Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Maroma 14:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Musike mwaatula babañwi (1-12)

  • Musike mwasitatalisa babañwi (13-18)

  • Mutahise kozo ni swalisano (19-23)

14  Muamuhele mutu yasika tiya mwa tumelo,+ kono musike mwamuatula mwa litaba za mibonelo yeshutana.  Mutu yomuñwi unani tumelo ya kuca lika kaufela, kono yafokola yena uca feela miloho.  Yaca asike anyaziseza yasaci, mi yasaci asike aatula yaca,+ kakuli Mulimu umuamuhezi.  Ki wena mañi kuli uatule mutangaa yomuñwi?+ Ibe kuli wayema kamba kuli wawa, mulenaa hae ki yena yakaatula taba yeo.+ Kaniti, ukayema, kakuli Jehova* wakona kumutusa kuyema.  Mutu yomuñwi uatula kuli lizazi leliñwi lifita leliñwi;+ yomuñwi yena uatula kuli lizazi leliñwi liswana ni mazazi amañwi kaufela;+ mutu ni mutu aikolwisise mwa munahano wahae.  Yamamela lizazi ulimamela kabakala Jehova.* Ni yena yaca, uca kabakala Jehova,* kakuli ufitisa buitumelo ku Mulimu;+ mi yasaci ueza cwalo kabakala Jehova,* mi niteñi ufitisa buitumelo ku Mulimu.+  Ku luna mane hakuna yapilela yena muñi feela,+ mi hakuna yashwela yena muñi feela.  Kakuli halupila, lupilela Jehova,*+ mi halushwa, lushwela Jehova.* Cwale halupila ni halushwa, luba Jehova.*+  Kakuli ki ka lona libaka leo Kreste hanaashwile ni kupila hape, ilikuli abe Mulena wa babashwile ni wa babapila.+ 10  Kono ki kabakalañi hauatula mwanahenu?+ Kamba ki kabakalañi haunyaziseza mwanahenu? Kakuli kaufelaa luna lukayema fapilaa sipula sa katulo sa Mulimu.+ 11  Kakuli kuñozwi kuli: “‘Ka na yapila,’+ kubulela Jehova,* ‘mañwele kaufela aka nikubamela, mi malimi kaufela akabulela patalaza kuli ki na Mulimu.’”+ 12  Ka mukwa ocwalo, yomuñwi ni yomuñwi waluna ukaikalabela ku Mulimu.+ 13  Kabakaleo, lutuhele kuatulana,+ kono muikatulele kuli musike mwabeela muzwale sisitataliso kamba sika sesika muwisa.+ 14  Naziba mi nikozwi ku Mulena Jesu kuli hakuna sika sesisilafezi;+ konji mutu hatalima sika sesiñwi kuli sisilafezi, kipeto ku yena sisilafezi. 15  Kakuli haiba kabakala sico ufoseza muzwale wahao, uzibe hausa zamaya ka lilato.+ Usike wasinya mutu yashwezwi ki Kreste kabakala sico sahao.+ 16  Ka mukwa ocwalo, musike mwatuhelela bunde bomueza kuli bubulelwe kuli ki bumaswe. 17  Kakuli Mubuso wa Mulimu hautalusi kuca ni kunwa,+ kono utalusa kuluka ni kozo ni tabo ka moya okenile. 18  Kakuli mutu kaufela yasebeleza Kreste ka mukwa wo, waamuhelwa ku Mulimu mi ulumelelwa ki batu. 19  Hakulicwalo, lutundamene zetahisa kozo+ ni zeyahisa yomuñwi ni yomuñwi.+ 20  Mutuhele kuwisa musebezi wa Mulimu kabakala sico.+ Ki niti, linto kaufela likenile, kono kufosahalile ku mutu kuca ka nako yekona kusitatalisa babañwi.+ 21  Kuhande kusaca nama, kusanwa waine, kamba kusaeza nto ifi kamba ifi yesitatalisa muzwale wahao.+ 22  Tumelo yeunani yona, ube ni yona fapilaa Mulimu. Tabo ki ya mutu yasaikatuli ka salumeleza. 23  Kono haiba mutu wakakanya, unyazizwe kale haiba aca, kakuli haaci ka tumelo. Kaniti nto kaufela yesaezwi ka tumelo ki sibi.