Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Muekelesia 8:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Puso ya batu babasika petahala (1-17)

    • Utwa litaelo za mulena (2-4)

    • Mutu unani maata a kuzamaisa yomuñwi, kumueza maswe (9)

    • Haiba koto isafiwi kapili ku babaezize maswe (11)

    • Muce, munwe, mi munyakalale (15)

8  Ki mañi yaswana sina mutu yabutali? Ki mañi yaziba mwakutatululela butata?* Butali bwa mutu bubenyisa pata yahae mi bunolofaza sifateho sahae sesisosobani.  Nili: “Utwa litaelo za mulena+ kabakala buitamo bou­ezize ku Mulimu.+  Usike waakufa kuzwa fapilaa hae.+ Usike wayemela nto ifi kamba ifi yemaswe;+ kakuli waakona kueza saalata kaufela,  kabakala kuli linzwi la mulena limaata;+ ki mañi yakona kumubulelela kuli: ‘Uezañi?’”  Yamamela mulao haana kutahelwa ki kozi,+ mi pilu yebutali ikaziba nako yeswanela ya kueza nto yeñwi ni mwaku iezeza.*+  Kakuli taba ni taba inani nako yayona ni mwaku iezeza,*+ kabakala kuli butata bwa batu buatile hahulu.  Haubona hakuna yaziba zekaezahala, ki mañi yakona kumubulelela molika ezahalela?  Sina hakusina mutu yanani maata fahalimwaa moya* kamba yakona kutibela moya, hakuna yanani maa­ta fahalimwaa lizazi la lifu.+ Sina hakusina mutu yalukululwa ka nako ya ndwa, ni bumaswe habuna kutuhelela bababueza kubanduka.*  Niboni litaba zeo kaufela, mi neniisize pilu yaka kwa misebezi kaufela yeezizwe mwatasaa lizazi, mwahalaa nako yeo mutu abile ni maata a kuhatelela yomuñwi, kumueza maswe.*+ 10  Mi nabona babamaswe habapumbekwa, bona bane bakenanga ni kuzwa mwa sibaka sesikenile, kono kapili-pili balibalwa mwa muleneñi mone baezezanga cwalo.+ Ni zona zeo halina tuso. 11  Kabakala kuli babaezize zemaswe habasika fiwa koto kapili,+ lipilu za batu libile ni bundume bwa kueza bumaswe.+ 12  Muezalibi nihaka eza zemaswe ha 100 ni kuzwelapili kupila nako yetelele, naziba kuli lika likaba hande ku babasaba Mulimu wa niti, kakuli bamusaba.+ 13  Kono lika halina kuba hande ku yamaswe,+ mi haana kuekeza kwa mazazi ahae aaswana sina muluti,+ kakuli haasabi Mulimu. 14  Kunani nto yesina tuso* yeezahala mwa lifasi: Kunani batu babalukile babaezwa inge kuli baezize zemaswe,+ mi kunani batu babamaswe babaezwa inge kuli baezize zelukile.+ Nili ni zona zeo halina tuso. 15  Ka mukwa ocwalo, nabona kuli sesinde ki kutaba,+ kakuli ku mutu, hakuna nto yende mwatasaa lizazi yefita kuca ni kunwa ni kunyakalala; uswanela kueza cwalo hanzaa beleka ka taata mwa mazazi a bupilo bwahae,+ amufile Mulimu wa niti mwatasaa lizazi. 16  Naisa pilu yaka kwa kuipatela butali ni kubona misebezi kaufela yeezahala fa lifasi,+ mane nenisa lobali musihali ni busihu.* 17  Mi nanahanisisa misebezi kaufela ya Mulimu wa niti, mi nalemuha kuli batu habakoni kuutwisisa zeezahala mwatasaa lizazi.+ Batu niha bakalika ka taata, habakoni kuliutwisisa. Niha bakali banani butali bwaku liziba, habakoni luli kuliutwisisa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “taluso ya taba?”
Kamba “mwaku iatulela.”
Kamba “mwaku iatulela.”
Kamba “moya obululwa; moya ofuka.”
Kamba mwendi, “bumaswe bwabona habukoni kulamulela babamaswe.”
Kamba “kumuholofaza.”
Kamba “yezwafisa.”
Kamba mwendi, “mane batu hababoni buloko musihali kamba busihu.”