Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Maroma

Chapters

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Litumeliso (1-7)

  • Takazo ya Paulusi ya kuya kwa Roma (8-15)

  • Yalukile ukapiliswa ka tumelo (16, 17)

  • Baezalibi habana mobaka itatulela (18-32)

   • Tulemeno twa Mulimu tubonahala mwa pupo (20)

 • 2

  • Katulo ya Mulimu kwa Majuda ni Magerike (1-16)

   • Molisebeleza lizwalo (14, 15)

  • Majuda ni Mulao (17-24)

  • Mupato wa mwa pilu (25-29)

 • 3

  • “Haike Mulimu afumanwe kuba yanani niti” (1-8)

  • Majuda ni Magerike ba mwa sibi (9-20)

  • Kuba babalukile kabakala tumelo (21-31)

   • Kaufela habafiti fa sipimo sa kanya ya Mulimu (23)

 • 4

  • Abrahama naabizizwe kuba yalukile kabakala tumelo (1-12)

   • Abrahama, ndate wa babanani tumelo (11)

  • Sepiso iamuhelwa ka tumelo (13-25)

 • 5

  • Kukutisezwa ku Mulimu ka Kreste (1-11)

  • Lifu ka Adama, bupilo ka Kreste (12-21)

   • Sibi ni lifu liyamba kwa batu kaufela (12)

   • Kezo iliñwi ya kuluka (18)

 • 6

  • Bupilo bobunca ka kolobezo ku Kreste (1-11)

  • Musike mwatuhelela sibi kubusa mibili yamina (12-14)

  • Kuzwa kwa kuba batanga ba sibi ni kuba batanga ba Mulimu (15-23)

   • Mupuzo wa sibi—lifu; mpo yafa Mulimu—bupilo (23)

 • 7

  • Taba ya kulukululwa kwa Mulao yaswanisezwa (1-6)

  • Sibi sizibahalizwe ki Mulao (7-12)

  • Kulwanisa sibi (13-25)

 • 8

  • Bupilo ni tukuluho ka moya (1-11)

  • Moya wa kuañula ufa bupaki (12-17)

  • Zebupilwe lilibelela kulukululwa kwa bana ba Mulimu (18-25)

  • ‘Moya walukupela’ (26, 27)

  • Kuketiwa cimo ki Mulimu (28-30)

  • Kutula kabakala kulata Mulimu (31-39)

 • 9

  • Maswabi a Paulusi ka za Maisilaele baka sipepo (1-5)

  • Mwanaa Abrahama wa niti (6-13)

  • Keto ya Mulimu haikoni kukakanyiwa (14-26)

   • Lipiza za buhali ni za sishemo (22, 23)

  • Ki bo masiyaleti feela babaka piliswa (27-29)

  • Isilaele naasitatalile (30-33)

 • 10

  • Mwakufumanela kuluka kwa Mulimu (1-15)

   • Kubulela fapilaa nyangela (10)

   • Kubiza ku Jehova kutahisa kuli mutu apiliswe (13)

   • Ki amande mahutu a bakutazi (15)

  • Taba yende yahaniwa (16-21)

 • 11

  • Maisilaele bahaniwa kono isiñi kuhanelelwa (1-16)

  • Swanisezo ya kota ya olive (17-32)

  • Buliba bwa butali bwa Mulimu (33-36)

 • 12

  • Mufe mibili yamina sina sitabelo sesipila (1, 2)

  • Limpo zeshutana kono mubili ki ulimuñwi (3-8)

  • Kelezo ya mwakupilela sina Bakreste ba niti (9-21)

 • 13

  • Kuutwa babazamaisa (1-7)

   • Za kulifa mitelo (6, 7)

  • Lilato litaleleza Mulao (8-10)

  • Muzamaye sina babazamaya musihali (11-14)

 • 14

  • Musike mwaatula babañwi (1-12)

  • Musike mwasitatalisa babañwi (13-18)

  • Mutahise kozo ni swalisano (19-23)

 • 15

  • Muamuhelane sina mwanaaezelize Kreste (1-13)

  • Paulusi ki mutanga wa ba macaba (14-21)

  • Paulusi uitukiseza misipili yahae (22-33)

 •  16

  • Paulusi uzibahaza Febe, yali sikombwa (1, 2)

  • Litumeliso zeya kwa Bakreste ba kwa Roma (3-16)

  • Temuso ka za lifapahano (17-20)

  • Litumeliso zezwa ku babeleka ni bona Paulusi (21-24)

  • Kunutu yekenile yazibahala cwale (25-27)