Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

MAROMA

Maroma—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Litumeliso (1-7)

  • Takazo ya Paulusi ya kuya kwa Roma (8-15)

  • Yalukile ukapiliswa ka tumelo (16, 17)

  • Baezalibi habana mobaka itatulela (18-32)

   • Tulemeno twa Mulimu tubonahala mwa pupo (20)

 • 2

  • Katulo ya Mulimu kwa Majuda ni Magerike (1-16)

   • Molisebeleza lizwalo (14, 15)

  • Majuda ni Mulao (17-24)

  • Mupato wa mwa pilu (25-29)

 • 3

  • “Haike Mulimu afumanwe kuba yanani niti” (1-8)

  • Majuda ni Magerike ba mwa sibi (9-20)

  • Kuba babalukile kabakala tumelo (21-31)

   • Kaufela habafiti fa sipimo sa kanya ya Mulimu (23)

 • 4

  • Abrahama naabizizwe kuba yalukile kabakala tumelo (1-12)

   • Abrahama, ndate wa babanani tumelo (11)

  • Sepiso iamuhelwa ka tumelo (13-25)

 • 5

  • Kukutisezwa ku Mulimu ka Kreste (1-11)

  • Lifu ka Adama, bupilo ka Kreste (12-21)

   • Sibi ni lifu liyamba kwa batu kaufela (12)

   • Kezo iliñwi ya kuluka (18)

 • 6

  • Bupilo bobunca ka kolobezo ku Kreste (1-11)

  • Musike mwatuhelela sibi kubusa mibili yamina (12-14)

  • Kuzwa kwa kuba batanga ba sibi ni kuba batanga ba Mulimu (15-23)

   • Mupuzo wa sibi—lifu; mpo yafa Mulimu—bupilo (23)

 • 7

  • Taba ya kulukululwa kwa Mulao yaswanisezwa (1-6)

  • Sibi sizibahalizwe ki Mulao (7-12)

  • Kulwanisa sibi (13-25)

 • 8

  • Bupilo ni tukuluho ka moya (1-11)

  • Moya wa kuañula ufa bupaki (12-17)

  • Zebupilwe lilibelela kulukululwa kwa bana ba Mulimu (18-25)

  • ‘Moya walukupela’ (26, 27)

  • Kuketiwa cimo ki Mulimu (28-30)

  • Kutula kabakala kulata Mulimu (31-39)

 • 9

  • Maswabi a Paulusi ka za Maisilaele baka sipepo (1-5)

  • Mwanaa Abrahama wa niti (6-13)

  • Keto ya Mulimu haikoni kukakanyiwa (14-26)

   • Lipiza za buhali ni za sishemo (22, 23)

  • Ki bo masiyaleti feela babaka piliswa (27-29)

  • Isilaele naasitatalile (30-33)

 • 10

  • Mwakufumanela kuluka kwa Mulimu (1-15)

   • Kubulela fapilaa nyangela (10)

   • Kubiza ku Jehova kutahisa kuli mutu apiliswe (13)

   • Ki amande mahutu a bakutazi (15)

  • Taba yende yahaniwa (16-21)

 • 11

  • Maisilaele bahaniwa kono isiñi kuhanelelwa (1-16)

  • Swanisezo ya kota ya olive (17-32)

  • Buliba bwa butali bwa Mulimu (33-36)

 • 12

  • Mufe mibili yamina sina sitabelo sesipila (1, 2)

  • Limpo zeshutana kono mubili ki ulimuñwi (3-8)

  • Kelezo ya mwakupilela sina Bakreste ba niti (9-21)

 • 13

  • Kuutwa babazamaisa (1-7)

   • Za kulifa mitelo (6, 7)

  • Lilato litaleleza Mulao (8-10)

  • Muzamaye sina babazamaya musihali (11-14)

 • 14

  • Musike mwaatula babañwi (1-12)

  • Musike mwasitatalisa babañwi (13-18)

  • Mutahise kozo ni swalisano (19-23)

 • 15

  • Muamuhelane sina mwanaaezelize Kreste (1-13)

  • Paulusi ki mutanga wa ba macaba (14-21)

  • Paulusi uitukiseza misipili yahae (22-33)

 •  16

  • Paulusi uzibahaza Febe, yali sikombwa (1, 2)

  • Litumeliso zeya kwa Bakreste ba kwa Roma (3-16)

  • Temuso ka za lifapahano (17-20)

  • Litumeliso zezwa ku babeleka ni bona Paulusi (21-24)

  • Kunutu yekenile yazibahala cwale (25-27)