Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Makolose 4:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Kelezo kwa malenaa batu (1)

  • “Mutundamene kulapela” (2-4)

  • Kuzamaya ka butali ku baba kwande (5, 6)

  • Litumeliso za mafelelezo (7-18)

4  Mina malena, mueze batanga bamina ka kuluka ni ka kuya ka sesiswanela, inze muziba kuli ni mina munani Mulena kwa lihalimu.+  Mutundamene kulapela,+ mi hamunze mueza cwalo, muzwelepili kutona ni kuitumela.+  Ka nako yeswana, mululapelele ni luna,+ kuli Mulimu alukwalulele munyako wa linzwi kuli lukone kushaela kunutu yekenile ya za Kreste, yona yenikenyelizwe mwa tolongo,+  ni kuli niishaele ka mukwa outwahala hande kulikana ni moniswanela kuezeza.  Muzwelepili kuzamaya ka butali ku baba kwande, inze muitusisa hande nako yamina.+  Haike manzwi amina kamita abe anani musa, alungilwe lizwai,+ kuli muzibe momuswanela kualabela mutu ni mutu.+  Tikiko,+ muzwale waka yalatwa, sikombwa sesisepahala, mutanga sina na ku Mulena, uka mizibisa litaba kaufela ka za ka.  Nimulumela ku mina kuli muzibe moluzuhela ni kuli amiwise lipilu.  Utaha hamoho ni Onesimo,+ muzwale waka yasepahala ni yalatwa, yazwa mwahalaa mina; baka mizibisa lika kaufela zeezahala kwanu. 10  Aristarko,+ yatamilwe hamoho ni na, wamilumelisa, ni Mareka+ mwanahabo Barnabasi (ili yo nemuamuhezi litaelo za kuli mumuamuhele+ haiba ataha ku mina), 11  ni Jesu yabizwa Justusi, ba sitopa sa babaile kwa mupato. Bao ki bona feela bababeleka ni na ku za Mubuso wa Mulimu, mi ki bona baba niomba-ombile hahulu.* 12  Epafrasi,+ mutangaa Kreste Jesu, yazwa mwahalaa mina, wamilumelisa. Kamita uikataza kumilapelela, kuli kwa mafelelezo muyeme muli babatiile inze munani buikolwiso bobutuna mwa tato kaufela ya Mulimu. 13  Kakuli nimupaka kuli uikataza hahulu kabakala mina ni kabakala ba kwa Laodisea ni ba kwa Yerapolisi. 14  Luka+ mualafi yalatwa wamilumelisa, ni Demasi+ ni yena wamilumelisa. 15  Munilumeliseze mizwale baba mwa Laodisea ni Nimfasi ni puteho yekopanela mwa ndu yahae.+ 16  Mi liñolo le hase libalilwe mwahalaa mina, mulukise kuli libaliwe hape+ ni mwa puteho ya Malaodisea ni kuli ni mina mubale lelizwa kwa Laodisea. 17  Hape mubulelele Arkipo+ kuli: “Uise pilu kwa bukombwa bone uamuhezi ku Mulena, kuli ubupete.” 18  Ki yeo tumeliso yaka, na Paulusi, ka lizoho laka.+ Muhupulange mawenge aka.+ Sishemo sa Mulimu sibe ni mina.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “baba nitiisize.”