Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mika 7:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Muzamao wa Isilaele omaswe (1-6)

    • Lila za mutu ki ba ndu yahae (6)

  • “Nikabonisa moya wa kulibelela” (7)

  • Batu ba Mulimu babubaniswa (8-13)

  • Tapelo ya Mika mi ulumbeka Mulimu (14-20)

    • Kalabo ya Jehova (15-17)

    • ‘Ki ufi Mulimu yaswana ni Jehova?’ (18)

7  Ninani bumai! Niswana sina mutu yaeza kuli,Hamulaho wa kukubukanywa kwa muselo wa mwa litabulaNi kububulwa kokuezwa hamulaho wa kutulo ya muselo wa feiga,Haafumani sikoyowela sa miselo ya feiga kuli ace,Hanilakazi kuca lifeiga za makalelo.   Mutu yasepahala uyundisizwe* mwa lifasi;Hakuna yalukile mwahalaa batu.+ Kaufelaa bona babandamena kuli basulule mali.+ Yomuñwi ni yomuñwi uzuma mwanaahabo yena ka lituwa.   Mazoho abona aziba hahulu kueza lika zemaswe;+Nduna ubata kufiwa sesiñwi,Muatuli ubata kufiwa mupuzo,+Yatumile ubulela litakazo zahae,+Mi balelisana hamoho.   Yomunde hahulu ku bona uswana sina muutwa,Yalukile hahulu ku bona ufitiwa ki lukwakwa lwa mikakani. Lizazi lene bazibisa balibeleli bahao ni leuka atulwa likataha.+ Cwale bakaziyeleha.+   Usike wasepa mulikanaa haoKamba kusepa mulikani yomutuna.+ Utokomele lika zeubulelela mutu yalobezi fa sifuba sahao.   Kakuli mwana wamushimani ukenda ndatahe,Mwana wamusizana ukwenuhela mahe,+Mi mukwenyani wamusali ulwanisa mahe muu­naa hae;+Lila za mutu ki ba ndu yahae.+   Kono haili na, nikazwelapili kulibelela Jehova.+ Nikabonisa moya wa kulibelela* ku Mulimu yanipilisa.+ Mulimu waka uka niutwa.+   Wena sila* saka usike wataba kabakala ka. Niha niwile, nikayema;Niha niinzi mwa lififi, Jehova ukaba liseli laka.   Nikatiyela buhali bwa Jehova—Kakuli nimufoselize+Kufitela anizekela taba yaka ni kuniatulela ka kuluka. Uka nitisa mwa liseli;Nikabona kuluka kwahae. 10  Sila saka ni sona sikabona,Mi ukaapeswa ki maswabi yena yanaaize ku na: “Ukai Jehova Mulimu wahao?”+ Meeto aka aka mubona. Cwale ukahatikelwa sina sileze mwa makululu. 11  Ikaba lizazi la kuyaha mamota ahao a macwe;Ka lizazi leo, mululwani wahao ukasutiswa.* 12  Ka lizazi leo, bakataha ku wenaBakazwa kwa Asiria ni kwa mileneñi ya Egepita,Bakazwa kwa Egepita kuyo fita ni kwa Nuka;*Bazwe kwa liwate leliñwi kuya kuleliñwi ni kuzwa kwa lilundu leliñwi kuya kuleliñwi.+  13  Mi naha ikafetuha matota kabakala babayahile mwateñi,Kabakala zebaezize.*  14  Ulise sicaba sahao ka mulamu wahao, ona mutapi wa saanda sahao,+Bane bapila banosi mwa mushitu—mwahalaa simu ya likota zebeya miselo. Bafepiwe ki Bashani ni Giliadi+ sina mwa mazazi a kwaikale.  15  “Sina mone kuinezi mwa mazazi euzwa mwa naha ya Egepita,Nika mubonisa lika zende hahulu.+  16  Macaba akabona ni kuswaba kusina taba ni maa­ta abona kaufela.+Bakabeya mazoho kwa milomo yabona; Bakatibana mazebe.  17  Bakakuma liluli sina li­noha;+Sina lihahabe za lifasi, bakazwa mwa libaka zabona za silelezo inze bangangama. Bakataha ku Jehova Mulimu waluna inze basabile hahulu, Mi baka kusaba.”+  18  Ki ufi Mulimu yaswana ni wena,Yaswalela bufosi ni kukwahela milatu+ ya bo masiyaleti ba saanda sahae?+ Haana kubonisa buhali bwahae kuya kuile,Kakuli utabela lilato lelisa feli.+  19  Uka lushemuba+ hape; ukatula* lifoso zaluna. Ukanepela libi zabona kaufela mwa buliba bwa liwate.+  20  Ukabonisa busepahali ku Jakobo,Ukabonisa lilato lelisa feli ku Abrahama,Sina mone uikonkezi ku bo kuku waluna mwa mazazi a kwaikale.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hasaliyo.”
Kamba “nikalibelela ka pilu-telele.”
Mwa Siheberu, linzwi la “sila” liama ku musali.
Kamba mwendi, “taelo ikaiswa kwahule.”
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Linzwi ka linzwi, “Kabakala muselo wa likezo zabona.”
Kamba “ukahatikela.”