Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 3:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Joani Mukolobezi wakutaza (1-12)

  • Kukolobezwa kwa Jesu (13-17)

3  Mwa mazazi ao, Joani+ Mukolobezi ataha inze akutaza+ mwa lihalaupa la Judea,  ali: “Mubake, kakuli Mubuso wa mahalimu usutelezi.”+  Yo mane ki yena yanaabulezwi ka mupolofita Isaya+ hanaaize: “Kunani linzwi la yahuweleza mwa lihalaupa, lelili: ‘Hamulukise nzila ya Jehova!* Munamise linzila zahae.’”+  Cwale Joani naaapezi siapalo sa boya bwa kamele mi naaitamile lukanda lwa litalo mwa teka.+ Lico zahae neli nziye ni linosi za mwa naheñi.+  Cwale batu ba mwa Jerusalema ni ba mwa Judea kamukana ni mwa libaka kaufela za Jordani nebaya ku yena,+  mi nebakolobezwa* ki yena mwa Nuka ya Jordani,+ banze baipulela libi zabona patalaza.  Habona Bafalisi ni Basaduki+ babañata bataha kwanaakolobeleza, ali ku bona: “Mina bana ba limili,+ ki mañi yamilemusize kuli musabe kwa buhali bobutaha?+  Hakulicwalo, mubeye muselo obonisa kubaka.  Musike mwa nahana inze muipulelisa muli: ‘Ndataa luna ki Abrahama.’+ Kakuli namibulelela nili, Mulimu wakona kutahiseza Abrahama bana kuzwa fa macwe a. 10  Capu seili kwa mibisi ya likota. Hakulicwalo, kota kaufela yesabeyi muselo omunde ikalemiwa ni kunepelwa mwa mulilo.+ 11  Na nimikolobeza ka mezi kabakala kubaka kwamina,+ kono yanitaha mwamulaho yena unani maata kunifita, mi hanina tukelo ya kutubula makatulo ahae.+ Yena uka mikolobeza ka moya okenile+ ni ka mulilo.+ 12  Siulusiso si mwa lizoho lahae, mi ukatanyela fa mapulelo ahae ni kukubukanyeza buloto bwahae mwa sibulukelo, kono ukacisa muuku mwa mulilo+ osakoni kutimiwa.” 13  Cwale Jesu azwa kwa Galilea kutaha kwa Jordani ku Joani, kuli ato mukolobeza.+ 14  Kono Joani alika kumuhanela, ali: “Ki na yatokwa kukolobezwa ki wena, utaha cwañi ku na?” 15  Jesu amualaba, ali: “Ulumele kuli kube cwalo ka nako ye, kakuli kwaswanela kuli lupete zelukile kamukana ka nzila ye.” Kihaa tuhela kumuhanela. 16  Jesu hasaakolobelizwe, azwa mwa mezi kapili; mi hamubone! Mahalimu akwaluluha,+ mi abona moya wa Mulimu haushetumukela ku yena sina liiba.+ 17  Hamubone! Hape kwautwahala linzwi lelizwa kwa mahalimu,+ lelili: “Yo ki Mwanaka,+ yalatwa, yanitabisa.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nebanweliswa.”