Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 6:1-34

LITABA ZE MWAHALI

 • NGAMBOLO YA FA LILUNDU (1-34)

  • Muambuke kubonisa kuli mulukile (1-4)

  • Mwakulapelela (5-15)

   • Tapelo yeli mutala (9-13)

  • Kuitima lico (16-18)

  • Bufumu fa lifasi ni kwa lihalimu (19-24)

  • Mutuhele kubilaela (25-34)

   • Muzwelepili kubata pili Mubuso (33)

6  “Mutokomele kuli musike mwabonisanga kuluka kwamina fapilaa nyangela kuli mubonwe ki batu;+ hakusicwalo, hamuna kufumana mupuzo ku Ndataa mina ya kwa mahalimu.  Hakulicwalo, haufa limpo za sishemo,* usike waliza tolombita pili, sina mobaezeza baipi mwa masinagoge ni mwa mikwakwa kuli bakanyiswe ki batu. Kaniti namibulelela nili, baamuhezi mupuzo wabona ka kutala.  Kono wena, haufa limpo za sishemo, lizoho lahao la nzohoto lisike laziba sesiezwa ki lizoho lahao la bulyo,  kuli limpo za sishemo sahao libe za kwa mukunda. Mi cwale Ndataho yabona kwa mukunda, uka kukutiseza.+  “Mi hape hamulapela, musike mwaeza sina baipi,+ kakuli bona balata kulapela bayemi mwa masinagoge ni fa makona a makululu kuli babonwe ki batu.+ Kaniti namibulelela nili, baamuhezi mupuzo wabona ka kutala.  Kono mina hamulapela, mukene mwa muzuzu wamina, mi hase mukwalile sikwalo, mulapele ku Ndataa mina ya kwa mukunda.+ Mi cwale Ndataa mina yabona kwa mukunda, uka mikutiseza.  Hamulapela, musike mwakuta-kutela kubulela manzwi aswana, sina mobaezeza ba macaba, kakuli banahana kuli bakautwiwa ka kuitusisa manzwi amañata.  Cwale musike mwaba sina bona, kakuli Ndataa mina uziba zemutokwa+ mane mina musika likupa kale.  “Mi cwale mina mulapele cwana, muli:+ “‘Ndataa luna ya kwa mahalimu, libizo lahao+ likeniswe.*+ 10  Mubuso wahao+ utahe. Tato yahao+ iezwe fa lifasi, sina moiezezwa kwa lihalimu.+ 11  Ulufe kacenu sinkwa saluna sa zazi le;+ 12  mi uluswalele lifoso zaluna, sina ni luna moluswalelezi baba lufoselize.+ 13  Ulutuse kusakena mwa muliko,+ mi ululamulele* ku yamaswe.’+ 14  “Kakuli haiba muswalela batu lifoso zabona, Ndataa mina ya kwa lihalimu ni yena uka miswalela;+ 15  kono haiba musaswaleli batu lifoso zabona, Ndataa mina ni yena hana kumiswalela lifoso zamina.+ 16  “Hamuitima lico,+ mutuhele kuiponahaza maswabi fa lipata zamina sina mobaezeza baipi, kakuli basinya lipata zabona* kuli babonwe ki batu kuli baitima lico.+ Kaniti namibulelela nili, baamuhezi mupuzo wabona ka kutala. 17  Kono mina hamuitima lico, mutole mafula kwa toho mi mutape kwa pata, 18  kuli batu basike balemuha kuli mwa itima lico, kono kulemuhe feela Ndataa mina ya kwa mukunda. Mi cwale Ndataa mina yabona kwa mukunda, uka mikutiseza. 19  “Mutuhele kuikubukanyeza bufumu mwa lifasi,+ mokunani mafele ni mafumi akona kusinya ni mokunani masholi babakona kupunya ni kuuzwa. 20  Kono muikubukanyeze bufumu kwa lihalimu,+ kokusina mafele ni mafumi akona kusinya,+ ni kokusina masholi babakona kupunya ni kuuzwa. 21  Kakuli kokuinzi bufumu bwahao, ki kona koiinzi ni pilu yahao. 22  “Lambi ya mubili ki liito.+ Cwale haiba liito lahao litalimezi feela nto iliñwi,* mubili wahao kaufela ukaba mwa liseli.* 23  Kono haiba liito lahao linani muna,*+ mubili wahao kaufela ukaba mwa lififi. Haiba liseli leli ku wena ki lififi luli, uzibe lififi leo ki lelituna hahulu! 24  “Hakuna mutu yakona kusebeleza malena bababeli; kakuli ukatoya alimuñwi ni kulata yomuñwi,+ kamba ukakumalela alimuñwi ni kushwaula yomuñwi. Hamukoni kusebeleza Mulimu ni Bufumu.+ 25  “Kabakaleo nimibulelela kuli: Mutuhele kubilaela+ za bupilo* bwamina, ka zemuka ca kamba zemuka nwa kamba kubilaela za mibili yamina, ka zemuka apala.+ Kana bupilo* haki bwa butokwa kufita lico, mi kana mubili haki wa butokwa kufita liapalo?+ 26  Hamutalimisise linyunywani za lihalimu;+ halicali peu kamba kukutula kamba kukubukanya mwa mabulukelo, kono Ndataa mina ya kwa lihalimu walifepa. Kana mina hamu ba butokwa hahulu kufita linyunywani? 27  Ki mañi ku mina yakona kuekeza ñokolwa* iliñwi kwa butelele bwa bupilo bwahae ka kubilaela?+ 28  Hape kiñi hamubilaela ka za liapalo? Muitute kwa mutala wa mwahulela mayangayanga a mwa naheñi; habeleki, mi haoti bwanda; 29  kono namibulelela nili, nihaiba yena Salumoni+ mwa kanya yahae kaufela, naasika kaba sina leliñwi laona. 30  Cwale haiba Mulimu uapesa cwalo limela za mwa naheñi, zeliteñi kacenu mi kamuso linepelwa mwa mulilo, kana hana kumiapesa hahulu ni kufita, mina ba tumelo yenyinyani? 31  Ka mukwa ocwalo, musike mwabilaela,+ muli: ‘Lukacañi?’ kamba, ‘Lukanwañi?’ kamba, ‘Lukaapalañi?’+ 32  Kakuli zeo kaufela ki lika zebatukufalezwi kubata ba macaba. Ndataa mina ya kwa lihalimu waziba kuli mwatokwa lika zeo kaufela. 33  “Cwale muzwelepili kubata pili Mubuso ni kuluka kwahae, mi lika zeñwi zeo kaufela muka liekelezwa kwateñi.+ 34  Ka mukwa ocwalo, musike mwabilaela za lizazi lelitatama,+ kakuli lizazi lelitatama litaha ni lipilaelo zalona. Lizazi ni lizazi linani butata bwalona.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “limpo kwa babotana.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “liingiwe kuba lelikenile; liezwe kuba lelikenile.”
Kamba “uluyangwele.”
Kamba “habaisi pilu kwa ponahalo yabona.”
Kamba “libona hande.” Linzwi ka linzwi, “libunolo.”
Kamba “ukaapeswa ki liseli.”
Linzwi ka linzwi, “limaswe; linani lunya.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”