Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Maheberu 2:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Muise hahulu mamelelo (1-4)

  • Lika kaufela libeilwe mwatasaa Jesu (5-9)

  • Jesu ni banyani bahae (10-18)

    • Muyemeli Yomutuna yebaka piliswa ka yena (10)

    • Muprisita yapahami yasishemo (17)

2  Ki lona libaka haluswanela kuisa hahulu mamelelo kwa lika zeluutwile,+ kuli lusike lwayauluka nikamuta.+  Kakuli haiba linzwi lene libulezwi ka mangeloi+ nelibonahezi kuli ki la niti, mi foso kaufela ni kezo ya kusautwa neifumani koto kulikana ni katulo yelukile,+  lukabanduka cwañi haiba lukeshebisize kupiliswa kokutuna cwalo?+ Kakuli kupiliswa ko nekubulezwi pili ka Mulenaa luna+ mi nekupakilwe kuba kwa niti ku luna ki bane bamuutwile,  Mulimu inzaa swalisana ni bona mwa kufa bupaki ka lisupo ni ka zekomokisa* ni ka misebezi yemaata yeshutana-shutana+ ni ka moya okenile oabelwa ka kuya ka tato yahae.+  Kakuli haki kwa mangeloi kwafile maata a kubusa lifasi lelitaha,+ lona lelubulela zalona.  Kono paki yomuñwi naañozi kuli: “Mutu ki mañi kuli umuhupule, kamba mwanaa mutu ki mañi kuli umubabalele?+  Umuezize hanyinyani kuba kwatasaa mangeloi; umuapesize kuwani ya kanya ni likute, mi wamuketa kuba fahalimwaa misebezi ya mazoho ahao.  Lika kaufela neu libeile kwatasaa mahutu ahae.”+ Ka kubeya lika kaufela kwatasaa hae,+ Mulimu naasika siya sesiñwi sisika beiwa kwatasaa hae.+ Kono ka nako yacwale, haluboni lika kaufela inze lili kwatasaa hae.+  Kono lubona Jesu, yanaabeilwe hanyinyani kwatasaa mangeloi,+ yasaapesizwe kanya ni likute kabakala kunyanda kuisa lifu,+ kuli ka sishemo sa Mulimu ashwele batu kaufela.+ 10  Kakuli nekuswanela kuli yena yo linto kamukana liezelizwe yena mi libile teñi ka yena, ka kukanyisa bana babañata,+ apetahalise Muyemeli Yomutuna yebaka piliswa ka yena+ ka kunyanda kwahae.+ 11  Kakuli yakenisa ni babakeniswa,+ kaufela bazwa ku ndate alimuñwi,+ mi ka lona libaka leo haswabi kubabiza kuli banyani baka,+ 12  hali: “Nikabulela libizo lahao kwa banyani baka; nika kulumbeka ka pina mwahalaa puteho.”+ 13  Hape uli: “Nika musepa.”+ Mi hape uli: “Hamubone! Na ni bana babanyinyani, benifilwe ki Jehova.”*+ 14  Ka mukwa ocwalo, bakeñisa kuli “bana babanyinyani” ki ba mali ni nama, ni yena ki wa mali ni nama,+ kuli ka lifu lahae akone kuyundisa yena yanani maata a kutahisa lifu,+ fo kikuli, Diabulosi,+ 15  ni kuli akone kulukulula kaufela bane bali mwa butanga mwa bupilo bwabona kaufela ka kusaba lifu kwabona.+ 16  Kakuli haki mangeloi luli baatusa, kono utusa bana* ba Abrahama.+ 17  Kabakaleo naanani kuba sina “banyani” bahae mwa linzila kaufela,+ kuli abe muprisita yapahami yasishemo ni yasepahala mwa sebelezo yahae ku Mulimu, kuli akone kufa sitabelo sa swalelo ya libi*+ za batu sesi bakutiseza ku Mulimu.+ 18  Bakeñisa kuli naanyandile hanaalikiwa,+ wakona kutusa babalikiwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lisupo.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “kueza sebelezo ya kukwahela libi.”