Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 1:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Lusika lwa Jesu Kreste (1-17)

  • Kupepwa kwa Jesu (18-25)

1  Buka ya litaba za bupilo* bwa Jesu Kreste* mwanaa Davida,+ mwanaa Abrahama:+   Abrahama apepa Isaka;+Isaka apepa Jakobo;+Jakobo apepa Juda+ ni banabahabo yena;   Juda apepa Perezi ni Zera+ ka Tamare;Perezi apepa Hezironi;+Hezironi apepa Rami;+   Rami apepa Aminadabi;Aminadabi apepa Nashoni;+Nashoni apepa Salimoni;   Salimoni apepa Boazi ka Rahaba;+Boazi apepa Obedi ka Ruti;+Obedi apepa Jese;+   Jese apepa Davida+ mulena.Davida apepa Salumoni+ ka musalaa Uria;   Salumoni apepa Roboami;+Roboami apepa Abija;Abija apepa Asa;+   Asa apepa Josafati;+Josafati apepa Jorami;+Jorami apepa Oziasi;   Oziasi apepa Jotami;+Jotami apepa Akazi;+Akazi apepa Ezekiasi;+  10  Ezekiasi apepa Manase;+Manase apepa Amoni;+Amoni apepa Josiasi;+  11  Josiasi+ apepa Jekonia+ ni banabahabo yena nako yebaiswa kwa Babilona.+  12  Hamulaho wa kuiswa kwa Babilona, Jekonia apepa Salatiele;Salatiele apepa Zerubabele;+  13  Zerubabele apepa Abiudi;Abiudi apepa Eliakimi;Eliakimi apepa Azoro;  14  Azoro apepa Zadoki;Zadoki apepa Akimi;Akimi apepa Eliudi;  15  Eliudi apepa Eliazare;Eliazare apepa Matani;Matani apepa Jakobo; 16  Jakobo apepa Josefa muunaa Maria mahe Jesu,+ yabizwa Kreste.+ 17  Mi masika kaufela kuzwa ku Abrahama kuisa ku Davida neli a 14; mi kuzwa ku Davida kuisa fobaisezwa kwa Babilona neli a 14; mi kuzwa fobaisezwa kwa Babilona kuisa ku Kreste, neli masika a 14. 18  Kono Jesu Kreste naapepilwe cwana. Ka nako yeo Maria mahe naabeelelizwe ki Josefa, afumanwa kuli uitwezi ka moya okenile*+ pili basika kopana kale. 19  Kono bakeñisa kuli muunaa hae Josefa naali yalukile, mi naasalati kumuswabisisa kwa batu, alela kumuleleka kwatuko.+ 20  Kono hasaanahanisisize litaba zeo, lingeloi la Jehova* lataha ku yena mwa tolo, lali: “Josefa, mwanaa Davida, usike wasaba kuisa Maria musalaa hao kwa ndu, kakuli ubeilwe fa mezi amanca* ka moya okenile.+ 21  Ukapepa mwana wamushimani, mi umubeye libizo la Jesu,*+ kakuli ukapilisa sicaba sahae kwa libi zasona.”+ 22  Zeo kaufela zaezahala ilikuli kutalelezwe zanaabulezi Jehova* ka mupolofita wahae, kuli: 23  “Hamubone! Mwalyanjo ukaitwala mi ukapepa mwana wamushimani, mi baka mubeya libizo la Emanuele,”+ lelitalusa kuli “Mulimu Uinzi ni Luna”+ halitolokiwa. 24  Josefa kihaa zuha kwa buloko mi aeza sina mone limulaelezi lingeloi la Jehova,* mi aisa musalaa hae kwa ndu. 25  Kono naasika lobala ni yena kufitela apepa mwana wamushimani,+ mi amubeya libizo la Jesu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lusika.”
Kamba “Mesia; Yatozizwe.”
Kamba “moya omaata.”
Fa ki fona fokufumaneha libizo la Mulimu lwapili, lona la Jehova, mwa libaka ze 237 za mwa Mañolo A Sigerike A Sikreste, mwa litaba zefumaneha mwa litimana za Bibele ye. Mubone Litaba Zeekelizwe A5.
Kamba “uitwezi.”
Liswana ni libizo la Siheberu la Jeshua, kamba Joshua, lelitalusa “Jehova ki Yena Yapilisa.”