Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Buka ya Muekelesia

Chapters

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Lika kaufela halina tuso (1-11)

   • Lifasi liina kuya kuile (4)

   • Lika zekonisa bupilo mwa lifasi likazwelapili kubateñi (5-7)

   • Hakuna nto yenca mwatasaa lizazi (9)

  • Butali bwa batu ki bwa makutelakaufi (12-18)

   • Ki kumatisa moya (14)

 • 2

  • Musebezi wa Salumoni wa tatubiwa (1-11)

  • Butali bwa butu habutusi hahulu (12-16)

  • Kusebeza hahulu hakutusi (17-23)

  • Muce, munwe, muikole musebezi (24-26)

 • 3

  • Lika kaufela linani nako yazona (1-8)

  • Kuikola bupilo ki mpo yezwa ku Mulimu (9-15)

   • Nako ya kamita i mwa pilu ya mutu (11)

  • Mulimu uatula batu kaufela ka kuluka (16, 17)

  • Batu bashwa ni lifolofolo zashwa (18-22)

   • Kaufelaa bakakutela kwa liluli (20)

 • 4

  • Kushwa ki kokunde kufita kunyandiswa (1-3)

  • Mubonelo oitikanelezi ka za musebezi (4-6)

  • Bunde bwa kuba ni mulikani (7-12)

   • Bababeli bafita alimuñwi (9)

  • Bupilo bwa mubusi bwakona kuba bwa mbango (13-16)

 • 5

  • Musutelele ku Mulimu ka likute (1-7)

  • Baba kwatasi babonwa ki babapahami hahulu kubafita (8, 9)

  • Sifumu hasitusi (10-20)

   • Babalata masheleñi habana kukuliswa ki masheleñi (10)

   • Buloko bwa yasebeleza babañwi bumunati (12)

 • 6

  • Kuipumanela maluwo kusina kuikola ona (1-6)

  • Muikole zemunani zona cwale (7-12)

 • 7

  • Libizo lelinde ni lizazi la kushwa (1-4)

  • Kalimelo ya mutu yabutali (5-7)

  • Mafelelezo ki amande kufita makalelo (8-10)

  • Bunde bwa butali (11, 12)

  • Mazazi amande ni mazazi amaswe (13-15)

  • Muambuke kuezanga lika ka kutula tikanyo (16-22)

  • Zaboni mubuleli (23-29)

 • 8

  • Puso ya batu babasika petahala (1-17)

   • Utwa litaelo za mulena (2-4)

   • Mutu unani maata a kuzamaisa yomuñwi, kumueza maswe (9)

   • Haiba koto isafiwi kapili ku babaezize maswe (11)

   • Muce, munwe, mi munyakalale (15)

 • 9

  • Kaufelaa bona batahelwa ki nto yeswana (1-3)

  • Muikole bupilo kusina taba kuli kunani lifu (4-12)

   • Babashwile habana sebaziba (5)

   • Hakuna musebezi oezwa mwa Libita (10)

   • Nako ni likezahalo zesika libelelwa (11)

  • Butali habuitebuhiwangi kamita (13-18)

 • 10

  • Bukuba bobunyinyani businya butali (1)

  • Kozi ya kusaisa pilu kwa musebezi (2-11)

  • Bumaswe bobutahela likuba (12-15)

  • Butoto mwahalaa babusi (16-20)

   • Nyunywani ikasuhana yabulela litaba zene ubulezi (20)

 • 11

  • Muitusise tohonolo yemunani yona (1-8)

   • Nepela sinkwa sahao fa mezi (1)

   • Cala peu yahao kakusasana kuisa manzibwana (6)

  • Muikole bunca bwamina ka nzila yeswanela (9, 10)

 • 12

  • Uhupule Mubupi pili usika supala kale (1-8)

  • Manzwi a mafelelezo a mubuleli (9-14)

   • Manzwi a butali aswana sina likota zeshengile za kusotezisa mapulu (11)

   • Usabe Mulimu wa niti (13)