Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Malilo 3:1-66

LITABA ZE MWAHALI

 • Jeremia ubulela maikuto ni sepo yahae

  • ‘Nikabonisa moya wa kulibelela’ (21)

  • Sishemo sa Mulimu ki sesinca kakusasana ni kakusasana (22, 23)

  • Mulimu ki yomunde ku babamusepile (25)

  • Sesinde ki babanca habashimba coko (27)

  • Mulimu utiba nzila yeya ku yena ka lilu (43, 44)

א [Aleph] 3  Ni mutu yaboni manyando kabakala mulamu wa buhali bwahae.   Unilelekezi kwande mi unizamaisa mwa lififi, isiñi mwa liseli.+   Kaniti, u­kuta-­kutela kunilwanisa ka lizoho lahae lizazi kaufela.+ ב [Beth]   Ufokolisize nama ya mubili waka ni litalo laka;Ulobile masapo aka.   Uniambekile; unipotolosize ka sifanu sesibaba+ ni ka manyando.   Unihapelelize kuina mwa libaka zenani lififi, inge batu babashwile kale-kale ko. ג [Gimel]   Unipotolosize ka limota, kuli nisike nabaleha;Unitamile ka mawenge a kopa a bukiti.+   Mi haniitilelela ka taata kuli nitusiwe, uhana* tapelo yaka.+   Utibile linzila zaka ka macwe abetilwe;Ukopamisize linzila zaka.+ ד [Daleth] 10  Unibandamezi sina bere, sina tau yeipatile.+ 11  Unihapelelize kuzwa mwa linzila mi unitatauzi;*Uniyubekile.+ 12  Uhohile* buta bwahae, mi uninongisa lisho. ה [He] 13  Unitabile kwa lipio ka masho* a mwa sipusu sahae. 14  Nifetuhile nto yesehiwa kwa macaba kaufela, yebaopela mwa pina yabona lizazi kaufela. 15  Unikulisize lika zebaba ni kunikulisa simela sesibaba.+ ו [Waw] 16  Ulobaka meeno aka ka bucwe;Uniinamisa mwa mufuse.+ 17  Wena unitima kozo; nilibezi zende. 18  Ka mukwa ocwalo, nili: “Kanya yaka ifelile, hamohocwalo ni sepo yaka ku Jehova.” ז [Zayin] 19  Uhupule manyando aka ni kutokwa maino kwaka,+ simela sesibaba ni sifanu sesibaba.+ 20  Kaniti ukahupula ni kuinamela ku na.+ 21  Nihupula taba yeo mwa pilu yaka; ki lona libaka hanika bonisa moya wa kulibelela.+ ח [Heth] 22  Halusika yunda ki kabakala lilato la Jehova lelisa feli,+Kakuli makeke ahae haafeli.+ 23  Ki amanca zazi ni zazi kakusasana;+ busepahali bwahao ki bobutuna.+ 24  Niize: “Jehova ki yena kabelo yaka,+ ki lona libaka hanika bonisa moya wa kulibelela ku yena.”+ ט [Teth] 25  Jehova ki yomunde ku mutu yamusepile,+ ku mutu yazwelapili kumubata.+ 26  Ki hande kulibelela+ puluso ya Jehova mutu inzaa kuzize.*+ 27  Ki hande kuli mutu alwale coko mwa bunca bwahae.+ כ [Kaph] 28  Aine anosi mi akuze, Mulimu haamulwalisa yona.+ 29  Akenye mulomo wahae mwa liluli;+ mwendi kusanani sepo.+ 30  Ateye lilama lahae ku mutu yamunata; atapaulwe hahulu. כ [Kaph] 31  Kakuli Jehova haa­na kuluyumba kuya kuile.+ 32  Nihaa utwisize butuku, hape ukabonisa makeke kulikana ni lilato lahae lelituna lelisa feli.+ 33  Kakuli pilu yahae hailati kunyandisa kamba kuutwisa butuku bana ba batu.+ ל [Lamed] 34  Kupyata ka mahutu mapantiti kaufela ba mwa lifasi,+ 35  Kutima mutu katulo yelukile fapilaa Yapahami ka Kufitisisa,+ 36  Kupalelwisa mutu kufumana katulo yelukile mwa muzeko wahae—Jehova haatabeli lika zecwalo. מ [Mem] 37  Cwale ki mañi yakona kubulela taba ni kutahisa kuli iezahale haiba Jehova asalaeli cwalo? 38  Mwa mulomo wa Yapahami ka Kufitisisa,Lika zende halizwangi hamoho ni lika zemaswe. 39  Mutu yapila ukabilaelelañi kabakala lika zetahiswa ki sibi sahae?+ נ [Nun] 40  Halutatubeñi ni kunyakisisa linzila zaluna,+ mi lukuteleñi ku Jehova.+ 41  Halunanuleleñi lipilu zaluna hamoho ni mazoho aluna ku Mulimu ya mwa mahalimu,+ lubulele luli: 42  “Lulobile mulao mi lukwenuhile,+ mi hausika luswalela.+ ס [Samekh] 43  Ka buhali bwahao, ulutibezi kukuatumela;+Ulundongwami ni kulubulaya usabonisi mukekecima.+ 44  Ulutibezi ka lilu kuli lusike lwakuatumela, kuli tapelo yaluna isike yafita ku wena.+ 45  Uluezize nto yekendiwa ni yeli manyalala mwahalaa macaba.” פ [Pe] 46  Lila zaluna kaufela liatamisa milomo yazona kululwanisa.+ 47  Sabo yetuna ni mikoti selili fapilaa luna nako kaufela,+ hamoho ni shandauko ni sinyeho.+ 48  Linukana za mezi libuba kuzwa mwa meeto aka kabakala sinyeho ya mwanaa musizana wa sicaba sahesu.+ ע [Ayin] 49  Meeto aka hatuheli kulila, haapumuli,+ 50  Kufitela Jehova atalimela fafasi ni kubona kuzwelela kwa lihalimu.+ 51  Meeto aka anitahiselize maswabi kabakala bana babasizana kaufela ba muleneñi wahesu.+ צ [Tsade] 52  Lila zaka banizumile sina nyunywani kusina libaka. 53  Bafelisize bupilo bwaka mwa mukoti; nebanze baniposa macwe. 54  Mezi naabuba fahalimwaa toho yaka, mi nali: “Ku na kufelile!” ק [Qoph] 55  Nabiza libizo lahao, wena Jehova, inze nili kwatasi-­tasi a mukoti.+ 56  Utwa linzwi laka; usike watiba zebe yahao hanihuweleza ku wena kuli unituse, kuli uniimulule. 57  Neusutelezi fakaufi mwa lizazi lene nikubizize. Neuize: “Usike wasaba.” ר [Resh] 58  Uniyemezi mwa taba yaka, wena Jehova, uliuluzi bupilo bwaka.+ 59  Wena Jehova, uboni bumaswe boniezizwe; haku nibonise katulo yelukile.+ 60  Uboni likezo kaufela zabona za kukutiseza bumaswe, milelo kaufela yabona ya kunilwanisa. ש [Sin] or [Shin] 61  Uutwile linyefulo zabona, wena Jehova, milelo kaufela yabona ya kunilwanisa,+ 62  Manzwi a milomo ya baba nilwanisa ni zebashobota lizazi kaufela kuli banilwanise. 63  Ubatalime; niha baina kamba kuyema, banisheununa mwa lipina zabona! ת [Taw] 64  Wena Jehova, uka bakutiseza ka kuya ka likezo zabona. 65  Uka batatafaza lipilu, sina sikuto sahao ku bona. 66  Uka bandongwama ka buhali bwahao mi uka bayundisa kuzwelela mwatasaa mahalimu a ­Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “utibela; ukwalela.”
Kamba mwendi, “unieza nto yesina tuso.”
Linzwi ka linzwi, “Uhatikezi.”
Linzwi ka linzwi, “bana.”
Kamba “ka pilu-telele.”