Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Muekelesia 1:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Lika kaufela halina tuso (1-11)

    • Lifasi liina kuya kuile (4)

    • Lika zekonisa bupilo mwa lifasi likazwelapili kubateñi (5-7)

    • Hakuna nto yenca mwatasaa lizazi (9)

  • Butali bwa batu ki bwa makutelakaufi (12-18)

    • Ki kumatisa moya (14)

1  Manzwi a mubuleli,*+ mwanaa Davida, mulena wa mwa Jerusalema.+   Mubuleli uli: “Halina tuso!* Halina tuso! Lika kaufela halina tuso!”+   Mutu ufumanañi kwa musebezi wahae kaufela otaata Waikataza kueza mwatasaa lizazi?+   Lusika loluñwi lwaya, mi lusika loluñwi lwataha, Kono lifasi liina* kuya kuile.+   Lizazi lapazula,* mi lizazi lalikela; Kihona liakufela kukuta* kwa sibaka koliyo pazulela hape.+   Moya uya kwa mboela mi ufuka inze upotoloha kuliba kwa mutulo; Uzwelapili kupotoloha-potoloha; moya uzwelapili kufuka ka mipotoloho yaona.   Linukana* kamukana libubela mwa liwate, kono liwate halitali.+ Linukana likutela kwa sibaka kone likalezi kububa kuli liyo kala kububa hape.+   Lika kaufela zakatalisa; Hakuna yakona nihaiba kulitalusa. Liito halikuliswi ki zelibona; Mi ni zebe haikuliswi ki zeiutwa.   Zebile teñi ki zona zekaba teñi, Mi zeseezizwe likaezwa hape; Hakuna nto yenca mwatasaa lizazi.+ 10  Kana kunani nto yakona kubulela mutu kuli: “Hamubone nto ye—ki yenca”? Ibile teñi kuzwa kale ko; Ibile teñi linako zaluna lisika fita kale. 11  Hakuna yahupula batu ba mwa linako za kwamulaho; Mi hakuna yakahupula babaka pila kwapili; Mi ni bona habana kuhupulwa ki babaka pila mwamulaho wabona.+ 12  Na, mubuleli, nenili mulena wa Isilaele mwa Jerusalema.+ 13  Neniisize pilu yaka kwa kuituta ni kubatisisa ka butali+ lika kaufela zeezizwe mwatasaa mahalimu+—ili misebezi yekataza yafile Mulimu kwa bana ba batu, yebapatehisa. 14  Nabona misebezi kaufela yeneezwa mwatasaa lizazi, Mi hamubone! lika kaufela nelisina tuso, neli kumatisa moya.+ 15  Sesikopami hasikoni kuotololwa, Mi sesisiyo hasikoni kubaliwa. 16  Kiha niipulelela mwa pilu, nali: “Bona! Niipumanezi butali bobutuna, kufita mutu ufi kamba ufi yanaa liteñi pili ku na mwa Jerusalema,+ mi pilu yaka yaipumanela butali bobutuna ni zibo yetuna.”+ 17  Naisa pilu yaka kwa kuziba butali ni kuziba bupulumuki* ni kuziba butoto,+ mi ni zona zeo ki kumatisa moya. 18  Kakuli kuba ni butali bobutuna kwazwafisa, Mi mutu kaufela yaekeza kwa zibo uekeza ni kwa butuku.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yakopanya batu; yaputa sicaba.”
Kamba “Ki za mbango.”
Linzwi ka linzwi, “liyemi.”
Kamba “labenya.”
Kamba “likuta linze libuyana kuya.”
Kamba “Linukana zebanga teñi ka nako ya maliha; Linukana zebanga teñi ka linako zeñwi.”
Kamba “bukuba bobutuna hahulu.”