Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mika 4:1-13

LITABA ZE MWAHALI

  • Lilundu la Jehova likapahamiswa (1-5)

    • Mikwale ikaezwa malimi a likekele (3)

    • “Luna lukazamaya ka libizo la Jehova” (5)

  • Sione yayahilwe sinca ukatiiswa (6-13)

4  Kwa mafelelezo a mazazi,* Lilundu la ndu ya Jehova+ Likatomwa ka kutiya fahalimwaa malundu, Mi likapahamiswa fahalimwaa tulundu, Mi macaba akaya kwateñi ka buñata.+   Mi batu babañata bakaya inze bali: “Hamutahe, lukambamele kwa lilundu la Jehova Ni kwa ndu ya Mulimu wa Jakobo.+ Uka luluta linzila zahae, Mi lukazamaya mwa linzila zahae.” Kakuli mulao* ukazwa mwa Sione, Mi linzwi la Jehova likazwa mwa Jerusalema.   Ukaatula mwahalaa macaba amañata+ Ni kulukisa* litaba mwahalaa macaba amaata akwahule. Bakatula mikwale yabona kuieza malimi a likekele Mi bakatula malumo abona kuaeza licekesi.+ Sicaba hasina kulwanisa sicaba sesiñwi ka mukwale, Mi habasana kuituta ndwa.+   Bakaina,* yomuñwi ni yomuñwi mwatasaa kota yahae ya veine ni mwatasaa kota yahae ya feiga,+ Mi hakuna yaka basabisa,+ Kakuli Jehova wa limpi ki yena yabulezi cwalo.   Kakuli macaba kaufela akazamaya, sesiñwi ni sesiñwi ka libizo la mulimu wasona, Kono luna lukazamaya ka libizo la Jehova Mulimu+ waluna kamita ni kuya kuile.   “Ka lizazi leo,” kubulela Jehova, “Nikakopanya bane batoza,* Ni kukubukanya bane bahasanyizwe,+ Hamoho ni bane niezize maswe.   Nikatahisa kuli yanaatoza* abe masiyaleti,+ Ni kuli yalelekezwi kwahule afetuhe sicaba sesimaata;+ Mi Jehova ukabusa sina mulenaa bona fa Lilundu la Sione, Kuzwa cwale ni kuya kuile.   Haili wena tawala ya mutapi, Wena mulunda wa mwanaa Sione+ wamusizana, Bulena bukataha ku wena, ki cwalo luli, bulena bwapili* bukataha,+ Ona mubuso wa mwanaa Jerusalema wamusizana.+   Cwale kiñi hauhuwa hahulu cwalo? Kana hauna mulena, Kamba kana muelezi wahao ushwile, Kuli mane wena uswelwi ki butuku bobuswana ni bwa musali yapepa?+ 10  Uutwe butuku mi utonge, wena mwanaa Sione wamusizana, Sina musali yapepa, Kakuli cwale ukazwa mwa muleneñi ni kuyo ina mwa naheñi. Ukayo fita ni kwa Babilona,+ Mi ukayo lukululelwa kwateñi;+ Jehova ukayo kuleka sinca kwateñi, akuzwise mwa mazoho a lila zahao.+ 11  Cwale macaba amañata akakubukana kukulwanisa; Akali: ‘Asilafazwe, Mi meeto aluna aiponele taba yeo inze iezahala mwa Sione.’ 12  Kono habazibi mihupulo ya Jehova, Habautwisisi mulelo* wahae; Kakuli uka bakubukanya sina libunda la bubeke bobusazo kutulwa bobuiswa fa mapulelo. 13  Wena mwanaa Sione wamusizana, zuha mi upule bubeke;+ Kakuli nikafetula manaka ahao kuaeza sipi, Mi nikafetula litaku zahao kulieza kopa, Mi ukatubaka macaba amañata.+ Lika zabona zebafumani ka kusasepahala ukalifa Jehova, Mi ukafa maluwo abona ku Mulena waniti wa lifasi kaufela.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Mwa mazazi a maungulelo.”
Kamba “tuto.”
Kamba “kuhakulula.”
Kamba “Bakapila.”
Linzwi ka linzwi, “musali yanaatoza.”
Linzwi ka linzwi, “musali yanaatoza.”
Kamba “bwa makalelo.”
Kamba “kelezo.”