Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kwa Maroma 2:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Katulo ya Mulimu kwa Majuda ni Magerike (1-16)

    • Molisebeleza lizwalo (14, 15)

  • Majuda ni Mulao (17-24)

  • Mupato wa mwa pilu (25-29)

2  Hakulicwalo wena mutu, kusina taba kuli u mañi,+ hakuna mouka itatulela, haiba uatula babañwi; kakuli hauatula yomuñwi, wainyaza ili wena, kakuli wena yaatula yomuñwi ueza lika zeswana.+  Cwale lwaziba kuli katulo ya Mulimu kubabaeza lika zecwalo ilumelelana ni niti.  Kono wena mutu, kana uunga kuli hauatula babaeza lika zeo, wena inze ulieza, kipeto ukabanda katulo ya Mulimu?  Kamba kana unyaziseza bufumu bwa sishemo sahae,+ ni buiswalo,+ ni pilu-telele,+ kabakala kuli hauzibi kuli Mulimu, ka sishemo sahae, ulika kukutusa kuli ubake?+  Kono kabakala toho taata yahao ni pilu yahao yesabaki, uikubukanyeza buhali mwa lizazi la buhali ni lekuka patululwa katulo ya Mulimu yelukile.+  Mi yena ukakutiseza mañi ni mañi kulikana ni misebezi yahae+  bupilo bobusa feli ku bababata kanya ni likute ni mubili osashwi+ ka kuitiisa mwa misebezi yeminde;  kono babanani likañi ni babasa zamayi ka niti kono ili babapila ka kusaluka, bakakopana ni mabifi ni buhali.+  Ñalelwa ni manyando likatela mutu kaufela yaeza zemaswe, kukala ka Mujuda kihona kutaha Mugerike; 10  kono kanya ni likute ni kozo likataha ku mutu kaufela yaeza zende, kukala ka Mujuda+ kihona kutaha Mugerike.+ 11  Kakuli Mulimu haketululi.+ 12  Kakuli kaufela bane baezize sibi basina mulao bakashwa basina mulao hape;+ kono kaufela bane baezize sibi bali mwatasaa mulao bakaatulwa ka mulao.+ 13  Kakuli babautwa mulao haki bona babalukile fapilaa Mulimu, kono babaeza zeñozwi mwa mulao ki bona babaka beiwa kuba babalukile.+ 14  Kakuli batu ba macaba babasina mulao+ habaeza ka sipepo ze mwa mulao, batu ba, niha basina mulao, ki bona mulao. 15  Ki bona bañi bababonisa kuli litaelo za mulao liñozwi mwa lipilu zabona, banze bapakelwa ki lizwalo labona, mi ka mihupulo yabona, basweli banyazwa kamba mane kuyemelwa. 16  Zeo likaezahala mwa lizazi leo Mulimu ka Kreste Jesu akaatula lika zepatilwe za batu,+ ka kuya ka taba yende yenishaela. 17  Cwale haiba u Mujuda ka libizo+ mi uitingile fa mulao ni kuitumba ka Mulimu, 18  mi uziba tato yahae ni kukatelwa lika za butokwa kakuli ulutilwe* Mulao,+ 19  mi ukozwi kuli u muzamaisi wa libofu, u liseli ku baba mwa lififi, 20  u muhakululi wa litoto, u muluti wa banana babanyinyani, mi unani zibo ya makalelo ni niti ye mwa Mulao— 21  kono cwale wena yaluta yomuñwi, kana hauituti ili wena?+ Wena yakutaza kuli: “Usike wauzwa,”+ kana wauzwa? 22  Wena yali: “Usike wabuka,”+ kana wabuka? Wena yatoile milimu ya maswaniso, kana ubukula litempele? 23  Wena yaitumba ka mulao, kana ushwaula Mulimu ka kutula Mulao? 24  Kakuli “libizo la Mulimu lisweli lanyefulwa mwahalaa macaba kabakala mina,” sina mokuñolezwi.+ 25  Kuya kwa mupato+ kutusa feela haiba umamela mulao;+ kono haiba utula mulao, kuya kwa mupato kwahao kuswana feela ni kusaya kwa mupato. 26  Ka mukwa ocwalo, haiba mutu yasika ya kwa mupato+ amamela litaelo zelukile za Mulao, kusaya kwahae kwa mupato kukabalwa sina kuya kwa mupato, nji hakucwalo?+ 27  Mi yasika ya kwa mupato, ka kulatelela Mulao kwahae, uka kuatula wena yatula mulao nihaike kuli unani milao yeñozwi mi uile kwa mupato. 28  Kakuli Mujuda haki Mujuda feela kwande,+ mi mupato haki oezwa feela kwande fa mubili.+ 29  Kono Mujuda ki yali cwalo mwahali,+ mi mupato wahae ki oezwa mwa pilu+ ka moya, mi isiñi ka milao yeñozwi.+ Tumbo ya mutu yo haizwi kwa batu, kono izwa ku Mulimu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ulutilwe ka kubulelelwa.”