Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

MAHEBERU

Maheberu—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Mulimu ubulela ka Mwanaa hae (1-4)

  • Mwana ki yomutuna kwa mangeloi (5-14)

 • 2

  • Muise hahulu mamelelo (1-4)

  • Lika kaufela libeilwe mwatasaa Jesu (5-9)

  • Jesu ni banyani bahae (10-18)

   • Muyemeli Yomutuna yebaka piliswa ka yena (10)

   • Muprisita yapahami yasishemo (17)

 • 3

  • Jesu ki yomutuna kufita Mushe (1-6)

   • Lika kaufela liyahilwe ki Mulimu (4)

  • Temuso ka za kutokwa tumelo (7-19)

   • “Kacenu haiba muutwa manzwi ahae” (7, 15)

 • 4

  • Kozi ya kusakena mwa pumulo ya Mulimu (1-10)

  • Kelezo ya kukena mwa pumulo ya Mulimu (11-13)

   • Linzwi la Mulimu lapila (12)

  • Jesu ki muprisita yapahami yamaata (14-16)

 • 5

  • Jesu ki yomutuna kufita batu babali baprisita babapahami (1-10)

   • Ka mukwa wa Melekisedeke (6, 10)

   • Naaitutile kuutwa kabakala manyando (8)

   • Yanaaka tahisa kuli bapiliswe kuya kuile (9)

  • Temuso ka za kusahula (11-14)

 • 6

  • Mufite fa buhulu bwa kwa moya (1-3)

  • Babawa bakokotela Mwana fa kota hape (4-8)

  • Mutiise sepo yamina (9-12)

  • Buniti bwa sepiso ya Mulimu (13-20)

   • Sepiso ni buitamo bwa Mulimu halicinci (17, 18)

 • 7

  • Melekisedeke ki mulena yaipitezi ni muprisita yaipitezi (1-10)

  • Butuna bwa buprisita bwa Kreste (11-28)

   • Kreste wakona kupilisa ka kutala (25)

 • 8

  • Tabernakele iyemela ze kwa lihalimu (1-6)

  • Kubapanya tumelelano yakale ni yenca (7-13)

 • 9

  • Sebelezo yekenile mwa sibaka sesikenile sa fa lifasi (1-10)

  • Kreste ukena mwa lihalimu ni mali ahae (11-28)

   • Muyemeli wa tumelelano yenca (15)

 • 10

  • Matabelo a lifolofolo naasika peta mulelo waona (1-4)

   • Mulao ki muluti (1)

  • Sitabelo sa Kreste nesifilwe hañwi feela (5-18)

  • Nzila yenca ni yepila ya kukena ka yona (19-25)

   • Lusike lwakeshebisa kukopana hamoho (24, 25)

  • Temuso ka za kusaeza sibi ka bomu (26-31)

  • Buikolwiso ni tumelo lilutusa kuitiisa (32-39)

 • 11

  • Sekutalusa kuba ni tumelo (1, 2)

  • Mitala ya tumelo (3-40)

   • Hakukonahali kutabisa Mulimu kusina tumelo (6)

 • 12

  • Jesu ki Mupetahalisi wa tumelo yaluna (1-3)

   • Lilu lelituna la lipaki (1)

  • Musike mwanyaziseza kalimelo ya Jehova (4-11)

  • Muezeze mahutu amina linzila zelukile (12-17)

  • Kusutelela kwa Jerusalema wa kwa lihalimu (18-29)

 • 13

  • Likelezo za mafelelezo ni litumeliso (1-25)

   • Musike mwalibala moya wa kuamuhela baenyi (2)

   • Linyalo likutekiwe (4)

   • Muutwe babaetelela (7, 17)

   • Mufe sitabelo sa milumbeko (15, 16)