Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mareka 2:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu ufolisa mutu yaomelezi luñañali (1-12)

  • Jesu ubiza Livi (13-17)

  • Puzo ka za kuitima lico (18-22)

  • Jesu ki ‘Mulena wa Sabata’ (23-28)

2  Kono hamulaho wa mazazi, akena hape mwa Kapernauma, mi taba ya kuli u kwa ndu ya hasana.+  Mi kwakubukana batu babañata hahulu kuli mane nekusina sibaka, nihaiba kwa munyako, mi akala kubabulelela linzwi.+  Mi bamutiseza mutu yaomelezi luñañali yanaalwezwi ki baana babane.+  Kono nebasa koni kumutisa ku Jesu kabakala buñata, cwale bayayula situwa kulibana ni fanaainzi Jesu, mi hase bapunyize lisuba, bashetumukisa bulobalo fanaalapami mutu yo yanaaomelezi luñañali.  Jesu habona tumelo yabona,+ ali ku yaomelezi luñañali: “Mwanaka, libi zahao liswalezwi.”+  Cwale nekunani bañoli babañwi ona mo, bane bainzi inze banahana mwa lipilu zabona,+ bali:  “Kiñi sesibulelisa mutu yo cwana? Wanyefula. Ki mañi yakona kuswalela libi kwandaa Mulimu anosi?”+  Kono Jesu honafo alemuha ka moya wahae kuli nebanahana cwalo mwahalaa bona, mi ali ku bona: “Kiñi zemunahanela lika zeo mwa lipilu zamina?+  Sesibunolo ki sifi, kubulelela yaomelezi luñañali kuli, ‘Libi zahao liswalezwi,’ kamba kumubulelela kuli, ‘Yema, uunge bulobalo bwahao mi uzamaye’? 10  Kono kuli muzibe kuli Mwanaa mutu+ unani maata a kuswalela libi fa lifasi—”+ kihaa li ku yaomelezi luñañali: 11  “Nili ku wena, Yema, uunge bulobalo bwahao, mi uye kwa ndu yahao.” 12  Kihaa yema mi honafo aanga bulobalo bwahae ni kuzwela kwande fapilaa bona kaufela. Ka mukwa ocwalo, bakomoka kaufelaa bona, mi bakanyisa Mulimu, bali: “Lwalikuba lubone nto yecwalo.”+ 13  Aya hape kwa munanga wa liwate, mi buñata kaufela bwaswalelela kutaha ku yena, mi akala kubaluta. 14  Mi hanaafita mwa nzila, abona Livi mwanaa Alfea inze ainzi fa ofisi ya mutelo, mi ali ku yena: “Unilatelele.” Kihaa yema ni kumulatelela.+ 15  Hasamulaho, naaca* mwa ndu ya Livi, mi batelisi ni baezalibi babañata nebaca* ni Jesu ni balutiwa bahae, kakuli nekunani babañata ku bona bane bamulatelela.+ 16  Kono bañoli ba Bafalisi hababona kuli naaca ni baezalibi ni batelisi, bakala kubuza balutiwa bahae, bali: “Kana muluti wamina wacanga ni batelisi ni baezalibi?” 17  Jesu hautwa cwalo, ali ku bona: “Babatiile habatokwi mualafi, kono baba mutokwa ki babakula. Hanisika tela kuto biza batu babalukile, kono ni tilo biza baezalibi.”+ 18  Cwale balutiwa ba Joani ni Bafalisi nebaitimanga lico. Kiha bataha mi bato li ku yena: “Ki kabakalañi balutiwa ba Joani ni balutiwa ba Bafalisi habaitimanga lico, kono balutiwa bahao bona habaitimi lico?”+ 19  Jesu kihaa li ku bona: “Balikani ba munyali+ bakatokwelañi kuitima lico munyali hasali ni bona? Habakoni kuitima lico ka nako kaufela yebali ni munyali. 20  Kono mazazi ataha, muta munyali akazwiswa ku bona,+ mi fa lizazi leo bakaitima lico. 21  Hakuna mutu yalukelanga sikamba sa lisila lelisika kokonyana fa siapalo sa fahalimu sesisupezi. Haiba aeza cwalo, sikamba sesinca sikakauhana ni siapalo sesisupezi, mi fokupazuhile kukaekezeha hahulu.+ 22  Hape hakuna mutu yabeyanga waine yenca mwa mikotana ya waine yakale. Haiba aeza cwalo, waine ikapazula mikotana, waine ikasuluha mi mikotana ikasinyeha. Kono waine yenca ibeiwanga mwa mikotana ya waine yeminca.” 23  Cwale hanaafita mwa masimu a buloto la Sabata, balutiwa bahae bakala kubulula makunka a buloto hane banze bazamaya cwalo.+ 24  Bafalisi kiha bali ku yena: “Hakubone! Kiñi habaeza sesisa lumelezwi ki mulao la Sabata?” 25  Kono ali ku bona: “Kana hamusika bala zanaaezize Davida hanaatokwile sa kuca, ni hanaalapile, yena ni banaali ni bona?+ 26  Mwanaakenezi mwa ndu ya Mulimu, ka mokuñolezwi mwa likande la Abiatare+ muprisita yomuhulu, mi aca linkwa zenebeilwe fapilaa Mulimu,* zenesika lumelezwa kuciwa ki mutu ufi kamba ufi kwandaa baprisita,+ ni kufa zeñwi zazona ku banaali ni bona?” 27  Cwale ali ku bona: “Sabata neiezelizwe mutu,+ isiñi mutu kuezezwa Sabata. 28  Ka mukwa ocwalo, Mwanaa mutu ki Mulena mane ni wa Sabata.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “naashendami kwa tafule.”
Kamba “nebashendami kwa tafule.”
Kamba “linkwa za poniso.”