Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu

Chapters

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Lusika lwa Jesu Kreste (1-17)

  • Kupepwa kwa Jesu (18-25)

 • 2

  • Kupota kwa babanuha ka linaleli (1-12)

  • Kusabela kwa Egepita (13-15)

  • Heroda ubulaya bana babashimani (16-18)

  • Kukutela kwa Nazareta (19-23)

 • 3

  • Joani Mukolobezi wakutaza (1-12)

  • Kukolobezwa kwa Jesu (13-17)

 • 4

  • Diabulosi ulika Jesu (1-11)

  • Jesu ukalisa kukutaza mwa Galilea (12-17)

  • Balutiwa bapili babiziwa (18-22)

  • Jesu wakutaza, kuluta, ni kufolisa (23-25)

 • 5

  • NGAMBOLO YA FA LILUNDU (1-48)

   • Jesu ukalisa kukutaza fa lilundu (1, 2)

   • Lika ze 9 zetahisa tabo (3-12)

   • Lizwai ni liseli (13-16)

   • Jesu uto taleleza Mulao (17-20)

   • Kelezo ka za buhali (21-26), bubuki (27-30), teleko (31, 32), buitamo (33-37), kukutiseza bumaswe (38-42), kulata lila (43-48)

 • 6

  • NGAMBOLO YA FA LILUNDU (1-34)

   • Muambuke kubonisa kuli mulukile (1-4)

   • Mwakulapelela (5-15)

    • Tapelo yeli mutala (9-13)

   • Kuitima lico (16-18)

   • Bufumu fa lifasi ni kwa lihalimu (19-24)

   • Mutuhele kubilaela (25-34)

    • Muzwelepili kubata pili Mubuso (33)

 • 7

  • NGAMBOLO YA FA LILUNDU (1-27)

   • Mutuhele kuatula (1-6)

   • Muzwelepili kukupa, kubata, kungongota (7-11)

   • Mulao wa Kueza Hande Babañwi (12)

   • Munyako okumbani (13, 14)

   • Bazibahala ka miselo yabona (15-23)

   • Ndu yeyahilwe fa licwe, ndu yeyahilwe fa mushabati (24-27)

  • Buñata bukomokiswa hahulu ki mulutelo wa Jesu (28, 29)

 • 8

  • Muuna wa mbingwa wafoliswa (1-4)

  • Tumelo ya muzamaisi wa masole (5-13)

  • Jesu ufolisa babañata mwa Kapernauma (14-17)

  • Mwakulatelelela Jesu (18-22)

  • Jesu ukuzisa liñungwa (23-27)

  • Jesu ulumela madimona kwa likulube (28-34)

 • 9

  • Jesu ufolisa muuna yaomelezi luñañali (1-8)

  • Jesu ubiza Mateu (9-13)

  • Puzo ka za kuitima lico (14-17)

  • Mwanaa Jairusi wamusizana; musali uswala kwa mungundo wa liapalo za Jesu za fahalimu  (18-26)

  • Jesu ufolisa libofu ni simumu (27-34)

  • Kutulo ki yetuna kono babeleki ki babanyinyani (35-38)

 • 10

  • Baapositola ba 12 (1-4)

  • Litaelo ka za bukombwa (5-15)

  • Balutiwa bakanyandiswa (16-25)

  • Musabe Mulimu, isiñi batu (26-31)

  • Hanisika tisa kozo, kono mukwale (32-39)

  • Kuamuhela balutiwa ba Jesu (40-42)

 • 11

  • Joani Mukolobezi walumbiwa (1-15)

  • Lusika lolusa lumeli lwanyaziwa (16-24)

  • Jesu ulumbeka Ndatahe kabakala kulata babaikokobeza (25-27)

  • Coko ya Jesu yakatulusa (28-30)

 • 12

  • Jesu ki “Mulena wa Sabata” (1-8)

  • Muuna wa lizoho leliomelezi wafoliswa (9-14)

  • Mutangaa Mulimu yalatiwa (15-21)

  • Madimona alelekwa ka moya okenile (22-30)

  • Sibi sesisa swalelwi (31, 32)

  • Kota izibwa ka miselo yayona (33-37)

  • Sisupo sa Jonasi (38-42)

  • Moya omasila haukuta (43-45)

  • Mahe Jesu ni banyani ba Jesu (46-50)

 • 13

  • LISWANISEZO ZA MUBUSO (1-52)

   • Mucali (1-9)

   • Libaka Jesu hanaaitusisize liswanisezo (10-17)

   • Swanisezo ya mucali yataluswa (18-23)

   • Buloto ni mufuka (24-30)

   • Peu ya masitete ni mumela (31-33)

   •  Kuitusisa liswanisezo kutaleleza bupolofita (34, 35)

   • Swanisezo ya buloto ni mufuka yataluswa (36-43)

   • Bufumu bobupatilwe ni pelela yende (44-46)

   • Lituwa (47-50)

   • Bufumu bobunca ni bwakale (51, 52)

  • Jesu uhaniwa mwa sibaka sahabo (53-58)

 • 14

  • Joani Mukolobezi upumiwa toho (1-12)

  • Jesu ufepa ba 5,000 (13-21)

  • Jesu uzamaya fa mezi (22-33)

  • Ufolisa mwa Genesareta (34-36)

 • 15

  • Lizo za batu libeiwa fa nalela (1-9)

  • Kusilafala kuzwelela mwa pilu (10-20)

  • Tumelo yetuna ya musali wa Mufenisia (21-28)

  • Jesu ufolisa matuku amañata (29-31)

  • Jesu ufepa ba 4,000 (32-39)

 • 16

  • Kukupa sisupo (1-4)

  • Mumela wa Bafalisi ni Basaduki (5-12)

  • Linotolo za Mubuso (13-20)

   • Puteho iyahezwi fa licwe (18)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa (21-23)

  • Balutiwa ba niti (24-28)

 • 17

  • Kufetuha kwa Jesu (1-13)

  • Tumelo yeswana ni peu ya masitete (14-21)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (22, 23)

  • Mutelo walifiwa ka sheleñi ya muwayawaya yezwa mwa mulomo wa tapi (24-27)

 • 18

  • Yomutuna mwa Mubuso (1-6)

  • Lisitataliso (7-11)

  • Swanisezo ya ngu yelatehile (12-14)

  • Mwakuutwanela hape ni mwanahenu (15-20)

  • Swanisezo ya mutanga yasaswaleli (21-35)

 • 19

  • Linyalo ni teleko (1-9)

  • Mpo ya bukwasha (10-12)

  • Jesu ufuyola banana (13-15)

  • Puzo ya mutangana yafumile (16-24)

  • Kuitombolela Mubuso (25-30)

 • 20

  • Babeleki ba mwa simu ya veine ni tuwelo yelikanelela (1-16)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (17-19)

  • Kukupa litulo mwa Mubuso (20-28)

   • Jesu ki tiululo ya babañata (28)

  • Baana bababeli ba libofu bafoliswa (29-34)

 • 21

  • Jesu ukena sina mulena (1-11)

  • Jesu ukenisa tempele (12-17)

  • Kota ya feiga yakutiwa (18-22)

  • Maata a Jesu alwaniswa (23-27)

  • Swanisezo ya bana bababeli babashimani (28-32)

  • Swanisezo ya bakutuli babali libulai (33-46)

   • Licwe la butokwa la mwa kona lahaniwa (42)

 • 22

  • Swanisezo ya mukiti wa linyalo (1-14)

  • Mulimu ni Sesare (15-22)

  • Puzo ka za zuho (23-33)

  • Milao yemibeli yemituna hahulu (34-40)

  • Kana Kreste ki mwanaa Davida? (41-46)

 • 23

  • Musike mwalikanyisa bañoli ni Bafalisi (1-12)

  • Bumai ki bwa bañoli ni Bafalisi (13-36)

  • Jesu ulila Jerusalema (37-39)

 • 24

  • SISUPO SA KUBATEÑI KWA KRESTE (1-51)

   • Lindwa, kutaela kwa lico, lizikinyeho (7)

   • Taba yende ikakutazwa (14)

   • Ñalelwa yetuna (21, 22)

   • Sisupo sa Mwanaa mutu (29)

   • Kota ya feiga (32-34)

   • Sina mazazi a Nuwe (37-39)

   • Muzwelepili kutona (42-44)

   • Mutanga yasepahala ni mutanga yamaswe (45-51)

 • 25

  • SISUPO SA KUBATEÑI KWA KRESTE (1-46)

   • Swanisezo ya basizana baalishumi (1-13)

   • Swanisezo ya litalenta (14-30)

   • Lingu ni lipuli (31-46)

 • 26

  • Baprisita balela kubulaya Jesu (1-5)

  • Jesu useliwa mafula a sende (6-13)

  • Paseka ya mafelelezo ni kubetekiwa (14-25)

  • Kutoma Mukiti wa Mulalelo wa Mulena (26-30)

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (31-35)

  • Jesu walapela mwa simu ya Getsemani (36-46)

  • Jesu watamiwa (47-56)

  • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (57-68)

  • Pitrosi ulatula Jesu (69-75)

 •  27

  • Jesu ufiwa ku Pilato (1, 2)

  • Judasi waiponda (3-10)

  • Jesu fapilaa Pilato (11-26)

  • Kusheununwa fa nyangela (27-31)

  • Ukokotelwa fa kota kwa Gologota (32-44)

  • Lifu la Jesu (45-56)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (57-61)

  • Libita likantelwa ka tokomelo (62-66)

 • 28

  • Jesu wazusiwa (1-10)

  • Masole balifiwa kuli babulele buhata (11-15)

  • Taelo ya kuluta batu kuba balutiwa (16-20)