Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 17:1-27

17  Hamulaho wa mazazi a 6, Jesu aanga Pitrosi, Jakobo ni munyanaa hae Joani, mi akambama ni bona fa lilundu lelilumbile, fone baizo ina banosi.+  Mi ponahalo yahae yafetuha fapilaa bona; pata yahae yabenya sina lizazi, liapalo zahae za fahalimu zabenya* sina liseli.+  Mi hamubone! Mushe ni Elia baiponahaza ku bona inze baambola ni yena.  Pitrosi kihaa li ku Jesu: “Mulena, neikaba hande hane lukaina hona fa. Haiba walata, nikatoma litende zetaalu fa, yeñwi ibe yahao, yeñwi ibe ya Mushe, mi yeñwi ibe ya Elia.”  Hanaasa bulela cwalo, hamubone! Lilu lelibenya labaapesa, mi hamubone! Linzwi lelizwa mwa lilu lali: “Yo ki Mwanaka, yalatwa, yanitabisa.+ Mumuteeleze.”+  Balutiwa habautwa cwalo, bawela fafasi ka lipata mi basaba hahulu.  Cwale Jesu asutelela, mi abaswala, ali: “Hamuyeme. Musike mwasaba.”  Habainula meeto, nebasika bona mutu yomuñwi haisi Jesu.  Hane banze bashetumuka kuzwa fa lilundu, Jesu abalaela, ali: “Musike mwabulelela mutu pono ye, kufitela Mwanaa mutu azusiwa kwa bafu.”+ 10  Kono balutiwa bamubuza, bali: “Cwale ki kabakalañi bañoli habali Elia ulukela kutaha pili?”+ 11  Abaalaba, ali: “Elia kaniti wataha mi ukalukisa sinca lika kaufela.+ 12  Kono nimibulelela kuli Elia mane utile kale, mi habasika mulemuha kono bamuezize mone babatela kaufela.+ Mwanaa mutu ni yena ukanyandiswa ki bona cwalo.”+ 13  Cwale balutiwa balemuha kuli naabataluseza za Joani Mukolobezi. 14  Habasutelela kwa buñata,+ mutu yomuñwi amuatumela, amukubamela, mi ali: 15  “Mulena, hakuutwele mwanaka wamushimani butuku, kakuli ki wa kanono mi wakula. Hañata uwelanga mwa mulilo ni mwa mezi.+ 16  Neni mutisize kwa balutiwa bahao, kono bapalezwi kumufolisa.” 17  Jesu kiha alaba ali: “Mina lusika lolusina tumelo ni lolukopami,+ nikaina ni mina kuisa lili? Nikaitiisa ni mina kuisa lili? Hamu mutise kwanu ku na.” 18  Cwale Jesu akalimela mudimona, mi wazwa ku yena, mi mushimani afola ka yona nako yeo.+ 19  Cwale balutiwa bataha ku Jesu kwa mukunda, mi bali: “Ki kabakalañi luna hane lupalezwi kuuleleka?” 20  Ali ku bona: “Ki kabakala tumelo yamina yenyinyani. Kakuli nimibulelela niti nili: Haiba munani tumelo yelikana feela ni peu ya masitete, mukakona kubulelela lilundu le kuli: ‘Shimbuluka fa, uye fale,’ mi likashimbuluka, mi hakuna sesika pala ku mina.”+ 21  *—— 22  Hane basali hamoho mwa Galilea, Jesu ali ku bona: “Mwanaa mutu ukabetekiwa ka kufiwa mwa mazoho a batu,+ 23  mi baka mubulaya, mi fa lizazi labulaalu, ukazusiwa kwa bafu.”+ Mi baswaba hahulu luli. 24  Habafita mwa Kapernauma, baana bane batelisa lidrakima* zepeli za mutelo baatumela Pitrosi, mi bali: “Kana muluti wamina watela lidrakima zepeli za mutelo?”+ 25  Ali: “Kucwalo.” Kono hakena mwa ndu, Jesu amubuza pili, ali: “Ubona cwañi Simoni? Malena ba lifasi baamuhelanga litifo kamba mutelo ku bo mañi? Kwa bana babona kamba kwa batu basili?” 26  Habulezi kuli: “Kwa batu basili,” Jesu ali ku yena: “Uzibe bana habatokwi kutela. 27  Kono kuli lusike lwabasitatalisa,+ uye kwa liwate, uyo nepa kashuto, mi uunge tapi yapili yokaswala, mi hauka iatamisa mulomo, ukafumana mwateñi sheleñi ya silivera.* Uunge sheleñi yeo, mi ubafe yona, ibe mutelo waka ni wahao.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “zaba zesweu.”
Linzwi ka linzwi, “sheleñi ya muwayawaya yebizwa sitatera,” yeengiwa kuba tetradrakima. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.