Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Maheberu 4:1-16

LITABA ZE MWAHALI

  • Kozi ya kusakena mwa pumulo ya Mulimu (1-10)

  • Kelezo ya kukena mwa pumulo ya Mulimu (11-13)

    • Linzwi la Mulimu lapila (12)

  • Jesu ki muprisita yapahami yamaata (14-16)

4  Hakulicwalo, bakeñisa kuli sepiso ya kukena mwa pumulo yahae isali teñi, lutokomele* kuli kusike kwaba ni yomuñwi mwahalaa mina yakabonahala kuli wapalelwa kukwanisa zetokwahala kuli akene ku yona.+  Kakuli ni luna nelubulelezwi taba yende sina bona;+ kono linzwi lene bautwile nelisika batusa, bakeñisa kuli nebasika ba ni tumelo yeswana ni ya bane bautwile.  Kakuli luna bababonisize tumelo lukena mwa pumulo yahae, sina hanaabulezi kuli: “Kiha nikonka ka buhali bwaka, nali: ‘Habana kukena mwa pumulo yaka,’”+ nihaike kuli misebezi yahae neifelizwe pili lifasi lisika ba kale teñi.+  Kakuli kokuñwi mwa mañolo ubulezi ka za lizazi labu 7, uli: “Mi Mulimu apumula ka lizazi labu 7 kwa misebezi yahae kaufela,”+  mi hape fa uli: “Habana kukena mwa pumulo yaka.”+  Ka mukwa ocwalo, bakeñisa kuli babañwi basatokwa kukena mwateñi, mi bane babulelezwi taba yende pili nebasika kena mwateñi kabakala kusautwa kwabona,+  Mulimu hape utoma lizazi leliñwi ka kubulela hase kufitile nako yetelele mwa samu ya Davida kuli “Kacenu”; sina hase kubulezwi kale kuli, “Kacenu haiba muutwa manzwi ahae, musike mwatatafaza lipilu zamina.”+  Kakuli kambe Joshua+ naabaisize mwa sibaka sa pumulo, kambe Mulimu naasike atokwa kubulela za lizazi leliñwi hasamulaho.  Ka mukwa ocwalo, kusanani pumulo ya sabata yesiyalezi batu ba Mulimu.+ 10  Kakuli mutu yakeni mwa pumulo ya Mulimu upumuzi ni kwa misebezi yahae yena muñi, sina Mulimu mwanaapumulezi ku yahae.+ 11  Ka mukwa ocwalo, lueze molukonela kaufela kuli lukene mwa pumulo yeo, ilikuli kusike kwaba ni mutu yasike autwa sina bona.+ 12  Kakuli linzwi la Mulimu lapila mi linani maata+ mi lishengile kufita mukwale olozizwe kafa ni kafa+ mi lipunya kuyo fita mane ni kwa makauhanelo a moyo* ni moya,* ni kwa makauhanelo a lingongo ni mooko, mi likona kulemuha mihupulo ni milelo ya mwa pilu. 13  Mi hakuna nto yebupilwe yeipatile mwa meeto ahae,+ kono lika kaufela litunumani mi li fa nalela mwa meeto a yena yeluswanela kuikalabela ku yena.+ 14  Ka mukwa ocwalo, haubona lunani muprisita yapahami yamaata, yakeni mwa mahalimu, yena Jesu Mwanaa Mulimu,+ haluzweleñipili kumubulela patalaza.+ 15  Kakuli yelunani haki muprisita yapahami yasakoni kuluutwela butuku mwa bufokoli bwaluna,+ kono ki yalikilwe mwa lika kaufela sina luna, kono asina sibi.+ 16  Hakulicwalo, luatumele kwa lubona lwa sishemo sa Mulimu, inze lubulela ka kulukuluha,+ kuli luboniswe muhau ni sishemo sa Mulimu ilikuli lutusiwe ka nako yeswanela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “lube ni sabo.”