Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mika 1:1-16

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuatula Samaria ni Juda (1-16)

    • Libi ni milatu ki zona zetahisize butata (5)

1  Ki le linzwi la Jehova lene litile ku Mika*+ wa kwa Moresheti, mwa mazazi a Jotami,+ Akazi,+ ni Ezekiasi,+ malena ba Juda,+ ni lanaamuhezi mwa pono yeama Samaria ni Jerusalema:   “Hamuutwe, mina macaba kaufela! Hakuteeleze, wena lifasi ni zetezi ku wena, Mi Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, abe paki yemilwanisa+ —Jehova u mwa tempele yahae yekenile.   Kakuli hamubone! Jehova uzwa mwa sibaka sahae; Ukashetumuka kuto hatikela libaka zelumbile za lifasi.   Malundu akashengunuka mwatasaa hae,+ Mi misindi* ikapazuha fahali Sina bulota fapilaa mulilo, Sina mezi asululwa fa njetumuko.   Zeo kaufela likaezahala kabakala bukwenuheli bwa Jakobo, Kabakala libi za ba ndu ya Isilaele.+ Ki bufi bukwenuheli bwa Jakobo? Kana haki Samaria?+ Mi ki lifi libaka zelumbile za Juda?+ Kana haki Jerusalema?   Nikatahisa kuli Samaria afetuhe libunda la macwe la mwa simu, Sibaka mokucalwa likota za veine; Nikanepela* macwe ahae mwa musindi, Mi nikasiya mitomo yahae fa nalela.   Maswaniso ahae kaufela a kupanga akatubakiwa buemba-emba,+ Mi limpo kaufela zanaafilwe ki banaaitekisize ku bona* likaciswa mwa mulilo.+ Nikasinya milimu yahae kaufela ya maswaniso. Kakuli naalifumani ka lituwelo za buhule, Mi hape likaba zona lituwelo za mahule.”   Kabakaleo, nikalila, nibokolole;+ Nikazamaya mahutu-hutu, nili mapunu.+ Nikalila inge mawawa, Mi nikalila inge limpye.   Kakuli sitombo sahae hasikoni kufoliswa;+ Mane siizo fita ni kwa Juda.+ Butuku bwasona buyambile kuyo fita kwa munyako wa sicaba saka, kwa Jerusalema.+ 10  “Musike mwazibisa taba ye mwa Gati; Musike mwalila nihanyinyani. Mualabane mwa liluli kwa Beti-afira.* 11  Musile muli mapunu, inze muswabile, mina babayahile mwa Shafiri. Babayahile mwa Zaanana habasika zwa mwateñi. Mwa Beti-ezeli kukaba ni sililo, mi hamuna kutusiwa kabakala sililo sa mwateñi. 12  Kakuli babayahile mwa Maroti balibelela lika zende, Kono Jehova utahisize zemaswe kwa munyako wa Jerusalema. 13  Mupane sipani sa lipizi kwa koloi, mina babayahile mwa Lakishi.+ Ki mina babatahisize kuli mwanaa Sione wamusizana abe ni sibi, Kakuli ku mina nekufumanwi bukwenuheli bwa Isilaele.+ 14  Kabakaleo, mukafa Moresheti-gati limpo za kuitaeza. Mandu a Akizibi+ naasasepahali kwa malena ba Isilaele. 15  Mina babayahile mwa Maresha,+ nika mitiseza yaka mihapa.*+ Kanya ya Isilaele ikazwelela kwa Adulami.+ 16  Mubeule litoho zamina ni kukuta milili kwa litoho zamina kabakala bana bamina bemulata. Muipeule sina mbande, Kakuli bamiamuhile bona, mi baisizwe mwa buhapiwa.”+

Litaluso ze kwatasi

Mika ki kupumela libizo la Mikaele kamba Mikaya, lelitalusa “Ki Mañi Yaswana ni Jehova?”
Kamba “mabala.”
Linzwi ka linzwi, “Nikasululela.”
Kamba “lituwelo kaufela za buhule bwahae.”
Kamba “mwa ndu ya Afira.”
Kamba “yaka miamuha naha.”