Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Malaki 2:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Baprisita bapalelwa kuluta sicaba (1-9)

    • Milomo ya baprisita iswanela kubukeleza zibo (7)

  • Batu banani mulatu wa kuba ni liteleko zesaswaneli (10-17)

    • “‘Nitoile teleko,’ kubulela Jehova’” (16)

2  “Mi cwale nimifa taelo ye, mina baprisita.+  Haiba muhana kuteeleza ni kuisa pilu kwateñi kuli mukanyise libizo laka,” kubulela Jehova wa limpi, “nika milumela sikuto,+ mi nikafetula limbuyoti zamina kulieza likuto.+ Ki cwalo, nifetuzi limbuyoti kulieza likuto, bakeñisa kuli hamuisi pilu kwateñi.”  “Hamubone! Nikasinya* peu yamina yecezwi, kabakala mina,+ mi nika mihasa buloko fa lipata, buloko bwa lifolofolo zemufa sina matabelo kwa mikiti yamina; mi mukaiswa kwateñi.*  Mi mukaziba kuli nimifile taelo ye ilikuli tumelelano yaka ni Livi izwelepili,”+ kubulela Jehova wa limpi.  “Tumelelano yaka ni yena neeli ya bupilo ni ya kozo, yona yene nimufile, kuli anisabe.* Naanisabile, ki cwalo, naasabile libizo laka.  Mulao* wa niti neuli mwa mulomo wahae,+ mi nekusika fumanwa kusaluka fa milomo yahae. Naazamaile ni na ka kozo ni ka niti,+ mi naa­sikuluzi babañata kuli batuhele bufosi.  Kakuli milomo ya muprisita iswanela kubukeleza zibo, mi batu baswanela kubata mulao* mwa mulomo wahae+ kakuli ki numwana ya Jehova wa limpi.  “Kono mina mukeluhile mwa nzila. Mutahisize kuli babañata basitatale bakeñisa mulao.*+ Musinyize tumelelano ya Livi,”+ kubulela Jehova wa limpi.  “Kabakaleo, nikatahisa kuli mushwaulwe ni kukokobezwa fapilaa batu kaufela, bakeñisa kuli nemusika mamela linzila zaka kono mwabonisa ketululo ka mone muitusiseza mulao.”+ 10  “Kana kaufelaa luna halu bana ba ndate alimuñwi?+ Kana haki Mulimu alimuñwi yalubupile? Cwale kiñi haluezana ka bupumi,+ ili kusilafaza tumelelano ya bo kuku waluna? 11  Juda uezize ka bupumi, mi mwa Isilaele ni mwa Jerusalema kuezizwe nto yenyenyisa; kakuli Juda usilafalize bukeni* bwa Jehova,+ bona bwalata Mulimu, mi unyezi mwanaa musizana wa mulimu usili.+ 12  Jehova ukatimeza mwa litende za Jakobo mutu kaufela yaeza cwalo, ibe kuli ki mañi,* nihaatahisa nubu ku Jehova wa limpi sina mpo.”+ 13  “Mi kunani sesiñwi* semueza, sesitahisa kuli aletare ya Jehova ikwahelwe ka miyoko ni sililo ni sitongo, mi kabakaleo, haasaamuhela nubu yemufa sina mpo kamba kuamuhela hande nto ifi kamba ifi yezwa mwa lizoho lamina.+ 14  Mi muli: ‘Ki kabakalañi?’ Ki kabakala kuli Jehova ubile paki mwahalaa hao ni musali wa mwa bunca bwahao, yeuezize ka bupumi, nihaike ki mulikanaa hao ni musalaa hao ka tumelelano.*+ 15  Kono kunani yanaa sika eza cwalo, kabakala kuli naasanani moya. Mi yo naabatañi? Naabata bana* ba Mulimu. Kabakaleo, mubukeleze moya wamina, mi mutu asike aeza ka bupumi musali wa mwa bunca bwahae. 16  Kakuli nitoile* teleko,”+ kubulela Jehova Mulimu wa Isilaele, “ni mutu yakwahela siapalo sahae ka lunya,”* kubulela Jehova wa limpi. “Mi mubukeleze moya wamina, mi musike mwaeza ka bupumi.+ 17  “Mukatalize Jehova ka manzwi amina.+ Kono muli: ‘Lumukatalize cwañi?’ Ka kubulela kuli: ‘Mutu kaufela yaeza zemaswe ki yomunde mwa meeto a Jehova, mi wamulata,’+ kamba ka kubulela kuli: ‘Mulimu wa katulo yelukile ukai?’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Nikanyaza.”
Fo kikuli, kwa sibaka kone kuyumbelwanga buloko bwa lifolofolo zenefiwa sina matabelo.
Kamba “anikuteke.”
Kamba “Tuto.”
Kamba “tuto.”
Kamba mwendi, “ka taelo yamina.”
Kamba mwendi, “sibaka sesikenile.”
Linzwi ka linzwi, “yatona ni yaa­laba.”
Linzwi ka linzwi, “sabubeli.”
Kamba “ki musalaa hao ka mulao.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “utoile.”
Kamba “yaeza ka lunya.”