Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Maheberu 1:1-14

LITABA ZE MWAHALI

  • Mulimu ubulela ka Mwanaa hae (1-4)

  • Mwana ki yomutuna kwa mangeloi (5-14)

1  Kwakale Mulimu naabulezi ku bo kuku waluna hañata ni ka kuitusisa linzila zeñata ka bapolofita.+  Cwale kwa mafelelezo a mazazi a, ubulezi ku luna ka Mwana,+ yanaaketile kuba shwana wa lika kaufela,+ ni yo ka yena naaezize lika ze mwa lihalimu ni fa lifasi.+  Ki yena yabonahaza kanya ya Mulimu+ mi ki siswaniso luli sa seo Mulimu ali sona,+ mi utamahanya lika kaufela ka linzwi la maata ahae. Mi hasakenisize libi zaluna,+ aina ku la bulyo la Bulena kwa lihalimu.+  Ka mukwa ocwalo, ufetuhile yamaata kufita mangeloi,+ kuli mane uyolisizwe libizo lelikutekeha hahulu kufita mabizo aona.+  Ka mutala, ki lifi kwa mangeloi lakile abulelela Mulimu kuli: “Ki wena mwanaka; kacenu nibile ndataho”?+ Ni kuli: “Nikaba ndatahe, mi yena ukaba mwanaka”?+  Kono hape hatisa Mweli wahae+ mwa lifasi, uli: “Mi mangeloi a Mulimu kamukana amukubamele.”  Hape ubulela ka za mangeloi, uli: “Ueza mangeloi ahae kuba mioya, ni likombwa*+ zahae kuba lulimi lwa mulilo.”+  Kono ka za Mwana, uli: “Mulimu ki lubona lwahao+ kamita ni kuya kuile, mi mulamu wa bulena wa Mubuso wahao ki mulamu wa kuluka.*  Neulatile kuluka, mi neutoile bumaswe. Ki lona libaka Mulimu, yena Mulimu wahao, hanaa kutozize+ ka oli ni kukufa tabo yetuna kufita balikani bahao.”+ 10  Mi uli: “Kwa makalelo, wena Mulena, neutomile mitomo ya lifasi, mi mahalimu ki musebezi wa mazoho ahao. 11  Likayunda, kono wena ukaba teñi; mi sina siapalo, kaufelaa zona likafela, 12  mi uka liputa sina kubo, sina siapalo, mi likacinciwa. Kono wena haucinci, mi lilimo zahao halina kufela.”+ 13  Kono ki lifi kwa mangeloi lakile abulelela kuli: “Ina kwa lizoho laka la bulyo, kufitela nibeya lila zahao sina sipula foahata mahutu ahao”?+ 14  Kana kaufelaa ona haki mioya yeeza sebelezo yekenile,*+ yelumilwe kusebeleza babaka amuhela puluso?

Litaluso ze kwatasi

Kamba “batanga babasebeleza batu.”
Kamba “katulo yelukile.”
Kamba “yesebeleza batu.”