Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Maroma 3:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • “Haike Mulimu afumanwe kuba yanani niti” (1-8)

  • Majuda ni Magerike ba mwa sibi (9-20)

  • Kuba babalukile kabakala tumelo (21-31)

    • Kaufela habafiti fa sipimo sa kanya ya Mulimu (23)

3  Cwale bunde bwa kuba Mujuda ki bufi, kamba tuso ya mupato ki ifi?  Bunde bwa kuba Mujuda ki bobutuna mwa linzila kaufela. Sapili, kikuli nebafilwe manzwi akenile a Mulimu.+  Cwale butata ki bufi? Haiba babañwi nebasika ba ni tumelo, kana kutokwa tumelo kwabona kukafelisa kusepahala kwa Mulimu?  Kutokwa nihanyinyani! Kono haike Mulimu afumanwe kuba yanani niti,+ mutu kaufela nihaka fumanwa kuba lihata,+ sina hakuñozwi kuli: “Kuli ufumanwe kuba yalukile mwa manzwi ahao mi utule hauatulwa.”+  Kono haiba kusaluka kwaluna kubonahaza kuluka kwa Mulimu, lukabulelañi? Kana Mulimu ki yasika luka haalufa koto? (Nibulela sina mutu.)  Kutokwa nihanyinyani! Kambe kucwalo, Mulimu naakaatula cwañi lifasi?+  Kono haiba niti ya Mulimu ibonahalizwe hande hahulu kabakala buhata bwaka mi Mulimu ukanyisizwe ka nzila yeo, ki lifi libaka lenisa atulelwa sina muezalibi?  Mi kiñi halusa buleli sina moba lutameleza babañwi kuli kuti lubulela kuli: “Haluezeñi zemaswe kuli zende litahe”? Koto yebafiwa batu bao ilumelelana ni katulo yelukile.+  Cwale lukaliñi? Kana lufita babañwi? Kutokwa nihanyinyani! Kakuli lutalusize kale kuli Majuda hamoho ni Magerike kaufelaa bona ba mwatasaa sibi;+ 10  sina hakuñozwi kuli: “Hakuna mutu yalukile, nihaiba alimuñwi haayo;+ 11  hakuna yanani kutwisiso niyekana; hakuna yabata Mulimu. 12  Batu kaufela bakeluhile, kaufelaa bona bafetuhile babasina tuso; hakuna yabonisa sishemo, nihaiba alimuñwi hayo.”+ 13  “Mumizo wabona ki libita leliatami; bapumile ka malimi abona.”+ “Sifanu sa linoha si mwatasaa milomo yabona.”+ 14  “Mi milomo yabona itezi matapa ni lipulelo zebaba.”+ 15  “Mahutu abona aakufela kwa kusulula mali.”+ 16  “Kusinya ni manyando li mwa linzila zabona, 17  mi habasika ziba nzila ya kozo.”+ 18  “Habasabi Mulimu.”+ 19  Cwale lwaziba kuli lika kaufela zeubulela Mulao, ulibulelela baba mwatasaa Mulao, kuli milomo kaufela ikuze mi lifasi kaufela lifiwe koto ki Mulimu.+ 20  Kabakaleo, hakuna mutu yakabeiwa kuba yalukile fapilaa Mulimu kabakala misebezi ya mulao,+ kakuli ki ka mulao halunani zibo yenepahezi ya sibi.+ 21  Kono cwale mulao niha usiyo, kuluka kwa Mulimu kupatuluzwi,+ sina moupakela Mulao ni Bapolofita,+ 22  ki cwalo, kuluka kwa Mulimu kupatuluzwi ka kubonisa tumelo ku Jesu Kreste, ku bao kaufela babanani tumelo. Kakuli hakuna fobashutanela.+ 23  Kakuli kaufelaa bona baezize sibi mi habafiti fa sipimo sa kanya ya Mulimu,+ 24  mi kubeiwa kwabona kuba babalukile ka sishemo sa Mulimu+ ka kulukululwa ka tiululo yene lifilwe ki Kreste Jesu,+ kuswana inge mpo yefiwa feela.+ 25  Mulimu naafile Jesu sina sitabelo sa swalelo ya libi*+ ka tumelo yabona mwa mali a Jesu.+ Naaezize cwalo kuli abonise kuluka kwahae, kakuli naabonisa pilu-telele ni kuswalela libi zeezizwe kwamulaho. 26  Fo neli kuli abonise kuluka kwahae+ mwa nako ya cwale, kuli abe yalukile niha beya mutu kaufela yabonisa tumelo ku Jesu kuba yalukile.+ 27  Cwale kuitumba kukai? Hakusa liyo. Ka mulao ufi? Kana ki ka mulao wa misebezi?+ Batili, kono ki ka mulao wa tumelo. 28  Kakuli luunga kuli mutu ubeiwa kuba yalukile ka tumelo isiñi ka misebezi ya mulao.+ 29  Kamba kana ki Mulimu wa Majuda feela?+ Kana hape haki Mulimu wa batu ba macaba?+ Kucwalo, ki wa ba macaba ni bona.+ 30  Bakeñisa kuli Mulimu ki alimuñwi,+ ukabeya batu babaile kwa mupato kuba babalukile+ kabakala tumelo ni kubeya babasika ya kwa mupato kuba babalukile+ kabakala tumelo yabona. 31  Cwale kana lufelisa mulao ka tumelo yaluna? Kutokwa nihanyinyani! Mane lutiisa mulao.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sitabelo sesikwahela libi; sitabelo sesikutiseza batu ku Mulimu.”