Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Mareka

Chapters

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Joani Mukolobezi wakutaza (1-8)

  • Kukolobezwa kwa Jesu (9-11)

  • Jesu ulikiwa ki Satani (12, 13)

  • Jesu ukalisa kukutaza mwa Galilea (14, 15)

  • Balutiwa bapili babiziwa (16-20)

  • Moya omasila walelekwa (21-28)

  • Jesu ufolisa babañata mwa Kapernauma (29-34)

  • Ulapela kwa sibaka kokusina batu (35-39)

  • Muuna wa mbingwa wafoliswa (40-45)

 • 2

  • Jesu ufolisa mutu yaomelezi luñañali (1-12)

  • Jesu ubiza Livi (13-17)

  • Puzo ka za kuitima lico (18-22)

  • Jesu ki ‘Mulena wa Sabata’ (23-28)

 •   3

  • Muuna wa lizoho leliomelezi wafoliswa (1-6)

  • Batu babañata fa likamba (7-12)

  • Baapositola ba 12 (13-19)

  • Kunyefula moya okenile (20-30)

  • Mahe Jesu ni banyani ba Jesu (31-35)

 • 4

  • LISWANISEZO ZA MUBUSO (1-34)

   • Mucali (1-9)

   • Libaka Jesu hanaaitusisize liswanisezo (10-12)

   • Swanisezo ya mucali yataluswa (13-20)

   • Lambi yesika kwahelwa mwa sizuma (21-23)

   • Tikanyo yeuitusisa (24, 25)

   • Mucali yalobala (26-29)

   • Peu ya masitete (30-32)

   • Kuitusisa liswanisezo (33, 34)

  • Jesu ukuzisa liñungwa (35-41)

 • 5

  • Jesu ulumela madimona kwa likulube (1-20)

  • Mwanaa Jairusi; musali uswala kwa liapalo za Jesu za fahalimu (21-43)

 • 6

  • Jesu uhaniwa mwa sibaka sahabo (1-6)

  • Ba 12 bafiwa litaelo ka za bukombwa (7-13)

  • Lifu la Joani Mukolobezi (14-29)

  • Jesu ufepa ba 5,000 (30-44)

  • Jesu uzamaya fa mezi (45-52)

  • Kufolisa mwa Genesareta (53-56)

 • 7

  • Lizo za batu libeiwa fa nalela (1-13)

  • Kusilafala kuzwelela mwa pilu (14-23)

  • Tumelo ya musali wa kwa Fenisia wa mwa Siria (24-30)

  • Muuna wa susu wafoliswa (31-37)

 • 8

  • Jesu ufepa ba 4,000 (1-9)

  • Kukupa sisupo (10-13)

  • Mumela wa Bafalisi ni Heroda (14-21)

  • Muuna wa sibofu wafoliswa mwa Betsaida (22-26)

  • Pitrosi uziba Kreste (27-30)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa (31-33)

  • Balutiwa ba niti (34-38)

 • 9

  • Kufetuha kwa Jesu (1-13)

  • Mushimani yakenwi ki mudimona wafoliswa (14-29)

   • Lika kaufela zakonahala ku mutu yanani tumelo (23)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (30-32)

  • Balutiwa bakananisana ka za kuli ki mañi yomutuna (33-37)

  • Mutu kaufela yasa lulwanisi u kwa lineku laluna (38-41)

  • Lisitataliso (42-48)

  • “Mube ni lizwai ku mina” (49, 50)

 • 10

  • Linyalo ni teleko (1-12)

  • Jesu ufuyaula banana (13-16)

  • Puzo ya mutangana yafumile (17-25)

  • Kuitombolela Mubuso (26-31)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (32-34)

  • Kupo ya Jakobo ni Joani (35-45)

   • Jesu ki tiululo ya babañata (45)

  • Bartimea wa sibofu wafoliswa (46-52)

 • 11

  • Jesu ukena sina mulena (1-11)

  • Kota ya feiga yakutiwa (12-14)

  • Jesu ukenisa tempele (15-18)

  • Tuto kwa kota ya feiga yeomile (19-26)

  • Maata a Jesu alwaniswa (27-33)

 • 12

  • Swanisezo ya bakutuli babali libulai (1-12)

  • Mulimu ni Sesare (13-17)

  • Puzo ka za zuho (18-27)

  • Milao yemibeli yemituna hahulu (28-34)

  • Kana Kreste ki mwanaa Davida? (35-37a)

  • Temuso ka za kuambuka bañoli (37b-40)

  • Masheleñi a muwayawaya amabeli a mbelwa wa mubotana (41-44)

 • 13

  • NAKO YA KUFELA KWA LIFASI (1-37)

   • Lindwa, lizikinyeho, kutaela kwa lico (8)

   • Taba yende ikakutazwa (10)

   • Ñalelwa yetuna (19)

   • Kutaha kwa Mwanaa mutu (26)

   • Swanisezo ya kota ya feiga (28-31)

   • Muzwelepili kutona (32-37)

 • 14

  • Baprisita balela kubulaya Jesu (1, 2)

  • Jesu useliwa mafula a sende (3-9)

  • Judasi ubeteka Jesu (10, 11)

  • Paseka ya mafelelezo (12-21)

  • Kutoma Mukiti wa Mulalelo wa Mulena (22-26)

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (27-31)

  • Jesu walapela mwa simu ya Getsemani (32-42)

  • Jesu watamiwa (43-52)

  • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (53-65)

  • Pitrosi ulatula Jesu (66-72)

 • 15

  • Jesu fapilaa Pilato (1-15)

  • Kusheununwa fa nyangela (16-20)

  • Ukokotelwa fa kota kwa Gologota (21-32)

  • Lifu la Jesu (33-41)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (42-47)

 • 16

  • Jesu wazusiwa (1-8)