Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 28:1-20

28  La Sabata halifelile, hanese kupatalala fa lizazi lapili mwa sunda, Maria Magdalena ni Maria yomuñwi bataha kuto bona libita.+  Mi hamubone! Nekuezahezi zikinyeho yetuna ya lifasi, kakuli lingeloi la Jehova* nelishetumukile kuzwa kwa lihalimu mi nelitile kuto pikuluseza licwe kwatuko, mi neliinzi fateñi.+  Mubonahalelo walona neuswana sina lumonyi lwa pula, mi liapalo zalona neli zesweu sina litwa.+  Mi kabakala kusaba lingeloi leo, bakanteli bangangama mi bafetuha sina batu babashwile.  Kono lingeloi labulelela basali bao, lali: “Musike mwasaba, kakuli naziba kuli mubata Jesu yanaabulaezwi fa kota.+  Haayo mo, kakuli uzusizwe kwa bafu, sina mwanaabulelezi.+ Hamutahe, muto bona sibaka mwanaalobezi.  Cwale hamuye kapili muyo bulelela balutiwa bahae kuli uzusizwe kwa bafu, mi hamubone! Uitangetile ku mina kuya kwa Galilea.+ Ki kona komuka yo mubona. Hamubone! Nimibulelezi.”+  Cwale baakufa kuzwa kwa libita, ka sabo ni tabo yetuna, mi bamata kuyo zibisa balutiwa bahae.+  Mi hamubone! Jesu abakatanyeza mi ali: “Mulumele!” Bamusutelela mi bamuswala kwa mahutu ni kumukubamela. 10  Cwale Jesu ali ku bona: “Musike mwasaba! Hamuye, muyo zibisa banyani baka ilikuli baye kwa Galilea, mi ki kona kobaka yo nibona.” 11  Hane bali mwa nzila, babañwi ba bakanteli+ baya mwa muleneñi mi bayo bihela baprisita babahulu lika kaufela zeneezahezi. 12  Mi bao hase bakopani ni baana-bahulu ni kulelisana hamoho, bafa masole bao lishekele za silivera zeñata 13  mi bali: “Mina mubulele kuli: ‘Balutiwa bahae nebatile busihu kuto muuzwa luna hane lulobezi.’+ 14  Mi haiba mubusisi autwa taba yeo, luna lukaambola ni yena* mi hamuna kutokwa kubilaela.” 15  Cwale baanga lishekele za silivera mi baeza ka mone balaelezwi, mi likande leo liyambile hahulu mwahalaa Majuda kufitela ni la kacenu le. 16  Kono balutiwa ba 11 baya kwa Galilea+ fa lilundu lanaa babulelezi Jesu kuli bayo kopana ni yena.+ 17  Haba mubona, bamukubamela, kono babañwi bakakanya. 18  Jesu asutelela mi ali ku bona: “Nifilwe maata kaufela mwa lihalimu ni fa lifasi.+ 19  Ka mukwa ocwalo, hamuye, mi mulute batu ba macaba kaufela kuba balutiwa,+ mubakolobeze+ ka libizo la Ndate ni la Mwana ni la moya okenile, 20  mubalute kumamela lika kaufela zeni milaezi.+ Mi hamubone! Niinzi ni mina mazazi kaufela kuisa nako ya kufela kwa lifasi.”*+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “luka mukolwisa.”
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.