Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Malilo 1:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Jerusalema uswanisezwa ku mbelwa

    • Uinzi anosi mi uyubekilwe (1)

    • Libi za Sione zetuna (8, 9)

    • Sione uhaniwa ki Mulimu (12-15)

    • Hakuna yaomba-omba Sione (17)

א [Aleph]* 1  Cwale seuli unosi, ona muleneñi one utezi batu!+ Seuli sina mbelwa, muleneñi one unani batu babañata mwahalaa ma­caba!+ Muleneñi one ukutekeha mwahalaa liprovinsi* seueza misebezi ya kuhapelezwa!+ ב [Beth]   Ulila hahulu busihu,+ mi miyoko yahae ikwahela malama ahae. Hakuna nihaiba alimuñwi kubaba mulata kaufela yaliteñi kuli amuomba-ombe.+ Balikani bahae kaufela bamubetekile;+ bafetuhile lila zahae. ג [Gimel]   Juda uisizwe mwa buhapiwa+ kuyo nyandiswa ni kukenywa mwa butanga bobutata.+ Unani kupila mwahalaa macaba;+ hafumani mapumulelo. Baba munyandisa kaufela bamutahezi ka nako yaziyelehile. ד [Daleth]   Linzila zeya kwa Sione li mwa maswabi, bakeñisa kuli hakuna yataha kwa mukiti.+ Minyako yahae kaufela isinyehile;+ baprisita bahae batonga. Balyanjo* bahae ba mwa maswabi, mi yena uutwa hahulu butuku. ה [He]   Lila zahae selili malenaa hae;* lila zahae lipila mwa buiketo.+ Kakuli Jehova umutahiselize maswabi kabakala milatu yahae yemiñata.+ Bana bahae baisizwe mwa buhapiwa fapilaa lila zahae.+ ו [Waw]   Kanya kaufela izwile ku mwanaa musizana wa Sione.+ Manduna bahae baswana sina mazwii aasika fumana mafulelo,Mi bazamaya bakatezi fapilaa ya bamatisa. ז [Zayin]   Mwa mazazi a manyando ahae ni kutokwa maino, Jerusalema uhupulaLika kaufela za butokwa zeneli zahae mwa mazazi a kwaikale.+ Batu bahae hane bawezi mwa lizoho la sila mi naasina ya mutusa,+Lila zahae bamubona mi bamuseha* kabakala kuwa kwahae.+ ח [Heth]   Jerusalema uezize sibi sesituna.+ Ki lona libaka habile nto yetoilwe hahulu. Bane bamukuteka kaufela seba mushwaula, kakuli baboni mapunu ahae.+ Yena watonga+ mi uitemuna ka maswabi. ט [Teth]   Masila ahae a mwa liapalo zahae. Haasika nahana zeka mutahela kwapili.+ Uwile ka nzila yekomokisa; haa­na ya muomba-omba. Wena Jehova, ubone manyando aka, kakuli sila siitundumuzi.+ י [Yod] 10  Sila siingile maluwo ahae kaufela.+ Kakuli uboni macaba hakena mwa sibaka sahae sesikenile,+Bona bene ulaezi kuli basike bakena mwa puteho yahao. כ [Kaph] 11  Batu bahae kaufela batonga; babata lico.+ Bacincanisize lika zabona za butokwa kuli bafumane sico, kuli bapile. Bona, wena Jehova, mi ulemuhe kuli nifetuhile musali yasina tuso.* ל [Lamed] 12  Kana muunga kuli haki sesiñwi mina kaufela babafita mwa nzila? Mutalime mi mubone! Kana kunani butuku bobulikana ni butuku boniutwisizwe,Bwanaa nitahiselize Jehova mwa lizazi la buhali bwahae bobutuka?+ מ [Mem] 13  Ulumezi mulilo mwa masapo aka+ inzaa li mwa sibaka sesipahami, mi ukoma mañi ni mañi. Uyandululezi mahutu aka kanyandi; unihapelelize kukuta mwamulaho. Uniezize musali yayubekilwe. Nakula lizazi kaufela. נ [Nun] 14  Milatu yaka itamilwe sina coko, itamilwe hamoho ka lizoho lahae. Ibeilwe mwa mulala waka, mi nifelezwi ki maa­ta. Jehova unifile mwa lizoho la benisa koni kuitamulela ku bona.+ ס [Samekh] 15  Jehova ukashelize kwatuko baa­na kaufela babamaa­ta bane bali ku na.+ Unibizelize kopano kuli ipyate micaha baka.+ Jehova uhatikezi mwalyanjo wa Juda mwa silu­belo.+ ע [Ayin] 16  Nalila kabakala lika ze;+ meeto aka asuluha miyoko. Kakuli mutu kaufela yanaaka niomba-omba kamba kunikatulusa uinzi kwahule hahulu ni na. Bana baka bayubekilwe, kakuli sila situzi. פ [Pe] 17  Sione uotolozi mazoho ahae;+ haa­na waku ­muomba-omba. Jehova ufile taelo ya kuli Jakobo alwaniswe ki lila zahae kaufela zeemupotolohile.+ Jerusalema ufetuhile nto yetoilwe hahulu ku bona.+ צ [Tsade] 18  Jehova uezize ka kuluka,+ kakuli nikwenuhezi litaelo* zahae.+ Muteeleze mina macaba kaufela, mi mubone butuku bwaka. Balyanjo* baka ni micaha baka baisizwe mwa buhapiwa.+ ק [Qoph] 19  Nibizize batu baba nilata, kono banibetekile.+ Baprisita baka ni baana-­bahulu baka bashwezi mwa muleneñi,Hane banze babata sico kuli bapile.+ ר [Resh] 20  Bona, wena Jehova, kakuli niziyelehile hahulu. Lilama zaka za mwahali liziyelehile.* Pilu yaka ifetuhile, kakuli nibile mukwenuheli yomutuna.+ Kwande, mukwale wabulaya;+ mwandu kuswana sina lifu. ש [Shin] 21  Batu bautwile sitongo saka; hakuna yaniomba-omba. Lila zaka kaufela liutwile za ziyezi yaka. Litabile kakuli ki wena yatahisize ziyezi yeo.+ Kono ukatahisa lizazi lene ubulezi,+ lebaka swana sina na.+ ת [Taw] 22  Haike bumaswe bwabona kaufela butahe fapilaa hao, mi ubafe koto,+Sina mounifezi koto kabakala milatu yaka kaufela. Kakuli zeenitongisa ki zeñata, mi pilu yaka yakula.

Litaluso ze kwatasi

Likauhanyo 1-4 ki lipina za malilo zeñozwi ka kulatelela sipeleta kamba litaku za Siheberu ka molitatamanela.
Kamba “likiliti.”
Kamba “Likalibe.”
Linzwi ka linzwi, “toho yahae.”
Kamba “bataba.”
Wo ki mubulelelo obonisa inge kuli kubulelwa mutu, ili kutalusa Jerusalema.
Linzwi ka linzwi, “mulomo.”
Kamba “Likalibe.”
Linzwi ka linzwi, “Mala aka aziyelehile.”