Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 2:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Kupota kwa babanuha ka linaleli (1-12)

  • Kusabela kwa Egepita (13-15)

  • Heroda ubulaya bana babashimani (16-18)

  • Kukutela kwa Nazareta (19-23)

2  Jesu hasaapepilwe mwa Betelehema+ wa mwa Judea mwa mazazi a mulena Heroda,*+ babanuha ka linaleli* ba kwa Upa bataha mwa Jerusalema,  bali: “Ukai yapepilwe, mulena wa Majuda?+ Kakuli neluboni naleli yahae hane luli kwa Upa, mi lutilo mukubamela.”  Mulena Heroda hautwa cwalo, afilikana, ni ba mwa Jerusalema kaufela bafilikana ni yena.  Hasaaputile baprisita babahulu kaufela ni bañoli ba sicaba, ababuza kwa naakapepelwa Kreste.*  Bamubulelela, bali: “Ki mwa Betelehema+ wa mwa Judea, kakuli ki mokuñolezwi ka mupolofita kuli:  ‘Mi wena, Betelehema wa mwa naha ya Juda, hau muleneñi omunyinyani hahulu mwahalaa bazamaisi ba Juda, kakuli ku wena kukazwa muzamaisi, yakalisa sicaba saka sa Isilaele.’”+  Cwale Heroda abizeza kwatuko babanuha ka linaleli bao mi ababuza hande nako yene ibonahezi naleli.  Halumela baana bao kwa Betelehema, ali: “Muye muyo batisisa mwana yo mi hase mumufumani, munizibise ilikuli ni na niye niyo mukubamela.”  Hase bautwile manzwi a mulena, bafunduka, mi hamubone! Naleli yene baboni hane bali kwa Upa+ yabazamaya kwapili kufitela iyema fahalimwaa ndu mone kuinzi mwana. 10  Hababona naleli, banyakalala hahulu. 11  Mi habakena mwa ndu, babona mwana, ni Maria mahe, mi bawa ka mañwele kumukubamela. Hape bakwalulula mone babeile bufumu bwabona mi bamufa limpo—ili gauda, insense yesweu, ni mira. 12  Kono bakeñisa kuli nebalemusizwe ki Mulimu mwa tolo+ kuli basike bakuta ku Heroda, baya kwa naha yahabo bona ka nzila isili. 13  Hase baile, hamubone! Lingeloi la Jehova* lataha ku Josefa mwa tolo,+ lali: “Zuha, uunge mwana yomunyinyani ni mahe mi usabele kwa Egepita, mi uyo ina kwateñi kufitela nikubulelela, kakuli Heroda utuha azuma mwana yomunyinyani yo kuli amubulaye.” 14  Cwale Josefa azuha mi ka nako ya busihu aanga mwana yomunyinyani ni mahe mwana ni kuya kwa Egepita. 15  Ayo ina kwateñi kufitela Heroda ashwa. Taba yeo neitalelelize manzwi anaabulezwi ki Jehova* ka mupolofita wahae, kuli: “Nabiza mwanaka kuzwa mwa Egepita.”+ 16  Cwale Heroda haboni kuli naapumilwe ki babanuha ka linaleli, abifa hahulu, mi alaela kuli bana babashimani kaufela mwa Betelehema ni mwa likiliti zayona kaufela babulaiwe, kukala kuba lilimo zepeli kutisa mwatasi, ka kuya ka nako yanabuzize ku babanuha ka linaleli.+ 17  Ka mukwa ocwalo, kwatalelezwa manzwi anaabulezwi ka mupolofita Jeremia, yanaaize: 18  “Kwautwahala linzwi mwa Rama, sililo ni kubokolola kokutuna. Neli Rahele+ yalila bana bahae, mi naasalati kuomba-ombiwa, kakuli habasa liyo.”+ 19  Heroda hasaashwile, hamubone! Lingeloi la Jehova* lataha ku Josefa mwa tolo+ mwa Egepita 20  mi lali: “Nanuha, uunge mwana yomunyinyani ni mahe mi uye mwa naha ya Isilaele, kakuli bane babata bupilo* bwa mwana yomunyinyani bashwile.” 21  Cwale ananuha mi aanga mwana yomunyinyani ni mahe mwana ni kukena mwa naha ya Isilaele. 22  Kono hautwa kuli Arkelausi ki yena yanaabusa Judea, mwa sibaka sa Heroda ndatahe, asaba kuya kwateñi. Mi kakuli naalemusizwe ki Mulimu mwa tolo,+ aya mwa naha ya Galilea.+ 23  Mi ato yaha mwa muleneñi obizwa Nazareta,+ kuli kutalelezwe manzwi anaabulezwi ka bapolofita, aali: “Ukabizwa Munazareta.”*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ba mabibo.”
Kamba “Mesia; Yatozizwe.”
Kamba “moyo.”
Mwendi lisimuluha fa pulelo ya Siheberu ya “kushoshela.”