuso. 11  Kabakala kuli babaezize zemaswe habasika fiwa koto kapili,+ lipilu za batu libile ni bundume bwa kueza bumaswe.+ 12  Muezalibi nihaka eza zemaswe ha 100 ni kuzwelapili kupila nako yetelele, naziba kuli lika likaba hande ku babasaba Mulimu wa niti, kakuli bamusaba.+ 13  Kono lika halina kuba hande ku yamaswe,+ mi haana kuekeza kwa mazazi ahae aaswana sina muluti,+ kakuli haasabi Mulimu. 14  Kunani nto yesina tuso* yeezahala mwa lifasi: Kunani batu babalukile babaezwa inge kuli baezize zemaswe,+ mi kunani batu babamaswe babaezwa inge kuli baezize zelukile.+ Nili ni zona zeo halina tuso. 15  Ka mukwa ocwalo, nabona kuli sesinde ki kutaba,+ kakuli ku mutu, hakuna nto yende mwatasaa lizazi yefita kuca ni kunwa ni kunyakalala; uswanela kueza cwalo hanzaa beleka ka taata mwa mazazi a bupilo bwahae,+ amufile Mulimu wa niti mwatasaa lizazi. 16  Naisa pilu yaka kwa kuipatela butali ni kubona misebezi kaufela yeezahala fa lifasi,+ mane nenisa lobali musihali ni busihu.* 17  Mi nanahanisisa misebezi kaufela ya Mulimu wa niti, mi nalemuha kuli batu habakoni kuutwisisa zeezahala mwatasaa lizazi.+ Batu niha bakalika ka taata, habakoni kuliutwisisa. Niha bakali banani butali bwaku liziba, habakoni luli kuliutwisisa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “taluso ya taba?”
Kamba “mwaku iatulela.”
Kamba “mwaku iatulela.”
Kamba “moya obululwa; moya ofuka.”
Kamba mwendi, “bumaswe bwabona habukoni kulamulela babamaswe.”
Kamba “kumuholofaza.”
Kamba “yezwafisa.”
Kamba mwendi, “mane batu hababoni buloko musihali kamba busihu.”