Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Maroma 7:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Taba ya kulukululwa kwa Mulao yaswanisezwa (1-6)

  • Sibi sizibahalizwe ki Mulao (7-12)

  • Kulwanisa sibi (13-25)

7  Mizwale, kana kikuli hamuzibi (kakuli nibulela ku babaziba mulao) kuli mutu u mwatasaa Mulao ka nako ya bupilo bwahae kaufela?  Ka mutala, musali yanyezwi utamilwe ki mulao ku muunaa hae ka nako yasapila; kono haiba muunaa hae ashwa, musali yo ulukuluzwi kwa mulao wa muunaa hae.+  Cwalehe, haiba musali anyalwa ki muuna usili muunaa hae inze asapila, musali yo wabuka.+ Kono haiba muunaa hae ashwa, ulukuluzwi kwa mulao wa muunaa hae, kuli cwale hasabuka haiba anyalwa ki muuna usili.+  Hakulicwalo, mizwale baka, ni mina nemushwile kwa neku la Mulao ka mubili wa Kreste, kuli mube ba yomuñwi,+ yena yanaazusizwe kwa bafu,+ kuli lubeele Mulimu muselo.+  Kakuli hane lupila ka nama, litakazo za sibi zenezusuluzwi ki Mulao nelisebeza mwa mibili* yaluna kuli lubeele lifu muselo.+  Kono cwale lulukuluzwi kwa Mulao,+ kabakala kuli lushwile ku sene silutamile, ilikuli lube batanga ka mukwa omunca, ka moya,+ mi isiñi ka mukwa wakale, ka milao yeñozwi.+  Cwale lukabulelañi? Kana Mulao ki sibi? Kutokwa nihanyinyani! Kaniti, kambesi Mulao, nenisike naziba sibi.+ Ka mutala, nenisike naziba kuli kulakaza za babañwi ki nto mañi kambe Mulao neusika li: “Usike walakaza sa yomuñwi.”+  Kono kabakala taelo, sibi sifumani nzila ya kunitahiseza kulakaza za babañwi kwa mufuta kaufela, kakuli hane kusina mulao, sibi nesishwile.+  Mane kale hane kusina mulao, nenipila. Kono taelo haitile, sibi sazuha hape, kono na, nashwa.+ 10  Mi nafumana kuli taelo yene iswanela kulibisa kwa bupilo,+ neilibisa kwa lifu. 11  Kakuli kabakala taelo, sibi nesifumani nzila ya kunipuma ni kunibulaya. 12  Cwale Mulao ona ukenile, ni taelo ikenile mi ilukile mi ki yende.+ 13  Cwale kana nto yende itahisize kuli nishwe? Kutokwa nihanyinyani! Kono sibi siezize cwalo, kuli kubonahale kuli sibi ki sona sesinitahiseza lifu ka nto yende,+ ilikuli ka taelo, sibi sibonahale hahulu bumaswe.+ 14  Kakuli lwaziba kuli Mulao uzwa ku Mulimu, kono na ni wa nama, yalekisizwe kuba mutanga wa sibi.+ 15  Kakuli haniutwisisi zenieza. Kabakala kuli haniezi zenilakaza, kono nieza zenitoile. 16  Kono haiba nieza zenisa lakazi, nalumela kuli Mulao ki omunde. 17  Kono cwale haisali na yalieza, kono ki sibi sesiinzi ku na.+ 18  Kakuli naziba kuli ku na, fo kikuli, mwa mubili waka, hakuna mwateñi sesinde; kakuli ninani takazo ya kueza sesinde kono hanina maata a kusieza.+ 19  Kakuli haniezi lika zende zenilakaza, kono nieza lika zemaswe zenisa lakazi. 20  Cwale haiba nieza lika zenisa lakazi, haisali na yalieza, kono ki sibi sesiinzi ku na. 21  Cwale nifumana mulao ku na: Hanilakaza kueza sesilukile, sesimaswe ki sona sesili teñi ku na.+ 22  Nitabela luli mulao wa Mulimu kulikana ni mutu yenili yena mwahali,+ 23  kono mwa mubili* waka nibona mulao usili olwanisana ni mulao wa munahano waka+ mi uniisa mwa butanga bwa mulao wa sibi+ o mwa mubili* waka. 24  Ni mutu yamaibile luli! Ki mañi yaka nilamulela kwa mubili onilibisa kwa lifu le? 25  Niitumela ku Mulimu ka Jesu Kreste Mulenaa luna! Cwalehe, ka munahano waka, ni mutanga wa mulao wa Mulimu, kono ka nama yaka, ni mutanga wa mulao wa sibi.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “lilama.”
Linzwi ka linzwi, “lilama.”
Linzwi ka linzwi, “lilama.”