Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 1:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Lusika lwa Jesu Kreste (1-17)

  • Kupepwa kwa Jesu (18-25)

1  Buka ya litaba za bupilo* bwa Jesu Kreste* mwanaa Davida,+ mwanaa Abrahama:+   Abrahama apepa Isaka;+ Isaka apepa Jakobo;+ Jakobo apepa Juda+ ni banabahabo yena;   Juda apepa Perezi ni Zera+ ka Tamare; Perezi apepa Hezironi;+ Hezironi apepa Rami;+   Rami apepa Aminadabi; Aminadabi apepa Nashoni;+ Nashoni apepa Salimoni;   Salimoni apepa Boazi ka Rahaba;+ Boazi apepa Obedi ka Ruti;+ Obedi apepa Jese;+   Jese apepa Davida+ mulena. Davida apepa Salumoni+ ka musalaa Uria;   Salumoni apepa Roboami;+ Roboami apepa Abija; Abija apepa Asa;+   Asa apepa Josafati;+ Josafati apepa Jorami;+ Jorami apepa Oziasi;   Oziasi apepa Jotami;+ Jotami apepa Akazi;+ Akazi apepa Ezekiasi;+  10  Ezekiasi apepa Manase;+ Manase apepa Amoni;+ Amoni apepa Josiasi;+  11  Josiasi+ apepa Jekonia+ ni banabahabo yena nako yebaiswa kwa Babilona.+  12  Hamulaho wa kuiswa kwa Babilona, Jekonia apepa Salatiele; Salatiele apepa Zerubabele;+  13  Zerubabele apepa Abiudi; Abiudi apepa Eliakimi; Eliakimi apepa Azoro;  14  Azoro apepa Zadoki; Zadoki apepa Akimi; Akimi apepa Eliudi;  15  Eliudi apepa Eliazare; Eliazare apepa Matani; Matani apepa Jakobo; 16  Jakobo apepa Josefa muunaa Maria mahe Jesu,+ yabizwa Kreste.+ 17  Mi masika kaufela kuzwa ku Abrahama kuisa ku Davida neli a 14; mi kuzwa ku Davida kuisa fobaisezwa kwa Babilona neli a 14; mi kuzwa fobaisezwa kwa Babilona kuisa ku Kreste, neli masika a 14. 18  Kono Jesu Kreste naapepilwe cwana. Ka nako yeo Maria mahe naabeelelizwe ki Josefa, afumanwa kuli uitwezi ka moya okenile*+ pili basika kopana kale. 19  Kono bakeñisa kuli muunaa hae Josefa naali yalukile, mi naasalati kumuswabisisa kwa batu, alela kumuleleka kwatuko.+ 20  Kono hasaanahanisisize litaba zeo, lingeloi la Jehova* lataha ku yena mwa tolo, lali: “Josefa, mwanaa Davida, usike wasaba kuisa Maria musalaa hao kwa ndu, kakuli ubeilwe fa mezi amanca* ka moya okenile.+ 21  Ukapepa mwana wamushimani, mi umubeye libizo la Jesu,*+ kakuli ukapilisa sicaba sahae kwa libi zasona.”+ 22  Zeo kaufela zaezahala ilikuli kutalelezwe zanaabulezi Jehova* ka mupolofita wahae, kuli: 23  “Hamubone! Mwalyanjo ukaitwala mi ukapepa mwana wamushimani, mi baka mubeya libizo la Emanuele,”+ lelitalusa kuli “Mulimu Uinzi ni Luna”+ halitolokiwa. 24  Josefa kihaa zuha kwa buloko mi aeza sina mone limulaelezi lingeloi la Jehova,* mi aisa musalaa hae kwa ndu. 25  Kono naasika lobala ni yena kufitela apepa mwana wamushimani,+ mi amubeya libizo la Jesu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lusika.”
Kamba “Mesia; Yatozizwe.”
Kamba “moya omaata.”
Fa ki fona fokufumaneha libizo la Mulimu lwapili, lona la Jehova, mwa libaka ze 237 za mwa Mañolo A Sigerike A Sikreste, mwa litaba zefumaneha mwa litimana za Bibele ye. Mubone Litaba Zeekelizwe A5.
Kamba “uitwezi.”
Liswana ni libizo la Siheberu la Jeshua, kamba Joshua, lelitalusa “Jehova ki Yena Yapilisa.”