Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kwa Maroma 15:1-33

LITABA ZE MWAHALI

  • Muamuhelane sina mwanaaezelize Kreste (1-13)

  • Paulusi ki mutanga wa ba macaba (14-21)

  • Paulusi uitukiseza misipili yahae (22-33)

15  Kono luna babatiile luswanela kutusa babasika tiya,+ ni kusaezanga lika zetabisa feela luna.+  Yomuñwi ni yomuñwi waluna atabise mwanahabo yena ka kumuezeza zende, kuli amutiise.+  Kakuli nihaiba Kreste naasika eza zetabisa yena muñi,+ kono sina mokuñolezwi: “Linyazo za baba kunyaza liwezi na.”+  Kakuli lika kaufela zeneñozwi kwamulaho neliñolezwi kululuta,+ kuli ka buitiiso bwaluna+ ni ka kuomba-ombiwa ki Mañolo lukone kuba ni sepo.+  Cwale haike Mulimu yafa buitiiso ni kuomba-omba amituse kaufelaa mina kunahana sina mwanaanahanela Kreste Jesu,  kuli kaufelaa mina hamoho+ ka linzwi* lililiñwi mukanyise Mulimu yena Ndatahe Mulenaa luna Jesu Kreste.  Hakulicwalo muamuhelane,+ sina Kreste ni yena hamiamuhezi,+ kuli Mulimu akanyiswe.  Kakuli nimibulelela kuli Kreste naabile sikombwa sa babaile kwa mupato+ kuli apake buniti bwa Mulimu, ili kutiisa lisepiso zanaafile Mulimu ku bo kuku wabona,+  ni kuli macaba akanyise Mulimu kabakala sishemo sahae.+ Sina hakuñozwi kuli: “Ki lona libaka hanika kulumba fapilaa nyangela mwa macaba, mi nikaopela lipina za kulumbeka libizo lahao.”+ 10  Hape uli: “Munyakalale, mina macaba, hamoho ni batu bahae.”+ 11  Mi hape uli: “Mulumbeke Jehova,* mina macaba kaufela, mi batu kaufela bamulumbeke.”+ 12  Mi Isaya hape uli: “Kukabonahala mubisi wa Jese,+ yena yakayema kuli abuse macaba;+ macaba akaba ni sepo ku yena.”+ 13  Haike Mulimu yafa sepo amitaze tabo ni kozo kaufela ka kumusepa kwamina, kuli mutale sepo ka maata a moya okenile.+ 14  Cwale na luli nikozwi ka za mina mizwale baka, kuli ni mina kasibili mutezi bunde, mutezi zibo kaufela, ni kuli mwakona kuelezana.* 15  Kono cwale nimiñolezi patalaza mwa litaba zeñwi, kuli nimihupulise hape, kabakala sishemo senifilwe ki Mulimu 16  kuli nibe mutangaa Kreste Jesu ku ba macaba.+ Nieza musebezi okenile wa taba yende ya Mulimu,+ ilikuli ona macaba a, akone kuba nubu yeamuhelwa, yekenisizwe ka moya okenile. 17  Ka mukwa ocwalo, ninani libaka la kunyakalala ka Kreste Jesu bakeñisa lika zeama Mulimu. 18  Kakuli hanina kubulela ka za nto ifi kamba ifi kwandaa lika zeo Kreste aezize ka na kuli macaba autwe, ka manzwi ni likezo zaka, 19  ka maata a limakazo ni zekomokisa,*+ ka maata a moya wa Mulimu, kuli nikutalize taba yende ya za Kreste ka kutala kuzwa mwa Jerusalema ni kupotoloha kuyo fita kwa Iliriko.+ 20  Ka mukwa wo mane, nenilikile ka taata kusashaela taba yende mwa libaka mone lizibahalizwe kale libizo la Kreste, ilikuli nisike nayaha fa mutomo wa mutu yomuñwi; 21  kono sina hakuñozwi kuli: “Bane basika zibiswa za hae bakabona, mi babasika utwa bakautwisisa.”+ 22  Ki lona libaka hane nitibezwi hañata kutaha ku mina. 23  Kono cwale hakusana kalulo yenisika fita ku yona mwa libaka zeo, mi seli lilimo zeñata* ninze nibata kutaha ku mina. 24  Ka mukwa ocwalo, hanika tama musipili wa kuya kwa Spain, nisepa kuli nikato mibona mi muka nisindeketa sibakanyana hase niinzi ni mina nakonyana. 25  Kono cwale nituha niya kwa Jerusalema kuyo sebeleza babakenile.+ 26  Kakuli ba mwa Masedonia ni Akaya batabile kuikabela lika zabona sina nubu ya kutusa babotana baba mwahalaa babakenile mwa Jerusalema.+ 27  Ki niti, batabile kueza cwalo, mi luli nebanani sikoloti ku bona; kakuli haiba macaba afumani kabelo kwa lika zabona za kwa moya, ni ona anani sikoloti sa kubasebeleza ka lika zaona za kwa mubili.+ 28  Cwale hase nifelize kueza cwalo ni kufitisa hande nubu* ye ku bona, nikafita ku mina haniya kwa Spain. 29  Hape naziba kuli hanika taha ku mina nikataha ni tikanyo yetezi ya limbuyoti zezwa ku Kreste. 30  Cwale namikupa mizwale, ka Mulenaa luna Jesu Kreste ni ka lilato la moya, kuli muitiise ni na mwa litapelo za kunilapelela ku Mulimu,+ 31  kuli nikone kulamulelwa+ ku babasa lumeli mwa Judea ni kuli bukombwa bwaka boniezeza babakenile mwa Jerusalema bukone kuamuheleha ku bona,+ 32  ilikuli ka tato ya Mulimu nitahe ku mina ka tabo mi nito katuluha hamoho ni mina. 33  Haike Mulimu yafa kozo abe ni mina kaufela.+ Ameni.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mulomo.”
Kamba “kulutana.”
Kamba “lisupo.”
Kamba mwendi, “lisikai.”
Linzwi ka linzwi, “muselo.”