Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Malilo 2:1-22

LITABA ZE MWAHALI

 • Buhali bwa Jehova ku Jerusalema

  • Hakuna mufelañeke oboniswa (2)

  • Jehova uswana sina sila ku yena (5)

  • Kulotisa miyoko kabakala Sione (11-13)

  • Lifitanzila usheununa muleneñi one ubanga omunde (15)

  • Lila zataba kabakala kutulwa kwa Sione (17)

א [Aleph] 2  Jehova ukwahezi mwanaa Sione wamusizana mwa lilu la buhali bwahae! Uyumbezi bunde bwa Isilaele fa lifasi kuzwa kwa lihalimu.+ Haasika hupula sipula fahatela mahutu ahae+ mwa lizazi la buhali bwahae. ב [Beth]   Jehova umizize maino kaufela a Jakobo asabonisi makeke. Ka buhali bwahae, usinyize libaka zesilelelizwe za mwanaa musizana wa Juda.+ Uwiselize fafasi ni kushwaula mubuso+ ni manduna baona.+ ג [Gimel]   Ka buhali bwahae bobutuka, ufelisize maa­ta kaufela* a Isilaele. Ukutisize lizoho lahae la bulyo mwamulaho ka nako yene kutaha sila,+Mi uzwezipili kutuka mwa Jakobo sina mulilo ocisa lika kaufela zeufumana.+ ד [Daleth]   Uhohile* buta bwahae sina sila; lizoho lahae la bulyo liitukisize sina mulwanisi;+Naanzaa bulaya batu kaufela babakateleha habatalimwa.+ Mi usululezi buhali bwahae sina mulilo+ mwa tende ya mwanaa musizana wa Sione.+ ה [He]   Jehova saali sina sila;+ Umizize Isilaele.Umizize litawala zahae kaufela; Usinyize libaka zahae kaufela zesilelelizwe.Mi utahisize kuli mwanaa musizana wa Juda aatelwe ki maswabi ni sililo. ו [Waw]   Ushandauzi munganda wahae+ sina ndu ye mwa simu. Ufelisize* mukiti wahae.+ Jehova utahisize kuli mukiti ni sabata lilibalwe mwa Sione,Mi ka bunyemi bwahae bobutuna, ushwaula mulena ni muprisita.+ ז [Zayin]   Jehova uhanile aletare yahae;Uhanile sibaka sahae sesikenile.+ Ufile mamota a litawala za Sione zesilelelizwe mwa lizoho la sila.+ Bapahamisize linzwi labona mwa ndu ya Jehova+ sina fa lizazi la mukiti. ח [Heth]   Jehova ulelile kusinya limota la mwanaa musizana wa Sione.+ Uotolozi muhala wa kumishalisa.+ Haasika hanisa lizoho lahae kutahisa sinyeho.* Mi utahisa kuli suuba ni limota libe mwa maswabi. Kaufelaa zona lifokolisizwe. ט [Teth]   Minyako yahae itotobezi mwa mubu.+ Usinyize ni kuloba lipakiso zahae. Mulenaa hae ni manduna bahae ba mwahalaa macaba.+ Hakuna mulao;* nihaiba bapolofita bahae hababoni lipono zezwa ku ­Jehova.+ י [Yod] 10  Baana-bahulu ba mwanaa musizana wa Sione bainzi fafasi inze bakuzize.+ Baisukululela liluli kwa litoho zabona mi baapezi masila a saka.+ Balyanjo ba Jerusalema bainamiselize litoho zabona fafasi. כ [Kaph] 11  Meeto aka akatezi kabakala kulotisa miyoko.+ Lilama zaka za mwahali liziyelehile.* Sibiti saka silabulezwi fafasi, kabakala kuwa kwa mwanaa musizana wa* sicaba saka,+Kabakala bana ni limbututu zewelela mwa mapatelo a tolopo.+ ל [Lamed] 12  Bazwelapili kubuza bo maa bona, bali: “Bubeke ni waine likai?”+ Habanze bawelela sina mutu yaholofalizwe mwa mapatelo a muleneñi,Inze bashwela mwa mazoho a bo maa bona. מ [Mem] 13  Ki bufi bupaki bonika kufa,Kamba nika kuswaniseza kwañi, wena mwanaa musizana wa Jerusa­lema? Nika kubapanya kwañi, kuli nikuomba-ombe, wena mwalyanjo wa Sione? Kakuli kuwa kwahao ki kokutuna inge liwate.+ Ki mañi yakona kukufo­lisa?+ נ [Nun] 14  Lipono zene bakubulelela bapolofita bahao neli za buhata, zesina tuso,+Mi nebasika beya bufosi bwahao fa ngandaleza kuli bakutibele kuiswa mwa buhapiwa,+Kono nebanze bakubulelela lipono za buhata ni zekelusa.+ ס [Samekh] 15  Batu kaufela babafita mwa nzila bakambela mazoho abona ka kukusheununa.+ Bakomoka ka kuliza miloli+ ni kunyungela mwanaa musizana wa Jerusalema litoho zabona, banze bali: “Kana wo ki ona munzi one babulela kuli: ‘Ki omunde hahulu, ki ona tabo ya lifasi kaufela’?”+ פ [Pe] 16  Lila zahao kaufela bakuatamiselize milomo yabona. Baliza miloli ni kukweca meeno abona mi bali: “Lumumizize.+ Le ki lona lizazi lene lulibelezi!+ Ki kale lifita mi luliboni!”+ ע [Ayin] 17  Jehova uezize zanaalelile;+ uezize zanaabulezi,+ Zanaalaezi kale-kale ko.+ Ukusinyize kusina kukushwela makeke.+ Utuhelezi lila kuli liwabelwe kabakala hao; uekelize maa­ta* a lila zahao. צ [Tsade] 18  Lipilu zabona lihuweleza ku Jehova, wena limota la mwanaa musizana wa Sione. Miyoko isuluhe sina ­nukana musihali ni ­busihu. Usike waikatulusa, usike wapumulisa liito* lahao. ק [Qoph] 19  Zuha! Uhuweleze ka nako ya busihu, kwa makalelo a mitonelo. Usulule pilu yahao sina mezi fapilaa pata ya Jehova. Unanulele mazoho ahao ku yena kabakala bupilo* bwa bana bahao,Babanze bawelela fa makona kaufela* a mikwakwa kabakala lukupwe.+ ר [Resh] 20  Bona, wena Jehova, mi utalimele mutu yeufile koto. Kana kwaswanela kuli basali bazwelepili kuca bana* babona, bona bana babona babaiketile hande,+Kamba kana kwaswanela kuli baprisita ni bapolofita babulaiwe mwa si­baka sesikenile sa Je­hova?+ ש [Shin] 21  Mushimani ni muuna-­muhulu balapami fafasi mwa mikwakwa inze bashwile.+ Balyanjo* baka ni micaha baka bawile ka mukwale.+ Ubabulaile mwa lizazi la buhali bwahao; ubabulaile usa bashweli ­makeke.+ ת [Taw] 22  Uezize sina fa lizazi la mukiti,+ ubiza lika zesabisa kuzwelela mwa maneku kaufela. Mwa lizazi la buhali bwa Jehova, hakuna yabalehile kamba yapunyuhile;+Sila saka siyundisize benipepile* ni kuuta.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “lunaka kaufela.”
Linzwi ka linzwi, “Uhatikezi.”
Kamba “Usinyize.”
Linzwi ka linzwi, “kumiza.”
Kamba “tuto.”
Linzwi ka linzwi, “Mala aka aziyelehile.”
Wo ki mubulelelo wa kuloka obonisa inge kuli kubulelwa mutu, mwendi ili kubonisa makeke kamba kutwelo-butuku.
Linzwi ka linzwi, “lunaka.”
Linzwi ka linzwi, “mwanaa musizana wa liito.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “fa litoho za mikwakwa kaufela.”
Kamba “muselo.”
Kamba “Likalibe.”
Kamba “benipepile inze baiketile.”