Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

MAREKA

Mareka—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Joani Mukolobezi wakutaza (1-8)

  • Kukolobezwa kwa Jesu (9-11)

  • Jesu ulikiwa ki Satani (12, 13)

  • Jesu ukalisa kukutaza mwa Galilea (14, 15)

  • Balutiwa bapili babiziwa (16-20)

  • Moya omasila walelekwa (21-28)

  • Jesu ufolisa babañata mwa Kapernauma (29-34)

  • Ulapela kwa sibaka kokusina batu (35-39)

  • Muuna wa mbingwa wafoliswa (40-45)

 • 2

  • Jesu ufolisa mutu yaomelezi luñañali (1-12)

  • Jesu ubiza Livi (13-17)

  • Puzo ka za kuitima lico (18-22)

  • Jesu ki ‘Mulena wa Sabata’ (23-28)

 •   3

  • Muuna wa lizoho leliomelezi wafoliswa (1-6)

  • Batu babañata fa likamba (7-12)

  • Baapositola ba 12 (13-19)

  • Kunyefula moya okenile (20-30)

  • Mahe Jesu ni banyani ba Jesu (31-35)

 • 4

  • LISWANISEZO ZA MUBUSO (1-34)

   • Mucali (1-9)

   • Libaka Jesu hanaaitusisize liswanisezo (10-12)

   • Swanisezo ya mucali yataluswa (13-20)

   • Lambi yesika kwahelwa mwa sizuma (21-23)

   • Tikanyo yeuitusisa (24, 25)

   • Mucali yalobala (26-29)

   • Peu ya masitete (30-32)

   • Kuitusisa liswanisezo (33, 34)

  • Jesu ukuzisa liñungwa (35-41)

 • 5

  • Jesu ulumela madimona kwa likulube (1-20)

  • Mwanaa Jairusi; musali uswala kwa liapalo za Jesu za fahalimu (21-43)

 • 6

  • Jesu uhaniwa mwa sibaka sahabo (1-6)

  • Ba 12 bafiwa litaelo ka za bukombwa (7-13)

  • Lifu la Joani Mukolobezi (14-29)

  • Jesu ufepa ba 5,000 (30-44)

  • Jesu uzamaya fa mezi (45-52)

  • Kufolisa mwa Genesareta (53-56)

 • 7

  • Lizo za batu libeiwa fa nalela (1-13)

  • Kusilafala kuzwelela mwa pilu (14-23)

  • Tumelo ya musali wa kwa Fenisia wa mwa Siria (24-30)

  • Muuna wa susu wafoliswa (31-37)

 • 8

  • Jesu ufepa ba 4,000 (1-9)

  • Kukupa sisupo (10-13)

  • Mumela wa Bafalisi ni Heroda (14-21)

  • Muuna wa sibofu wafoliswa mwa Betsaida (22-26)

  • Pitrosi uziba Kreste (27-30)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa (31-33)

  • Balutiwa ba niti (34-38)

 • 9

  • Kufetuha kwa Jesu (1-13)

  • Mushimani yakenwi ki mudimona wafoliswa (14-29)

   • Lika kaufela zakonahala ku mutu yanani tumelo (23)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (30-32)

  • Balutiwa bakananisana ka za kuli ki mañi yomutuna (33-37)

  • Mutu kaufela yasa lulwanisi u kwa lineku laluna (38-41)

  • Lisitataliso (42-48)

  • “Mube ni lizwai ku mina” (49, 50)

 • 10

  • Linyalo ni teleko (1-12)

  • Jesu ufuyaula banana (13-16)

  • Puzo ya mutangana yafumile (17-25)

  • Kuitombolela Mubuso (26-31)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (32-34)

  • Kupo ya Jakobo ni Joani (35-45)

   • Jesu ki tiululo ya babañata (45)

  • Bartimea wa sibofu wafoliswa (46-52)

 • 11

  • Jesu ukena sina mulena (1-11)

  • Kota ya feiga yakutiwa (12-14)

  • Jesu ukenisa tempele (15-18)

  • Tuto kwa kota ya feiga yeomile (19-26)

  • Maata a Jesu alwaniswa (27-33)

 • 12

  • Swanisezo ya bakutuli babali libulai (1-12)

  • Mulimu ni Sesare (13-17)

  • Puzo ka za zuho (18-27)

  • Milao yemibeli yemituna hahulu (28-34)

  • Kana Kreste ki mwanaa Davida? (35-37a)

  • Temuso ka za kuambuka bañoli (37b-40)

  • Masheleñi a muwayawaya amabeli a mbelwa wa mubotana (41-44)

 • 13

  • NAKO YA KUFELA KWA LIFASI (1-37)

   • Lindwa, lizikinyeho, kutaela kwa lico (8)

   • Taba yende ikakutazwa (10)

   • Ñalelwa yetuna (19)

   • Kutaha kwa Mwanaa mutu (26)

   • Swanisezo ya kota ya feiga (28-31)

   • Muzwelepili kutona (32-37)

 • 14

  • Baprisita balela kubulaya Jesu (1, 2)

  • Jesu useliwa mafula a sende (3-9)

  • Judasi ubeteka Jesu (10, 11)

  • Paseka ya mafelelezo (12-21)

  • Kutoma Mukiti wa Mulalelo wa Mulena (22-26)

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (27-31)

  • Jesu walapela mwa simu ya Getsemani (32-42)

  • Jesu watamiwa (43-52)

  • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (53-65)

  • Pitrosi ulatula Jesu (66-72)

 • 15

  • Jesu fapilaa Pilato (1-15)

  • Kusheununwa fa nyangela (16-20)

  • Ukokotelwa fa kota kwa Gologota (21-32)

  • Lifu la Jesu (33-41)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (42-47)

 • 16

  • Jesu wazusiwa (1-8)