Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Muekelesia 5:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Musutelele ku Mulimu ka likute (1-7)

  • Baba kwatasi babonwa ki babapahami hahulu kubafita (8, 9)

  • Sifumu hasitusi (10-20)

    • Babalata masheleñi habana kukuliswa ki masheleñi (10)

    • Buloko bwa yasebeleza babañwi bumunati (12)

5  Nako kaufela hauya kwa ndu ya Mulimu wa niti, utokomele mihato yahao;+ ki hande kusutelela kuli uteeleze+ kufita kufa sitabelo sina moliezeza litoto,+ kakuli halilemuhi kuli zelieza limaswe.  Usike waakufa kuzwisa manzwi mwa mulomo wahao, kamba kuakufa kubulela ka pilu yahao fapilaa Mulimu wa niti,+ kakuli Mulimu wa niti u mwa mahalimu kono wena u fa lifasi. Ki lona libaka manzwi ahao haswanela kuba amanyinyani.+  Kakuli litolo litahanga kabakala zeñata hahulu za kueza,*+ mi lipulelo za sitoto lizwelela fa manzwi amañata hahulu.+  Nako kaufela haueza buitamo ku Mulimu, usike waliyeha kubupeta,+ kakuli hatabiswi ki litoto.+ Haueza buitamo, ubupete.+  Ki hande kusaeza buitamo kufita kuitama ni kupalelwa kueza mouitamezi.+  Usike watuhelela mulomo wahao kukuezisa* sibi,+ mi usike wabulela fapilaa lingeloi* kuli neli mafosisa.+ Ubata kuhalifisezañi Mulimu wa niti kabakala zeubulela, kuli mane asinye misebezi ya mazoho ahao?+  Kakuli sina lika zeñata za kueza halitahisa litolo,+ manzwi amañata ni ona atahisa lika zesina tuso. Kono usabe Mulimu wa niti.+  Haiba mwa sikiliti seupila ku sona ubona mubotana yanyandiswa mi ubona likezo za kukopamisa katulo yelukile ni kuluka, usike wakomokiswa ki taba yeo.+ Kakuli nduna yapahami yo ubonwa ki yapahami kumufita, mi kunani babañwi hape babapahami hahulu kubafita.  Hape batu bao kaufela baabelwa zebeiwa ki naha; nihaiba lico zaca mulena lizwa mwa simu.+ 10  Yalata silivera haana kukuliswa ki silivera, mi yalata bufumu haana kukuliswa ki safumana.+ Ni zona zeo halina tuso.+ 11  Lika zende haliba zeñata, babalica ni bona baba babañata.+ Mi muñaa zona limutusa cwañi, kwandaa kulitalima feela ka meeto ahae?+ 12  Buloko bwa yasebeleza babañwi bumunati, ibe kuli zaca ki zenyinyani kamba ki zeñata, kono maluwo amañata a mufumi amutokwisa buloko. 13  Kunani bumai* bobutuna boniboni mwatasaa lizazi: ki sifumu sesimaibisa muñaa sona yanaaipulukela sona. 14  Sifumu seo sisinyeha kabakala musebezi omaibisa, mi hapepa mwana, hakuna sanani sona sesisiyezi.+ 15  Mutu mwazwela mwa mba ya mahe, ki mona mwakayela cwalo ali mapunu, sina mwanaatezi.+ Mi hakuna sakona kuya ni sona sa musebezi wahae kaufela waezize ka taata.+ 16  Ni bona bo, ki bumai* bobutuna: Hona cwalo mwanaatezi ki mona mwakayela; mi ufumanañi mutu yazwelapili kubelekela moya ka taata?+ 17  Hape zazi ni zazi ucela lico mwa lififi, inzaa zwafile hahulu, kukula hahulu butuku, ni kunyema hahulu.+ 18  Ye ki yona taba yenilemuhile kuba yende ni yeswanela: mutu uswanela kuca ni kunwa ni kuikola kabakala musebezi wahae kaufela wabeleka ka taata+ ili waikataza kueza mwatasaa lizazi mwa mazazinyana a bupilo bwamufile Mulimu wa niti, kakuli wo ki ona mupuzo* wahae.+ 19  Hape Mulimu wa niti hafa mutu sifumu ni maluwo+ ni kumukonisa kuikola zona, mutu yo aamuhele mupuzo* wahae ni kutabela musebezi wahae waeza ka taata. Ki mpo yezwa ku Mulimu.+ 20  Kakuli haana kulemuha* mwafelela mazazi a bupilo bwahae, kabakala kuli Mulimu wa niti umupatehisa ka tabo ye mwa pilu yahae.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lipilaelo zeñata hahulu.”
Linzwi ka linzwi, “kuezisa mubili wahao.”
Kamba “numwana.”
Kamba “ziyezi.”
Kamba “ziyezi.”
Kamba “kabelo.”
Kamba “kabelo.”
Kamba “kuhupula.”