Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

MUEKELESIA

Litaba ze Mwahali—Muekelesia

 • 1

  • Lika kaufela halina tuso (1-11)

   • Lifasi liina kuya kuile (4)

   • Lika zekonisa bupilo mwa lifasi likazwelapili kubateñi (5-7)

   • Hakuna nto yenca mwatasaa lizazi (9)

  • Butali bwa batu ki bwa makutelakaufi (12-18)

   • Ki kumatisa moya (14)

 • 2

  • Musebezi wa Salumoni wa tatubiwa (1-11)

  • Butali bwa butu habutusi hahulu (12-16)

  • Kusebeza hahulu hakutusi (17-23)

  • Muce, munwe, muikole musebezi (24-26)

 • 3

  • Lika kaufela linani nako yazona (1-8)

  • Kuikola bupilo ki mpo yezwa ku Mulimu (9-15)

   • Nako ya kamita i mwa pilu ya mutu (11)

  • Mulimu uatula batu kaufela ka kuluka (16, 17)

  • Batu bashwa ni lifolofolo zashwa (18-22)

   • Kaufelaa bakakutela kwa liluli (20)

 • 4

  • Kushwa ki kokunde kufita kunyandiswa (1-3)

  • Mubonelo oitikanelezi ka za musebezi (4-6)

  • Bunde bwa kuba ni mulikani (7-12)

   • Bababeli bafita alimuñwi (9)

  • Bupilo bwa mubusi bwakona kuba bwa mbango (13-16)

 • 5

  • Musutelele ku Mulimu ka likute (1-7)

  • Baba kwatasi babonwa ki babapahami hahulu kubafita (8, 9)

  • Sifumu hasitusi (10-20)

   • Babalata masheleñi habana kukuliswa ki masheleñi (10)

   • Buloko bwa yasebeleza babañwi bumunati (12)

 • 6

  • Kuipumanela maluwo kusina kuikola ona (1-6)

  • Muikole zemunani zona cwale (7-12)

 • 7

  • Libizo lelinde ni lizazi la kushwa (1-4)

  • Kalimelo ya mutu yabutali (5-7)

  • Mafelelezo ki amande kufita makalelo (8-10)

  • Bunde bwa butali (11, 12)

  • Mazazi amande ni mazazi amaswe (13-15)

  • Muambuke kuezanga lika ka kutula tikanyo (16-22)

  • Zaboni mubuleli (23-29)

 • 8

  • Puso ya batu babasika petahala (1-17)

   • Utwa litaelo za mulena (2-4)

   • Mutu unani maata a kuzamaisa yomuñwi, kumueza maswe (9)

   • Haiba koto isafiwi kapili ku babaezize maswe (11)

   • Muce, munwe, mi munyakalale (15)

 • 9

  • Kaufelaa bona batahelwa ki nto yeswana (1-3)

  • Muikole bupilo kusina taba kuli kunani lifu (4-12)

   • Babashwile habana sebaziba (5)

   • Hakuna musebezi oezwa mwa Libita (10)

   • Nako ni likezahalo zesika libelelwa (11)

  • Butali habuitebuhiwangi kamita (13-18)

 • 10

  • Bukuba bobunyinyani businya butali (1)

  • Kozi ya kusaisa pilu kwa musebezi (2-11)

  • Bumaswe bobutahela likuba (12-15)

  • Butoto mwahalaa babusi (16-20)

   • Nyunywani ikasuhana yabulela litaba zene ubulezi (20)

 • 11

  • Muitusise tohonolo yemunani yona (1-8)

   • Nepela sinkwa sahao fa mezi (1)

   • Cala peu yahao kakusasana kuisa manzibwana (6)

  • Muikole bunca bwamina ka nzila yeswanela (9, 10)

 • 12

  • Uhupule Mubupi pili usika supala kale (1-8)

  • Manzwi a mafelelezo a mubuleli (9-14)

   • Manzwi a butali aswana sina likota zeshengile za kusotezisa mapulu (11)

   • Usabe Mulimu wa niti (13)